SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
4
5
2
2
0
1
Tin tức sự kiện 04 Tháng Tư 2011 3:15:00 CH

Kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong quá trình hoạt động của các hợp tác xã trên địa bàn Quận 8

Căn cứ thực trạng họat động của các Hợp tác xã, Phòng Kinh tế đã triển khai kế hoạch số 05/KH-PKT ngày 11/3/2011 về kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong quá trình họat động của các Hợp tác xã trên địa bàn quận 8 nhằm mục đích:

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hợp tác xã qua việc thực hiện Luật Hợp tác xã, Điều lệ và các quy định Pháp luật có liên quan;

- Kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật có liên quan đến họat động của Hợp tác xã, từ đó rút ra những kinh nghiệm quản lý nhằm giúp các Hợp tác xã họat động tốt hơn;

- Thông qua kiểm tra tiến hành tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các Hợp tác xã có sự hiểu biết và thực hiện tốt Luật Hợp tác xã năm 2003, Nội quy và pháp luật có liên quan theo quy định.

Thời gian kiểm tra : từ 15/03/2011 đến 30/11/2011

Kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật, gồm các nội dung:

- Tình hình chấp hành Luật Hợp tác xã và thực hiện Điều lệ Hợp tác xã: tổ chức Đại hội thường niên, Đại hội nhiệm kỳ, Biên bản làm việc của Ban Quản trị và Ban Kiểm soát; thực hiện Nghị quyết Đại hội xã viên, trả công lao động, khen thưởng và kỷ luật, trích lập các quỹ,

- Tình hình thực hiện pháp luật lao động: nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động; tình hình nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các vấn đề khác có liên quan đến pháp luật lao động

- Pháp lệnh kế toán thống kê: tình hình ghi chép sổ sách kế toán, sổ quỹ,phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập và xuất kho, chứng từ có liên quan thu, chi, nhập xuất

- Pháp luật về thuế: kê khai nộp thuế, chứng từ nộp thuế (môn bài, giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp), Báo cáo Quyết toán thuế giá trị gia tăng và Báo cáo thuyết minh tài chính các năm trong niên độ kiểm tra.

(Trần Ngọc Thanh Phong – Phòng Kinh tế Q8)

 


Số lượt người xem: 2292    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm