SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
9
9
5
0
1
5
Tin tức sự kiện 10 Tháng Ba 2017 3:10:00 CH

Thông tin tuyên truyền chính sách thuế tháng 3/2017 Chuyên đề về Thuế Thu nhập cá nhân.

Bài 1: Thông báo về việc tổ chức “ Hỗ trợ người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2016 ”

Thực hiện chỉ đạo của Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh tại kế hoạch số 55/KK-CT ngày 19/12/2016 về việc Hỗ trợ người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2016;

Chi cục Thuế quận 8 lập kế hoạch tổ chức “ Hỗ trợ người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2016” nội dung như sau:

- Đối tượng: Tất cả cá nhân thuộc diện phải kê khai quyết toán thuế TNCN, trên địa bàn quận 8.

- Thời gian: từ ngày 06/3/2017 đến hết ngày 17/03/2017. ( Theo giờ hành chính)

- Địa điểm: tại văn phòng Chi cục Thuế quận 8, số 1079 đường Phạm Thế Hiển, phường 5, Quận 8, Tp Hồ Chí Minh.

- Thời hạn nộp hồ sơ Quyết toán thuế thu nhập cá nhân chậm nhất là ngày 31/03/2017.

 

Bài 2: Tóm tắt thủ tục và nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2016. Áp dụng cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công.

1. Đối tượng phải quyết toán:

- Có số thuế phải nộp thêm.

- Có thuế nộp thừa yêu cầu Hoàn thuế hợac bù trừ thuế.

2. Hồ sơ khai thuế:

- Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN, Phụ lục mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc _ Mẫu theo Thông tư số 92/2015/TT_BTC ngày 15/06/2015.

- Các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã tạm nộp ở nước ngoài ( nếu có)_ Bản chụp. Cá nhân cam kết chịu trách nhiệm vế tính chính xác của các thông tin trên bản chụp đó.

- Các hóa đơn chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học ( nếu có)_ Bản chụp.

- Trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tồ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài phải có tài liệu chứng minh về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài.

3. Nơi nộp hồ sơ tại thời điểm quyết toán thuế:

3.1 Cơ quan thuế:

- Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó.

- Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng.

3.2 Cục Thuế

- Cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán.

- Cá nhân có thu nhập từ các tổ chức, cá nhân trả từ nước ngoài.

3.3 Chi cục Thuế- nơi cá nhân cư trú

- Trường hợp cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất kỳ tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào.

- Trường hợp cá nhân không ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng lao động  dưới 03( ba) tháng, hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 100%.

- Cá nhân trong năm có thu nhập có tiền lương, tiền công tại một nơi hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10%.

- Cá nhân trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi hoặc nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán không làm việc tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào .

- Cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân.

à Trường hợp cá nhân cư trú tại nhiều nơi thì được lựa chọn một nơi cư trú để quyết toán thuế.

 

Bài 3: Hướng dẫn sử dụng ứng dụng phần mền HTKK 3.4.1 Kê khai quyết toán thuế Thu nhập cá nhân năm 2016.

Phần mềm HTKK 3.4.1 được tải từ trang web http://tphcm.gdt.gov.vn hoặc  Đăng nhập internet theo đường dẫn sau: http://www.gdt.gov.vn hoặc chép qua USB tại  Cơquan thuế. Thực hiện cài đặt trên máy tính: chọn: “setup.exe”, hệ thống sẽ tự động cài đặt trên máy trạm và xuất hiện biểu tượng HTKK 3.4.1  trên màn hình Desktop. (Lưu ý sau khi cài đặt xong phải khởi động lại máy tính).

Các bước thực hiện:

Bước 1: Đăng nhập hệ thống / Nhập thông tin.

1. Nhập Mã số cá nhân => nhấn Đồng ý. (nếu MST chưa có trong hệ thống thì chọn Mã số thuế mới sau đó nhập thông tin NNT

2. Nhập thông tin người nộp thuế:

+ Điền các thông tin bắt buộc có dấu (*)

+ Ngày bắt đầu năm tài chính: nhập 01/01

Sau khi nhập thông tin vào bảng thông tin NNT thì nhấn nút Ghi để lưu lại thông tin sử dụng cho các tờ khai sau. Trường hợp, quyết toán thuế có thừa thuế mà NNT muốn hoàn thì ghi rõ số tài khoản (ghi rõ 3 cấp: Tên Ngân hàng, Chi Nhánh, Thành phố chi nhánh trực thuộc); Ví dụ: tài khoản số xxxxxxxxxx tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Chi nhánh 11, TP.Hồ Chí Minh.

Sau đó, nhấn nút Đóng để về màn hình ban đầu.

Lưu ý: CQT cấp cục: CQT quyết toán cấp cục; CQT quản lý: CQT quyết toán trực tiếp.

