Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư công trình: Nâng cấp đường 1011 Phạm Thế Hiển (đường trước khu Trung tâm hành chính Quận 8)
Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư công trình: Nâng cấp đường 1011 Phạm Thế Hiển (đường trước khu Trung tâm hành chính Quận 8) 1. Tên công trình: Nâng cấp đường 1011 Phạm Thế Hiển (đường trước khu Trung tâm hành chính Quận 8). 2. Địa điểm: Phường 5 Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. 3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý đầu tư xây dựng công ...
Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Đường Tạ Quang Bửu (từ cầu Tạ Quang Bửu đến Tỉnh lộ 50) Phường 5 Quận 8.
Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Đường Tạ Quang Bửu (từ cầu Tạ Quang Bửu đến Tỉnh lộ 50) Phường 5 Quận 8. 1. Tên công trình: Đường Tạ Quang Bửu (từ cầu Tạ Quang Bửu đến Tỉnh lộ 50) Phường 5 Quận 8. 2. Địa điểm: Phường 5 Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. 3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình ...
Dự án hệ thống thoát nước kết hợp nâng cấp mặt đường đường Trương Đình Hội Phường 16, Quận 8
1. Tên dự án: Xây dựng hệ thống thoát nước kết hợp nâng cấp mặt đường Trương Đình Hội. 2. Tổng mức đầu tư: 74.365.060.000 đồng (Bảy mươi bốn tỷ, ba trăm sáu mươi lăm triệu, không trăm lẻ sáu ngàn đồng). Trong đó: Chi phí xây dựng : 31.416.637.654 đồng. Chi phí quản lý dự án : ...
Dự án rạch Ụ Cây - Sơ lược kế hoạch tổng thể về thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Chỉnh trang đô thị rạch Ụ Cây tại phường 10, phường 11 quận 8 (giai đoạn 2 từ nay đến ngày 31/12/2013)
Dự án chỉnh trang đô thị, di dời và tái định cư nhà trên và ven kênh rạch Ụ Cây là dự án trọng điểm, phải thực hiện cấp bách theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố. Vì vậy, việc triển khai thực hiện dự án chỉnh trang đô thị rạch Ụ Cây phường 9, 10, 11 quận 8 thành khu đô thị mới văn minh hiện đại là cấp thiết, góp phần cung cấp quỹ nhà ở, ...
 
Tìm kiếm