Thông tin liên hệ

 

 

Ủy ban nhân dân Quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 04 đường 1011, Phường 5, Quận 8

Tel: (84-8)-54311355 Fax: (84-8)-54311388

Email: q8@tphcm.gov.vn

 
Tìm kiếm