SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
3
0
5
6
9
3
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 30 Tháng Tám 2016 3:05:00 CH

Kỳ 94 Cần làm tốt công tác cán bộ ở cơ sở, góp phần xây dựng bộ máy nhà nước vững mạnh

Thực tiễn xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chứng minh cán bộ cấp cơ sở là những người thường xuyên tiếp xúc với nhân dân. Do đó, xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở có phẩm chất tốt, thạo việc, miệng nói, tay làm, có năng lực tổ chức và vận động nhân dân thực hiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước luôn là yêu cầu cấp bách cả trước mắt và lâu dài. Thời gian gần đây, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Quận 8 cấp cơ sở đã đạt được những kết quả, đội ngũ cán bộ công chức cấp cơ sở được quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, trình độ và kiến thức được nâng lên rất nhiều. Tuy nhiên, một bộ phận CBCC cấp cơ sở vẫn còn tồn tại những bất cập và hạn chế về trình độ chuyên môn, năng lực công tác và phẩm chất đạo đức, chưa thật tận tâm phục vụ, xa dân. Trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đạo hóa đất nước hiện nay, việc sắp xếp lại bộ máy, đánh giá lại năng lực những cán bộ cơ sở quan liêu, xa dân và không đủ chuẩn là việc làm cần thiết, góp phần xây dựng tổ chức vững mạnh tại cơ sở.

Căn cứ Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/01/2004 về tiêu chuẩn của cán bộ công chức cấp cơ sở và Chương trình hành động số 08-CtrHĐ/QU ngày 15/12/2015 của Ban Thường vụ Quận ủy Quận 8 về đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị của Quận 8 giai đoạn 2015-2020. Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức cơ sở, nhất là cán bộ chủ chốt, Đảng bộ, chính quyền Quận 8 cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có đầy đủ những yếu tố sau:

1/ Có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định trước mọi khó khăn, thử thách, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tâm huyết và tận tụy với công việc, có tinh thần trách nhiệm với dân. Có quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, có thể huy động tốt nhất các nguồn lực để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân ở địa phương.

2/ Biết tôn trọng và giữ gìn kỷ cương, pháp luật, sống trong sạch, lành mạnh, không tham ô, lãng phí, có trách nhiệm, có lòng nhân ái, ứng xử đúng đắn và phải có đạo đức nghề nghiệp. Đó là tinh thần trách nhiệm và kỷ luật trong công việc, có ý thức tiết kiệm thời gian, tiền của, công sức của tập thể; không tham lam tư lợi, ngay thẳng, có ý thức phê bình và tự phê bình.

3/ Có kiến thức, trình độ chuyên môn đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, được giao, cụ thể là:

+ Về văn hóa, phải đảm bảo 100% cán bộ công chức cơ sở tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên. Có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định trước mọi khó khăn, thử thách. Đây là cơ sở, nền tảng để có thể tiếp thu kiến thức mới ở các lĩnh vực phục vụ cho nhiệm vụ của bản thân;

+ Phấn đấu 100% có trình độ đại học;

+ 100% cán bộ công chức, đặc biệt là cán bộ chủ chốt cấp cơ sở phải có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên.

4/ Có khả năng nhận thức, nắm bắt cái mới. Có năng lực tổ chức thực hiện, vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tế.

5/ Có phong cách làm việc khoa học, nhiệt tình, trung thực, khách quan trong công tác, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Làm tốt công tác dân vận, sâu sát, gần gũi, gắn bó với quần chúng nhân dân, như Bác Hồ đã từng căn dặn: người cán bộ phải “mắt trông, tai nghe, chân đi, óc nghĩ, miệng nói, tay làm”.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn những bất cập trong chế độ, chính sách đối với cán bộ cơ sở, nhất là cán bộ không chuyên trách. Điều kiện sống, sinh hoạt của một  số cán bộ công chức còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Mức lương cán bộ không chuyên trách thấp, không tạo được động lực để “giữ chân” và thu hút cán bộ ở cơ sở. Mặt khác, nhiệm vụ chính trị của cơ sở lại rất đa dạng nên nếu cán bộ thiếu nhiệt huyết, không hăng hái, tích cực thì chất lượng và hiệu quả công tác sẽ không thể đạt cao.

Như vậy, xây dựng được đội ngũ cán bộ ở cơ sở là nhiệm vụ cấp thiết. Việc lập quy trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách cán bộ công chức ở cơ sở là rất quan trọng. Trên cơ sở tiêu chuẩn cụ thể, 16 phường cần mạnh dạn tinh giản những cán bộ yếu kém về chuyên môn, nghiệp vụ, chưa đảm bảo tiêu cuẩn đạo đức, lối sống và tác phong; chủ động xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức “vừa hồng, vừa chuyên”, đủ năng lực và trình độ; có lòng nhiệt huyết, trách nhiệm, cống hiến cho sự phát triển của địa phương, góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY QUẬN 8 


Số lượt người xem: 1262    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm