SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
9
3
7
6
9
4
6
Tin tức sự kiện 26 Tháng Giêng 2017 3:10:00 CH

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Thực hiện Kế hoạch số 04-KH/TW ngày 16/11/2016 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, ngày 25 tháng 01 năm 2017, Đảng ủy Phường 2 đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII.

Hội nghị được tổ chức tại Hội trường UBND Phường 2, với sự tham dự của gần 345 đảng viên của Đảng bộ Phường 2 về tham dự.

 

Đồng chí Lê Văn Hậu báo cáo.

 

Đồng chí Lê Văn Hậu - QUV - Bí thư Đảng ủy Phường 2 đã phát biểu khai mạc Hội nghị và báo cáo các nội dung cơ bản mà Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 4 khóa XII đã ban hành: Nghị quyết số 04-NQ/TW về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Kế hoạch số 76-KH/TU về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; Kế hoạch của BTV Quận ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng khóa XII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 

Đồng chí Lê Quang Liêm báo cáo.

 

Đồng chí Lê Quang Liêm - Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận 8 đã trình bày kết luận số 09-KL/TW về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Nghị quyết số 05-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Nghị quyết số 06-NQ/TW về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

 

Toàn cảnh hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng bộ Phường 2

 

Hội nghị đã được tổ chức trang trọng, nghiêm túc, đầy đủ các nội dung và được các đảng viên tham dự tiếp thu hiệu quả. Kết quả học tập quán triệt được thể hiện qua các bản thu hoạch nêu rõ sự nhận thức của cá nhân về các nội dung cơ bản của các Nghị quyết và những ý kiến liên hệ bản thân. 

Hội nghị đã thành công tốt đẹp. Các đại biểu tham dự Hội nghị đã mang tinh thần của Hội nghị để tiếp tục quán triệt ở đơn vị mình và triển khai thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4 khóa XII.

 

Phạm Hoàng Tuấn Anh – UBND Phường 2


Số lượt người xem: 1002    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm