SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
2
8
3
6
3
8
Tin tức sự kiện 06 Tháng Ba 2012 9:25:00 CH

Kỳ 40: Thanh niên – Trụ cột nước nhà

Nói đến thanh niên là nói đến một lực lượng đông, trẻ, khỏe, năng động, sáng tạo, là tinh hoa, là người kế thừa sự nghiệp cách mạng của đất nước. Vì vậy mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến thế hệ trẻ, Người nói “Thanh niên là chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên. Thanh niên muốn làm người chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải làm việc để chuẩn bị cái tương lai đó”. Trong Di chúc, Bác cũng dành những lời tâm huyết nói về thanh niên: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc điều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đào tạo cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và cần thiết”.

Bác đã sáng lập ra Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, mở các lớp huấn luyện chính trị, thường xuyên đi thăm hỏi, động viên thanh niên trên nhiều mặt trận và luôn theo dõi việc xây dựng, củng cố tổ chức đoàn thanh niên trở thành lực lượng đoàn kết, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp thanh niên trong xã hội.

Thực hiện lời dạy của Bác, Đảng và nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách, nghị quyết về công tác thanh niên, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đối với công tác thanh niên.

Đáp lại sự quan tâm lãnh đạo của Đảng và Nhà nước trong mỗi giai đoạn, thanh niên đều có những sứ mệnh và nhiệm vụ vẻ vang khác nhau. Trong chiến tranh lớp lớp thanh niên hăng hái lên đường đánh giặc. Đã từng có những tấm gương sáng về tinh thần dũng cảm, luôn xung phong đi đầu trong những nhiệm vụ khó khăn mà thế hệ trẻ ngày nay phải noi theo các đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Văn Cừ, Lý Tự Trọng, Võ Thị Sáu, Đặng Thùy Trâm, Nguyễn Văn Thạc …Trong thời kỳ hòa bình, xây dựng đất nước đã có biết bao thanh niên xung phong đi khai hoang những vùng “đất chết” để ngày nay trở thành những vùng đất trù phú, màu mỡ, đem lại màu xanh cho tổ quốc. Đến thời kỳ hội nhập, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã có biết bao nhiêu chàng trai, cô gái Việt Nam làm rạng danh non sông, đất nước bằng những thành tích trên các lĩnh vực khoa học, giáo dục, thể thao, văn hóa … Tuy nhiên cũng không tránh khỏi những khó khăn, nhất là trong giai đoạn hiện nay hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu niên cũng còn một số hạn chế.     

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa X, Chương trình hành động số 27-Ctr/QU của Quận ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thiết thực kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:

- Đối với các cấp ủy Đảng cần rà soát, đánh giá kết quả lãnh đạo của đảng bộ, chi bộ đối với công tác thanh niên, tiếp tục thực hiện đạt kết quả chương trình hành động số 27-Ctr/QU của Quận ủy, phát động mỗi cán bộ, đảng viên có ít nhất một việc làm thiết thực góp phần xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.

- Các cấp chính quyền, ban ngành, đoàn thể cần tạo mọi điều kiện thuận lợi, phối hợp chặt chẽ với tổ chức đoàn củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên.

- Đảng ủy phường cần phối hợp với Hội cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi, câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến chỉ đạo củng cố hoạt động của chi đoàn khu phố, khắc phục những hạn chế, yếu kém.

- Tổ chức đoàn các cấp cần đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, thi đua sáng tạo tìm những mô hình hoạt động hiệu quả để củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, bồi dưỡng, giáo dục về lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, đạo đức, lối sống, cho đoàn viên thanh niên làm cho các tầng lớp thanh niên nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình đối với gia đình, xã hội và Tổ quốc, từ đó tham gia đóng góp công sức của mình cho sự phát triển của quận nhà.

Các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền và nhân dân quận luôn tin tưởng và kỳ vọng tuổi trẻ quận 8 xứng đáng là Thanh niên thế hệ Bác Hồ, có hoài bão, khát vọng vươn lên, luôn xung phong đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển địa phương nói riêng, thành phố và cả nước nói chung.

BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY 


Số lượt người xem: 3025    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm