SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
0
3
3
3
3
9
Tin Kinh tế - Quản lý tài chính 26 Tháng Chín 2017 1:49:05 SA
Quy định về kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân  (30/06/2017)
Ngày 19 tháng 6 năm 2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 63/2017/TT-BTC quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2017; theo đó: - Đối với Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn, căn cứ tình hình thực tế và khả năng cân đối ...
CHƯƠNG TRÌNH TRỢ VỐN CỦA QUỸ TRỢ VỐN XÃ VIÊN HỢP TÁC XÃ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  (10/06/2017)
Quỹ trợ vốn xã viên Hợp tác xã Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Quỹ CCM) là một đơn vị trực thuộc Liên Minh Hợp tác xã Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập ngày 13/6/2002 theo Quyết định số 2539/QĐ-UB của Ủy ban Nhân dân Thành phố, có các chức năng nhiệmvụ: 1.Mục tiêu hoạt động: -Giúp Hợp tác xã, Tổ Hợp tác có điều kiện tổ chức hoạt động sản ...
CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP CỦA CƠ QUAN THUẾ  (10/06/2017)
Triển khai thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ, ngày 01/8/2016 Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 3907/QĐ-UBND về Kế hoạch hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, theo đó mục tiêu “đến năm 2020, xây dựng doanh nghiệp Thành phố có năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững, có ít nhất ...
TÍNH THUẾ GTGT – TNDN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP KINH DOANH NÔNG THỦY HẢI SẢN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN THEO PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP: (SỬ DỤNG HĐBH)  (08/06/2017)
I/ Doanh nghiệp xác định được doanh thu nhưng không xác định được chi phí 1/ Doanh nghiệp(DN) bán hàng hóa cho hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức cá nhân khác: - Thuế GTGT phải nộp = Tổng doanh thu ghi trên hóa đơn X 1% (Tờ khai thuế GTGT theo mẫu 04/GTGT – T Tư 156) Căn cứ Điểm a, b, Khoản 2 Điều 13 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày ...
TÍNH THUẾ GTGT – TNDN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP KD NÔNG THỦY HẢI SẢN  (07/06/2017)
A. DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN THEO PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ (SỬ DỤNG HĐGTGT) 1/ DN bán hàng hóa cho hộ, cá nhân KD và các tổ chức cá nhân khác: v Thuế GTGT Phải nộp = Thuế GTGT Đầu ra - Thuế GTGT Đầu vào được khấu trừ Thuế GTGT Đầu ra = Tổng doanh thu ghi trên hóa đơn ghi trên hóa đơn X 5% Căn cứ Khoản 5 Điều 10 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày ...
Quyền và nghĩa vụ của Người nộp thuế  (05/06/2017)
1. Quyền của người nộp thuế Được hướng dẫn thực hiện việc nộp thuế; cung cấp thông tin, tài liệu để thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi về thuế. Yêu cầu cơ quan quản lý thuế giải thích về việc tính thuế, ấn định thuế; yêu cầu cơ quan, tổ chức giám định số lượng, chất lượng, chủng loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. Được giữ bí mật thông tin theo quy ...
LỄ KÝ KẾT HỖ TRỢ THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 8  (21/05/2017)
  
Thực hiện Kế hoạch số 304/KH-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về vận động chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp trên địa bàn Quận 8. Ngày 19 tháng 5 năm 2017, Ủy Ban nhân dân Quận 8 tổ chức Lễ Ký kết hỗ trợ và Thành lập doanh nghiệp trên địa bàn Quận 8 tại hội trường Quận ủy Quận 8. Đến tham dự buổi hội nghị có bà ...
Ủy Ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh triển khai Quyết định ban hành Quy định hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất lĩnh vực công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ  (21/03/2017)
Ngày 16 tháng 3 năm 2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định về hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất lĩnh vực công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ. Theo đó, Ủy Ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định: 1.Phạm vi điều chỉnh: -Quy định này quy định về hỗ trợ doanh ...
HỘI NGHỊ VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP NĂM 2017  (20/03/2017)
  
Ngày 16 tháng 3 năm 2017, Ủy ban nhân dân Quận 8 chỉ đạo Phòng Kinh tế Quận 8 phối hợp cùng Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Bình Điền tổ chức Hội nghị vận động chuyển đổi tiểu thương tại Chợ Đầu mối Nông sản thực phẩm Bình Điền thành lập doanh nghiệp, chủ trì Hội nghị là Bà Phan Kiều Thanh Hương – Quận Ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân ...
NHỮNG LỢI ÍCH CHUYỂN ĐỔI THÀNH DOANH NGHIỆP  (25/12/2016)
I/LỢI ÍCH CỦA VIỆC CHUYỂN ĐỔI THÀNH DOANH NGHIỆP Việc chuyển đổi này sẽ mang rất nhiều lợi ích cho các hộ kinh doanh như: - Có con dấu riêng (số lượng và hình thức do chủ doanh nghiệp tự quyết định) - Hoạt động dưới tư cách pháp nhân - Có sự hỗ trợ của các hiệp hội nghề nghiệp, được tiếp cận nhiều thông tin, chủ trương, chính sách mới - ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_1
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_2
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_3
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_4
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_5
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_6
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_8
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_9
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_10
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_11
 • Thông tin tuyên truyền tháng 3_12
 • TT tháng 1 và 2 (1)
 • TT tháng 1 và 2 (2)
 • TT tháng 1 và 2 (3)
 • TT tháng 1 và 2 (4)
 • TT tháng 1 và 2 (5)
 • TT tháng 1 và 2 (6)
 • TT tháng 1 và 2 (7)
 • TT tháng 1 và 2 (8)
 • TT tháng 1 và 2 (9)
 • TT tháng 1 và 2 (10)
 • TT tháng 1 và 2 (11)
 • An toàn du lịch
 • Quyền và nghĩa vụ của UBND cấp xã nơi có khoáng sản
 • Quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân tham gia hoạt động khoáng sản
 • Một số quy định cơ bản về khoáng sản
 • Quyền và nghĩa vụ của UBND nơi có khoáng sản
 • Thành tựu nổi bật của ngành địa chất Việt Nam
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_12
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_11
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_10
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_9
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_6
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_8
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_7
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_5
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_4
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_3
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_2
 • Quận đoàn 8 tổng kết 2013_1
 • Nghĩa tình Quận 8
 • Bản tin Quận 8_phần 5
 • Bản tin Quận 8_phần 4
 • Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa_phần 2
 • Tình hình kinh tế xã hội Quận 8 2011_phần 3
 • Tình hình kinh tế xã hội Quận 8 2011_phần 2
 • Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa_phần 1
 • Tình hình kinh tế xã hội Quận 8 2011_phần 1
 • Hoạt động VHTT TDTT 2011_phần 4
 • Hoạt động VHTT TDTT 2011_phần 3
 • Hoạt động VHTT TDTT 2011_phần 2
 • Hoạt động VHTT TDTT 2011_phần 1
 • Bản tin Quận 8_phần 3
 • Bản tin Quận 8_phần 2
 • Bản tin Quận 8 - Phần 1
Tìm kiếm