SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
3
0
4
9
3
8
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 15 Tháng Mười Một 2016 8:35:00 SA

Kỳ 96 Lấy kết quả học tập và làm theo Bác là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên hàng năm

Trong 5 năm qua, Ban Thường vụ Quận ủy Quận 8, cấp ủy các cơ sở đảng trên địa bàn quận đã lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, xuyên suốt việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị  Khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt nhiều kết quả tích cực. Qua đó, nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt được nâng lên; việc học tập và làm theo gương Bác trở thành việc làm thường xuyên, tự nguyện. Đồng thời việc học tập và làm theo Bác đã lan tỏa đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân gắn với      phong trào “Thi đua yêu nước”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Thực hiện nếp sống văn minh đô thị”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với 1 địa chỉ nhân đạo”… Nhiều gương tiêu biểu trong “Học tập và làm theo Bác” được giới thiệu nhân rộng đến các cơ sở Đảng.

Tuy nhiên, nhiều chi bộ, đảng bộ chưa lấy kết quả việc đăng ký tu dưỡng, rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh làm cơ sở nhận xét, đánh giá, phân loại chất lượng cán bộ, đảng viên hàng năm. Việc đánh giá, nhận xét cán bộ đảng viên còn chung chung và mang tính hình thức. Một số cán bộ, đảng viên chưa quan tâm đến việc thực hiện các nội dung đã đăng ký tu dưỡng, rèn luyện, dẫn đến việc “đăng ký một đằng, làm một nẻo”.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong thời gian tới, cấp ủy các cơ sở Đảng cần chú trọng công tác phát hiện, biểu dương, nhân rộng các gương tốt, cách làm hay, tạo hiệu ứng tích cực trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đưa việc “Học tập và làm theo Bác” vào các chương trình, kế hoạch hành động và nội dung sinh hoạt chuyên đề thường xuyên của chi bộ, Đảng bộ; xác định một số vấn đề nổi cộm về tư tưởng, đạo đức của cán bộ, đảng viên để tập trung chỉ đạo giải quyết rốt ráo; tiếp tục phát động việc xây dựng kế hoạch thực hiện việc tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh gắn với chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đao đức công vụ trong cán bộ, đảng viên; kết hợp chặt chẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các cuộc vận động, phong trào thi đua của các ban ngành, đoàn thể gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Đồng thời cần quán triệt trong đội ngũ cán bộ, đảng viên xác định “học tập làm theo” là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, phân loại cán bộ đảng viên hàng năm tại chi bộ, đảng bộ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận và cơ sở nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong thời gian tới, cấp ủy các cơ sở Đảng cần phải xác định rõ vai trò của người đứng đầu, trong đó, quan trọng nhất là trách nhiệm nêu gương theo phương châm “Trên trước, dưới sau”, “Trong trước, ngoài sau”, “Học đi đôi với làm theo”; phải gắn kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên cuối năm; từng cá nhân cần xây dựng kế hoạch học tập và làm theo Bác thật cụ thể, thiết thực để trong thời gian tới Quận 8 sẽ có thêm nhiều cách làm hay, hiệu quả, nhiều điển hình có sức lan tỏa mạnh, đóng góp vào kết quả chung của Đảng bộ Thành phố trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị./.

BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY QUẬN 8 


Số lượt người xem: 1149    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm