SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
0
7
3
4
7
6
Định hướng phát triển 25 Tháng Mười Một 2017 2:42:53 CH
Xây dựng và phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn quận  (18/10/2017)
  
Sáng ngày 17/10/2017, tại phòng họp số 1 UBND Quận 8, Liên minh Hợp tác xã – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Sở Công thương – Sở giao thông vận tải – Sở Kế hoạch và Đầu tư – Ủy ban nhân dân Quận 8 tiến hành hội nghị ký kết chương trình phối hợp xây dựng và phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Quận 8 giai đoạn 2017 – 2020. Hội ...
Quyết định về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của Quận 8  (08/06/2017)
Quyết điịnh số 1441/QĐ-UBND Về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của Quận 8 Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất Quân 8 năm 2017 Bản đồ kế hoạch sử dụng đất Quận 8 năm 2017
Quận 8 tổ chức Hội nghị lấy ý kiến người dân về Dự thảo Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh  (15/03/2017)
  
Nhằm phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân xây dựng các chủ trương của Cấp ủy đảng, chính sách của chính quyền cấp Thành phố liển quan trực tiếp đến quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân, đảm bảo khi ban hành phù hợp với thực tiễn cuộc sống và nguyện vọng chính đáng của Nhân ...
Hội Nghị trao đổi về nội dung kế hoạch thực hiện chỉ tiêu và các giải pháp giảm nghèo bền vững của Thành Phố giai đọan 2016-2020.  (10/03/2017)
  
Sáng ngày 09/3/2017 Phường 15 Quận 8 tổ chức Hội Nghị trao đổi về nội dung kế hoạch thực hiện chỉ tiêu và các giải pháp giảm nghèo bền vững của Thành Phố giai đọan 2016-2020. Đến tham dự có đ/c Nguyễn Văn Xê, Phó Giám đốc Sở LĐTBXH Thành phố Hồ Chí Minh; đ/c Nguyễn Thanh Sang, Phó Chủ tịch UBND Quận 8; đ/c Quách Thị Kim Phượng, Chủ tịch Hội ...
Triển khai thực hiện Dự án chỉnh trang đô thị, di dời và tái định cư, tổ chức lại cuộc sống cho các hộ dân ở trên và ven kênh Đôi trên địa bàn quận 8  (16/11/2016)
  
Những năm qua, Quận 8 đã có những bước đột phá, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc quy hoạch, chỉnh trang đô thị, xây dựng những khu dân cư mới, nhà cao tầng hiện đại, di dời nhà trên kênh rạch, điển hình như các dự án di dời nhà trên và ven kênh Tàu Hủ, rạch Ụ Cây,… được sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân, từ đó góp phần hoàn chỉnh hệ thống hạ ...
QUẬN 8 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ “NÂNG CAO HIỆU LỰC HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA – XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 8”  (16/09/2016)
  
Thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban chấp hành trung ương Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, Quận 8 đã triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa, xã hội, chăm lo tốt an sinh xã hội cho nhân dân với mục tiêu xây dựng ...
QUẬN 8 CHÍNH THỨC THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CẤP PHÉP XÂY DỰNG QUA MẠNG  (02/08/2016)
  
Cùng với mục tiêu phát triển chính quyền điện tử của TP.HCM, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính nhất là trong công tác quản lý đô thị và với mong muốn xây dựng nền hành chính hiện đại, nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ nhân dân, đem lại cho người dân sự tiện ích; Ngày 01/8/2016, UBND Quận 8 đã tổ chức họp ...
Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của Quận 8  (14/07/2016)
Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của Quận 8 Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của Quận 8 tỷ lệ 1/5.000
Định hướng phát triển về Xây dựng chính quyền giai đoạn 2011 - 2015  (22/11/2013)
Kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động của chính quyền theo hướng chính quyền đô thị, xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân. Tiếp tục kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Đổi mới công tác quản lý, xây dựng tiêu chí, quy trình đánh giá cán bộ, công chức và chất ...
Định hướng phát triển về Quốc phòng và an ninh giai đoạn 2011 - 2015  (22/11/2013)
- Tiếp tục xây dựng nền quốc phòng địa phương vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển, kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng - an ninh với phát triển kinh tế, thường xuyên rà soát các kế hoạch, phương án phòng thủ, phòng chống biểu tình, bạo loạn lật đổ. Xây dựng hệ thống chính trị đủ sức lãnh đạo ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_1
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_2
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_3
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_4
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_5
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_6
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_8
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_9
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_10
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_11
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_12
 • TT tháng 1 và 2 (1)
 • TT tháng 1 và 2 (2)
 • TT tháng 1 và 2 (3)
 • TT tháng 1 và 2 (4)
 • TT tháng 1 và 2 (5)
 • TT tháng 1 và 2 (6)
 • TT tháng 1 và 2 (7)
 • TT tháng 1 và 2 (8)
 • TT tháng 1 và 2 (9)
 • TT tháng 1 và 2 (10)
 • TT tháng 1 và 2 (11)
 • An toàn du lịch
 • Quyền và nghĩa vụ của UBND cấp xã nơi có khoáng sản
 • Quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân tham gia hoạt động khoáng sản
 • Một số quy định cơ bản về khoáng sản
 • Quyền và nghĩa vụ của UBND nơi có khoáng sản
 • Thành tựu nổi bật của ngành địa chất Việt Nam
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_12
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_11
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_10
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_9
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_6
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_8
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_7
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_5
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_4
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_3
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_2
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_1
 • Nghĩa tình Quận 8
 • Bản tin Quận 8_phần 5
 • Bản tin Quận 8_phần 4
 • Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa_phần 2
 • Tình hình kinh tế xã hội Quận 8 2011_phần 3
 • Tình hình kinh tế xã hội Quận 8 2011_phần 2
 • Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa_phần 1
 • Tình hình kinh tế xã hội Quận 8 2011_phần 1
 • Hoạt động VHTT TDTT 2011_phần 4
 • Hoạt động VHTT TDTT 2011_phần 3
 • Hoạt động VHTT TDTT 2011_phần 2
 • Hoạt động VHTT TDTT 2011_phần 1
 • Bản tin Quận 8_phần 3
 • Bản tin Quận 8_phần 2
 • Bản tin Quận 8 - Phần 1
Tìm kiếm