SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
9
3
7
7
7
6
7
Tin tức sự kiện 09 Tháng Hai 2017 8:45:00 SA

Kỳ 99 Cán bộ, đảng viên gương mẫu, gắn bó mật thiết với dân là cội nguồn sức mạnh của Đảng

Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Tất cả đường lối, phương châm, chính sách… của Đảng đều chỉ nhằm nâng cao đời sống của Nhân dân”. Người cũng thường nhắc nhở: “Hai nguy cơ lớn đối với một Đảng cầm quyền là nội bộ mất đoàn kết; đảng viên tha hóa, quan liêu, xa rời quần chúng. Vì vậy, các chính sách phải có mục tiêu vì dân; cán bộ, đảng viên, công chức phải gương mẫu, gắn bó mật thiết với dân, thật sự là công bộc của dân”. Thực tế cho thấy, cán bộ, đảng viên có gắn bó mật thiết với Nhân dân mới là phương sách tốt nhất để xây dựng Đảng bộ, Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Trải qua nhiều nhiệm kỳ Đại hội Đảng, đã chứng minh rằng, quần chúng Nhân dân nhìn nhận về Đảng, đánh giá về Đảng trước hết và phần nhiều là thông qua phẩm chất, đạo đức, tư cách, lối sống của cán bộ, đảng viên. Có thể nói, phẩm chất đạo đức, tư cách, lối sống của cán bộ, đảng viên là vấn đề có ảnh hưởng quyết định đến uy tín, danh dự của Đảng và tác động trực tiếp đến mối liên hệ giữa Đảng và Nhân dân. Việc nâng cao phẩm chất, đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, kiên quyết đấu tranh với bệnh quan liêu, cửa quyền, nạn tham nhũng, hối lộ là một trong những nhiệm vụ cấp bách và chủ yếu của công tác xây dựng Đảng.

Hiểu rõ lời dạy của Bác về nguồn sức mạnh của Đảng, trong thời gian qua, cán bộ đảng viên trên địa bàn quận đã nghiêm túc trong việc học tập và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng các cấp; đoàn kết, đi đầu trong việc thực hiện các chương trình, kế hoạch do các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị đề ra; gương mẫu thực hiện và vận động gia đình, người thân chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước tại nơi cư trú, đặc biệt là việc thực hiện chủ trương hiến đất làm đường, mở rộng hẻm,… Bên cạnh đó, cán bộ lãnh đạo quận và cơ sở thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chăm lo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân; tổ chức nhiều buổi tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân và kịp thời giải quyết các kiến nghị, bức xúc chính đáng của Nhân dân. Từ đó củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền từ quận đến cơ sở.  

Nhằm tiếp tục xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, vừa qua, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, song song đó, Bộ Chính trị cũng ban hành Quy định số 55-QĐ/TW về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên”. Theo đó, đòi hỏi các cấp ủy, cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên cần phải thực hiện ngay một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, phải nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật, kết hợp giữa “xây” và “chống”; phát huy sự chủ động, sáng tạo của cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu; thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nhất là giải quyết những vụ việc gây bức xúc trong dư luận để củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng. Tăng cường sự lãnh đạo, đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trước hết là trong cấp ủy đảng.

Thứ hai, không lợi dụng việc tổ chức giao lưu, liên hoan, gặp mặt, chúc mừng trước, trong và sau mỗi kỳ đại hội, hội nghị, kỳ họp hoặc khi cán bộ được đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động công tác,... để ăn uống, “tiệc tùng”, tặng, nhận quà, với động cơ vụ lợi; chấm dứt tình trạng ăn uống, “chè chén” xa hoa, lãng phí, gây phản cảm trong dư luận xã hội; thực hành tiết kiệm để tập trung nguồn lực chăm lo nhiều hơn nữa đối với các gia đình chính sách còn khó khăn, hộ nghèo trên địa bàn; bảo đảm nếp sống văn hóa mới theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước và phù hợp với thuần phong mỹ tục, bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc. 

Thứ ba, các cấp ủy, cơ sở đảng lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt.

Thứ tư, phát huy vai trò tích cực của Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền, phổ biến, giám sát cán bộ, đảng viên thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị ở nơi cư trú; kịp thời biểu dương những cán bộ, đảng viên tích cực, gương mẫu trong công tác, lối sống, tác phong, đạo đức và phê phán những tập thể, cá nhân vi phạm nhằm hạn chế những tiêu cực, sai phạm trong cán bộ, đảng viên làm giảm sút lòng tin của Nhân dân đối với Đảng.      

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu xuân cũng là dịp Đảng ta kỷ niệm 87 năm ngày thành lập. Để tiếp tục khẳng định: “Đảng Cộng sản Việt Nam thật sự là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và toàn dân tộc Việt Nam”, mỗi cán bộ, đảng viên cần gắn bó mật thiết với Nhân dân, thể hiện sự tiên phong, gương mẫu trong việc thực hiện nhiệm vụ “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, đây chính là cội nguồn sức mạnh của Đảng. Để nuôi dưỡng và phát huy nguồn sức mạnh đó, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quận 8 cần làm tốt hơn nữa những nhiệm vụ kể trên. Đó là một trong những điều kiện quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quận 8 có thêm sức mạnh vượt qua những khó khăn, thách thức trong tình hình mới, để Quận 8 ngày càng phát triển và vươn xa hơn nữa trong thời gian tới./.

BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY QUẬN 8 


Số lượt người xem: 1281    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm