Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng bờ kè chống ngập trên địa bàn Phường 16 Quận 8.
Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng bờ kè chống ngập trên địa bàn Phường 16 Quận 8. 1. Tên công trình: Xây dựng bờ kè chống ngập trên địa bàn Phường 16 2. Địa điểm: Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. 3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 8 4. Tổ chức tư vấn lập dự án dầu tư: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây ...
Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Đường vào trường Tiểu học Bùi Minh Trực Phường 6 Quận 8 (tên cũ đường vào trường Phạm Thế Hiển phường 6).
Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Đường vào trường Tiểu học Bùi Minh Trực Phường 6 Quận 8 (tên cũ đường vào trường Phạm Thế Hiển phường 6). 1. Tên công trình: Đường vào trường Tiểu học Bùi Minh Trực Phường 6 Quận 8 (tên cũ đường vào trường Phạm Thế Hiển phường 6). 2. Địa điểm: Phường 6 Quận 8, thành phố ...
Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tường chắn ngăn triều trên địa bàn Phường 7 Quận 8.
Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tường chắn ngăn triều trên địa bàn Phường 7 Quận 8. 1. Tên công trình: Xây dựng tường chắn ngăn triều trên địa bàn Phường 7 2. Địa điểm: Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. 3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 8 4. Tổ chức tư vấn lập dự án dầu tư: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư ...
Danh mục các dự án được thành phố đầu tư vào Quận 8 trong các năm 2013 – 2015
Ngày 05/12/2012, Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư xây dựng 3 năm 2013-2015 và năm 2013 nguồn vốn ngân sách nhà nước của thành phố. Theo đó, thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng nguồn vốn cơ bản nguồn vốn ngân sách nhà nước của thành phố 3 năm (2013-2015) là 43.287 tỷ đồng ...
Danh sách kêu gọi đầu tư xây dựng trường học
1. Dự án trường Mầm non Phường 4 a. Tên dự án: Trường mầm non Phường 4 b. Địa điểm: Phường 4 Quận 8 c. Tổng diện tích khu đất: 1137 m2 d. Thông tin chung của dự án: thuộc dự án Khu nhà ở Phường 4 do Công ty Cổ phần Kiến Á làm chủ đầu tư. 2. Dự án trường Mầm non Phường 5 a. Tên dự án: Trường mầm non Phường 5 b. Địa điểm: Phường 5 Quận ...
 
Tìm kiếm