SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
4
7
8
4
9
5
Tin Đời sống - Y tế - Môi trường - Văn minh đô thị 24 Tháng Năm 2022 9:20:00 SA

Ngân hàng Chính sách xã hội Quận 8 và Quận 5 triển khai các chương trình cho vay phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP năm 2022 của Chính phủ

Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Quận 8 và Quận 5 đã tiến hành triển khai các chương trình cho vay phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ (Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; Cho vay mua, thuê, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở; Cho vay học sinh, sinh viên để mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến; Cho vay đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập ngừng hoạt động ít nhất 01 tháng theo yêu cầu phòng chống dịch).

Thực hiện văn bản số 3699/NHCS-TDSV ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội về việc thực hiện Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg ngày 23 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên như:

- Bổ sung đối tượng thụ hưởng: Học sinh, sinh viên (HSSV) là thành viên của hộ gia đình có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật.

- Mức vốn cho vay tối đa là 4.000.000 đồng/tháng/HSSV, áp dụng kể từ ngày 19 tháng 5 năm 2022.

- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Quận 8 và Quận 5 tiếp tục đẩy mạnh cho vay Chương trình Hỗ trợ giảm nghèo để người dân trên địa bàn Quận 8 tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, phát triển kinh tế (Đối tượng vay vốn: Hộ nghèo, Hộ cận nghèo, Hộ vượt chuẩn cận nghèo do UBND Thành phố quy định theo từng thời kỳ).

 

 

 

NGÂN HÀNH CHÍNH SÁCH XÃ HỘI QUẬN 8


Số lượt người xem: 394    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm