LỄ CÔNG BỐ, TRAO QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG CÔNG CHỨC VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH NGHỈ HƯU
Thực hiện các quy định pháp luật hiện hành, thông báo kết luận của Ban Thường vụ Quận ủy, Quyết định của Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định của Ủy ban nhân dân Quận 8 về công tác cán bộ. Vào lúc 07 giờ 30 phút sáng ngày 31 tháng 7 năm 2017, Ủy ban nhân dân Quận 8 tổ chức Lễ công bố, trao quyết định điều động công chức và trao quyết định ...
LỄ CÔNG BỐ, TRAO QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG VÀ BỔ NHIỆM CÁN BỘ
Thực hiện các quy định pháp luật hiện hành, thông báo kết luận của Ban Thường vụ Quận ủy và Quyết định của Ủy ban nhân dân Quận 8 về công tác cán bộ. Vào lúc 07 giờ 30 phút sáng ngày 17 tháng 7 năm 2017, Ủy ban nhân dân Quận 8 tổ chức Lễ công bố, trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ và Quyết định phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân ...
LỄ CÔNG BỐ, TRAO QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG VÀ BỔ NHIỆM CÁN BỘ
Thực hiện các quy định pháp luật hiện hành, thông báo kết luận của Ban Thường vụ Quận ủy và Quyết định của Ủy ban nhân dân Quận 8 về công tác cán bộ. Vào lúc 07 giờ 30 phút sáng ngày 03 tháng 7 năm 2017, Ủy ban nhân dân Quận 8 tổ chức Lễ công bố, trao quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ đối với các cá nhân: 1. Ông Lê Minh Thông, Trưởng Phòng ...
Lễ công bố, trao quyết định bổ nhiệm thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 8
Thực hiện các quy định pháp luật hiện hành, thông báo kết luận của Ban Thường vụ Quận ủy và Quyết định của Ủy ban nhân dân Quận 8 về công tác cán bộ. Vào lúc 07 giờ 30 sáng ngày 03/4/2017, Ủy ban nhân dân Quận 8 tổ chức Lễ công bố, trao quyết định bổ nhiệm thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Giám đốc Công ty TNHH Một ...
LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÁN BỘ
Thực hiện Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Quận ủy và Quyết định của UBND Quận 8 về công tác cán bộ. Vào lúc 08 giờ 00 phút sáng ngày 06 tháng 5 năm 2016, Ủy ban nhân dân Quận 8 tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm cán bộ đối với Ông Dương Văn Dân, Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8 giữ chức vụ Trưởng Phòng Giáo dục và Đào ...
  Lễ công bố và trao Quyết định tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm cán bộ ngày 26/11/2015  (27/11)
  Lễ công bố và trao Quyết định và bổ nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8  (20/11)
  Lễ công bố và trao Quyết định tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm cán bộ ngày 16/11/2015  (17/11)
  Giới thiệu Thường trực Hội Chữ thập đỏ Quận 8, Khóa VIII, nhiệm kỳ 2015-2020  (04/10)
  Bổ nhiệm Phó Chánh Thanh Tra Quận 8  (08/09)
  Bổ nhiệm Phó Ủy ban nhân dân Phường 12 Quận 8  (07/09)
  Bổ nhiệm Phó chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 8  (04/09)
  Bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung Tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 8  (01/09)
  Bổ nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 11 Quận 8  (20/08)
  Bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 11 Quận 8  (20/08)
 
Tìm kiếm