Thông tin liên hệ

 

 

Ủy ban nhân dân Quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 04 đường Dương Quang Đông, Phường 5, Quận 8

Tel: (84-8)-54311366 Fax: (84-8)-54311388

Email: q8@tphcm.gov.vn

 

 
Tìm kiếm