Bước 2: Phần Kê khai

Để vào mục tờ khai quyết toán: Vào “Quyết toán thuế TNCNà Tờ khai 02/QTT-TNCN à chọn “chính thức” cho tờ khai  lần đầu, vào phần nhập tờ khai.Tại phần nhập tờ khai, điền số liệu vào các tờ khai theo trình tự như sau:

1. Phụ lục 02-1/BK-QTT-TNCN, nhập thông tin theo Mẫu vào phần I nếu người phụ thuộc đã có MST/CMND/Hộ Chiếu. Nếu chưa có MST/CMND/Hộ Chiếu thì nhập vào phần II.

2. Tờ khai 02/QTT-TNCN, nhập  các chỉ tiêu nếu có phát sinh như sau:

a. Tổng số thu nhập  phát sinh tại Việt Nam vào chỉ tiêu [23]; tổng số thu nhập  phát sinh ngoài Việt Nam vào chỉ tiêu [26];

b. Các khoản được giảm trừ: Từ thiện nhân đạo, khuyến học vào chỉ tiêu [31]; các khoản đóng BH được trừ vào chỉ tiêu [32]; Khoản đóng góp quỹ hưu trí tự nguyện được trừ vào chỉ tiêu [33];

c. Số thuế đã khấu trừ vào chỉ tiêu [37], đã tạm nộp vào chỉ tiêu [38], đã tạm nộp ở nước ngoài được giảm trừ vào chỉ tiêu [39], Đã khấu trừ hoặc đã tạm nộp trùng do quyết toán vào chỉ tiêu [40].

3. Nếu có số thuế nộp thừa: Cá nhân có yêu cầu hoàn thuế TNCN nhập số thuế hoàn vào chỉ tiêu [47]. Nếu muốn bù trừ cho khoản phải nộp Ngân sách NN khác thì nhập vào chỉ tiêu [48].

Sau khi hoàn chỉnh tờ khai thì nhấn nút Ghi, nếu phần mềm báo ghi thành công thì kết xuất file, còn nếu lỗi thì xem lại lỗi sẽ báo màu hồng và NNT sửa lại cho hoàn chỉnh.

Bước 3: Kết xuất và gửi file:

1. Kết xuất: Sau khi đã nhập đầy đủ các thông tin và số liệu cho các biểu mẫu, bấm nút ghi để hoàn tất phần kê khai à bấm nút in tờ khai 2 bản. Sau đó bấm nút Kết xuất XMLđể lưu file điện tử này (không thay đổi tên file).

2. Gởi File:Gửi file dữ liệu quyết toán thuế đến cơ quan thuế

- Truy cập website http://tncnonline.com.vn. Vào mục Tra cứu MST để biết thông tin về MST, Ngày cấp MST cá nhân, tên cơ quan thuế quản lýàGhi chú lại.

- Vào mục Quyết toán thuế à Tổ chức, cá nhân, nhập các thông tin bắt buộc để đăng nhập hệ thống. Mặc định hệ thống xuất hiện màn hình Gửi file, nhập đầy đủ các thông tin trên màn hình, chọn Browse tìm đến file cần gửi file XML (đã được kết xuất ở Bước 2).

- Trường hợp muốn gửi lại tờ khai mà file đã phê duyệt thì phải lập tờ khai điều chỉnh, kèm mẫu 01/KHBS.

 

Bài 4: Quyết toán thuế TNCN Đối với Tổ chức trả thu nhập từ tiền lương, tiền công:

- Tồ chức trả thu nhập ( TCTTN) thuộc diện chịu thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai QTT TNCN và QTT TNCN thay cho các cá nhân có ủy quyền không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai QTT TNCN.

- TCTTN chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, giải thể hoặc phá sản theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì phải QTT đối với số thuế TNCN đã khấu trừ và cấp chứng từ khấu trừ thuế cho người lao động để làm cơ sở cho người lao động thực hiện QTT TNCN. Trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp mà bên tiếp nhận kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp trước chuyển đổi thì doanh nghiệp trước chuyển đổi không phải khai QTT đến thời điểm có quyết định về việc chuyển đổi doanh nghiệp. Bên tiếp nhận thực hiện khai QTT năm theo quy định.

Trường hợp TCTTN giải thể, chấm dứt hoạt động có phát sinh trả thu nhập nhưng không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì TCTTN không thực hiện QTT TNCN, chỉ cung cấp cho cơ quan thuế (CQT) danh sách cá nhân đã chi trả thu nhập trong năm (nếu có) theo mẫu số 05/DS-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định về việc giải thể, chấm dứt hoạt động.

Đối với Công ty xổ số, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp không phải khai QTT đối với nghĩa vụ khấu trừ thuế TNCN của các cá nhân làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp. Tuy nhiên, đối với tờ khai của kỳ tháng/kỳ quý cuối cùng trong năm, phải kèm theo Phụ lục theo mẫu số 01-1/BK-XSBHĐC ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC (không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế).

CHI CỤC THUẾ Q8 


Số lượt người xem: 1387    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm