LỄ TRAO QUYẾT ĐỊNH NGHỈ HƯU CHO CÁN BỘ
Sáng ngày 29/01/2018, Ủy ban nhân dân Quận 8 đã tổ chức buổi Lễ trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Danh Cư, Phó Chánh Thanh tra Quận 8 (theo Quyết định số 5899/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 8) và đồng chí Lê Văn Mai, Phó Giám đốc Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 8 (theo Quyết định số 6439/QĐ-UBND ngày 24/11/2017 của Ủy ban ...
LỄ CÔNG BỐ, TRAO QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG VÀ BỔ NHIỆM CÁN BỘ
Thực hiện các quy định pháp luật hiện hành, thông báo kết luận của Ban Thường vụ Quận ủy và Quyết định của Ủy ban nhân dân Quận 8 về công tác cán bộ. Vào lúc 07 giờ 20 phút sáng ngày 22 tháng 01 năm 2018, Ủy ban nhân dân Quận 8 tổ chức Lễ công bố, trao quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ đối với các cá nhân: 1. Ông Trần Thanh Thắng, Chủ ...
LỄ CÔNG BỐ, TRAO QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG CÔNG CHỨC VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH NGHỈ HƯU
Thực hiện các quy định pháp luật hiện hành, thông báo kết luận của Ban Thường vụ Quận ủy, Quyết định của Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định của Ủy ban nhân dân Quận 8 về công tác cán bộ. Vào lúc 07 giờ 30 phút sáng ngày 31 tháng 7 năm 2017, Ủy ban nhân dân Quận 8 tổ chức Lễ công bố, trao quyết định điều động công chức và trao quyết định ...
LỄ CÔNG BỐ, TRAO QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG VÀ BỔ NHIỆM CÁN BỘ
Thực hiện các quy định pháp luật hiện hành, thông báo kết luận của Ban Thường vụ Quận ủy và Quyết định của Ủy ban nhân dân Quận 8 về công tác cán bộ. Vào lúc 07 giờ 30 phút sáng ngày 17 tháng 7 năm 2017, Ủy ban nhân dân Quận 8 tổ chức Lễ công bố, trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ và Quyết định phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân ...
LỄ CÔNG BỐ, TRAO QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG VÀ BỔ NHIỆM CÁN BỘ
Thực hiện các quy định pháp luật hiện hành, thông báo kết luận của Ban Thường vụ Quận ủy và Quyết định của Ủy ban nhân dân Quận 8 về công tác cán bộ. Vào lúc 07 giờ 30 phút sáng ngày 03 tháng 7 năm 2017, Ủy ban nhân dân Quận 8 tổ chức Lễ công bố, trao quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ đối với các cá nhân: 1. Ông Lê Minh Thông, Trưởng Phòng ...
  Lễ công bố, trao quyết định bổ nhiệm thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 8  (03/04)
  LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÁN BỘ  (06/05)
  Lễ công bố và trao Quyết định tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm cán bộ ngày 26/11/2015  (27/11)
  Lễ công bố và trao Quyết định và bổ nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8  (20/11)
  Lễ công bố và trao Quyết định tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm cán bộ ngày 16/11/2015  (17/11)
  Giới thiệu Thường trực Hội Chữ thập đỏ Quận 8, Khóa VIII, nhiệm kỳ 2015-2020  (04/10)
  Bổ nhiệm Phó Chánh Thanh Tra Quận 8  (08/09)
  Bổ nhiệm Phó Ủy ban nhân dân Phường 12 Quận 8  (07/09)
  Bổ nhiệm Phó chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 8  (04/09)
  Bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung Tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 8  (01/09)
 
Tìm kiếm