SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
6
4
4
0
0
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 28 Tháng Chín 2023 11:55:00 SA

TÀI LIỆU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC CỦA UBND PHƯỜNG VÀ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG

1. THỰC HIỆN CÔNG TÁC TƯ PHÁP

 

2. THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ TỊCH

 

3. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ

 

4. ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

 

5. CÔNG TÁC QLNN VỀ VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

 

6. HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC - THỂ THAO

 

7. HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH

 

8. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

9. CÔNG TÁC KIỂM TRA, XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN CÁC LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH, THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

10. HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ DI SẢN  VĂN HÓA, QUẢN LÝ TÍN NGƯỠNG (LỄ HỘI)

 

11. THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH

 

12. PHONG TRÀO TOÀN DÂN XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA

 

13. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI

 

14. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

 

15. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÀI NGUYÊN NƯỚC

 

16. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHOÁNG SẢN

 

17. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN (DUY TU, SỬA CHỮA VỈA HÈ, HẺM)

 

18. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

 

19. CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ PHẢN ÁNH

 

20. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

 

21. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÂY DỰNG, TRẬT TỰ LÒNG LỀ ĐƯỜNG

 

22. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUỐC PHÒNG - AN NINH

 

23. THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUY CHẾ DÂN CHỦ, DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN

 

24. CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ

 

25. HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG KHU PHỐ, TỔ DÂN PHỐ

 

26. CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

 

27. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG

 

28. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC

 

29. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH

 

30. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DƯỢC, AN TOÀN THỰC PHẨM, PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI THUỐC LÁ

 

31. CÔNG TÁC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

 

32. THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRẺ EM

 

33. LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM

 

34. CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

 

35. THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH CÓ CÔNG

 

36. BẢO TRỢ XÃ HỘI

 

37. PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

 

38. CÔNG TÁC DÂN TỘC

 

39. CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

40. QUẢN LÝ BIÊN CHẾ

 

41. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THANH NIÊN

 

42. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘI, QUỸ

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8

 


Số lượt người xem: 634    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm