SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
5
0
3
1
7
3
Tin tức sự kiện 22 Tháng Tư 2011 1:55:00 CH

Kỳ 29: Xây dựng chính quyền vững mạnh

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định về địa vị và quyền lợi của nhân dân:  “Nước ta là nước dân chủ, địa vị cao nhất là dân, vì dân là chủ”; “Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân”. Ngày 05 tháng 01 năm 1946 Bác đã viết “Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu” và ngày 06 tháng 01 năm 1946 Bác đã gương mẫu đi bầu cử rất sớm thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm của cử tri. Lời khẳng định của Bác đến nay vẫn giữ nguyên giá trị. 65 năm qua, đất nước ta đã tiến hành mười hai lần bầu cử Quốc hội, nhân dân ta đã thể hiện quyền làm chủ của mình thông qua bầu cử, từng cử tri đã bầu những đại biểu ưu tú, xứng đáng để giới thiệu tham gia vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp thay mặt cho mình gánh vác, đảm đương việc nước, giữ vững nền độc lập của Tổ quốc, ra sức thực hiện những điều tốt đẹp nhất cho nhân dân.

Trải qua 12 nhiệm kỳ, Quốc hội nước ta không ngừng phát triển, thực hiện chức năng cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, góp phần quan trọng vào sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc trước đây cũng như sự nghiệp đổi mới hiện nay. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tháng 8 năm 1945, toàn dân Việt Nam đã đứng lên tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa thắng lợi, đánh đổ ách thống trị của thực dân, phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân.

Ngày 02 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Ngày 06 tháng 01 năm 1946, bằng cuộc Tổng tuyển cử tự do trong cả nước, nhân dân ta đã bầu ra Quốc hội đầu tiên. Hiện nay cả nước đang tập trung chuẩn bị các bước thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

Đảng ta đã nhiều lần khẳng định, Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Nhân dân sử dụng quyền của mình tổ chức ra nhà nước bằng cơ chế dân chủ, bầu ra những đại biểu xứng đáng nhất đại diện cho quyền làm chủ của nhân dân trong các cơ quan quyền lực nhà nước, đó là Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.

Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp trong thời gian qua đã không ngừng đổi mới nội dung, hình thức để lãnh đạo và điều hành hoàn thành xuất sắc trọng trách là cơ quan quyền lực cao nhất, quyết định những chính sách, đối nội, đối ngoại thành công trong nước và quốc tế. Trong nhiệm kỳ vừa qua, đất nước ta tổ chức thành công Hội nghị APEC lần thứ 14, trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại thế giới, được bầu làm ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc, làm Chủ tịch ASEAN…Quốc hội đã ban hành những Pháp lệnh, Luật, chính sách… đảm bảo cho đời sống nhân dân tốt hơn.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong thời gian qua, Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp đã có nhiều đổi mới về tổ chức và hoạt động, đạt được những thành quả quan trọng, được nhân dân ghi nhận và đánh giá cao. Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã là cầu nối giữa cử tri của thành phố với các ngành, các cấp…Hội đồng nhân dân thành phố ngày một được sự tin tưởng của nhân dân gởi gấm tâm tư, tình cảm, những nhu cầu bức xúc của nhân dân được kịp thời giải quyết và nhân dân đồng thuận với những chủ trương, chính sách, của Đảng và nhà nước đề ra.

Với những thành quả đã đạt được, vị trí chính trị nước ta không ngừng đi lên, được các nước bè bạn năm châu ghi nhận và đồng tình ủng hộ mạnh mẽ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày ổn định và phát triển.

Ngày 22/5/2011 được xác định là ngày bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, hiện 16 phường trên địa bàn quận 8 đã triển khai niêm yết danh sách 257.427 cử tri tại 181 điểm. Để ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố lần thứ VIII thật sự trở thành ngày hội của toàn dân với yêu cầu phát huy tính dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm đề nghị:

- Cấp ủy cơ sở đảng quán triệt đến đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng thấy rõ đây là đợt sinh hoạt chính trị, có ý nghĩa quyết định, trực tiếp đến những vấn đề thuộc về quốc kế dân sinh, sự độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân. Mỗi đảng viên phải là một hạt nhân trong công tác tuyên truyền tư tưởng chỉ đạo của Đảng, chính quyền về bầu cử, gương mẫu trong thực hiện quyền và nhiệm vụ của mình. Kịp thời cảnh giác, phát hiện những âm mưu, thủ đoạn tìm mọi cách chống phá của các phần tử xấu, nhóm phản động, bất mãn, cơ hội chính trị làm mất uy tín các đồng chí lãnh đạo, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước.

- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia bầu cử để lựa chọn các đại biểu có đủ phẩm chất, năng lực, xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân khi trở thành đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân thành phố.

- Mỗi cử tri hãy sáng suốt lựa chọn những đại biểu thật sự có đức, có tài, có tâm huyết đối với sự nghiệp cách mạng hiện nay, sẵn sàng cống hiến hết mình cho Tổ quốc, vì sự ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Học tập và làm theo Bác là một việc làm thiết thực, đầy ý nghĩa có tính nhân văn, triết lý rất sâu sắc từ một hành động nhỏ, chúng ta hãy làm theo Bác từ  lá phiếu của mình để bầu chọn ra những đại biểu Vì đất nước lên trên hết; Vì lợi chung, trên lợi riêng. Vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

(Trần Thị Thu Trang – Ban Tuyên Giáo QUQ8)

 


Số lượt người xem: 2107    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm