SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
9
9
5
2
8
8
Tin tức sự kiện 15 Tháng Ba 2016 9:35:00 SA

Bộ Tài chính sửa đổi quy định về kiểm soát chi ngân sách nhà nước

Ngày 01 tháng 3 năm 2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 39/2016/TT-BTC sửa đi quy định về kiểm soát chi ngân sách nhà nước, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2016, theo đó:

1. Phạm vi kiểm soát chi là các khoản chi của ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước (KBNN), bao gm cả vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư, chi của ngân sách xã thực hiện bằng hình thức rút dự toán.

Không áp dụng đi với các khoản chi đầu tư xây dựng cơ bản; các khoản chi của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; các khoản chi thuộc danh mục bí mật của Nhà nước, các khoản chi có tính chất đặc thù khác có cơ chế hướng dẫn riêng.

2. Mức tạm ứng:

- Đối với những khoản chi có giá trị hợp đồng từ 20 triệu đồng trở lên, mức tạm ứng theo quy định tại hợp đồng đã ký kết nhưng tối đa không vượt quá 50% giá trị hp đồng tại thời điểm ký kết và không vượt quá dự toán năm (quy định cũ tối đa không vượt quá 30% dự toán bố trí cho khoản mua sắm).

- Đi với những khoản chi không có hợp đồng và những khoản chi có giá trị hợp đồng dưới 20 triệu đồng: Mức tạm ứng theo tiến độ thực hiện và theo đ nghị của đơn vị sử dụng ngân sách.

3. Tạm ứng, thanh toán vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư

Đối với các dự án có tổng mức vốn từ 01 tỷ đồng tr lên, việc quản lý, kim soát tạm ứng, thanh toán vốn thực hiện theo quy định tại Thông tư hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước của Bộ Tài chính (Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính). Riêng đi với quyết định đầu tư và báo cáo kinh tế kỹ thuật của các dự án thì không bắt buộc phê duyệt trước ngày 31 tháng 10 năm trước năm kế hoạch.

Đối với các dự án có tổng mức vốn dưới 1 tỷ đồng, hồ sơ gửi lần đầu bao gồm: Báo cáo kinh tế kỹ thuật và quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật (không bắt buộc phê duyệt trước ngày 31 tháng 10 năm trước năm kế hoạch) hoặc quyết định phê duyệt thiết kế dự toán; quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; hợp đồng mua sắm hàng hóa, dịch vụ đối với khoản chi có giá trị hợp đồng từ hai mươi triệu đồng trở lên.

Nguyễn Đức Lâm, Phòng Tài chính - Kế hoạch Q8 


Số lượt người xem: 1837    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm