SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
4
7
8
0
6
8
Tin Đời sống - Y tế - Môi trường - Văn minh đô thị 15 Tháng Giêng 2022 9:25:00 SA

Triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 trên địa bàn Quận 8

Triển khai Quyết định số 3907/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch triển khai Luật bảo vệ môi trường năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh,

Ủy ban nhân dân Quận 8 xây dựng Kế hoạch số 9/KH-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 trên địa bàn Quận 8, với một số nội dung chính cụ thể như sau:

(1)       Thực hiện Hội nghị triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức.

(2)       Tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 bằng các hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương và từng đối tượng trên địa bàn (thông qua lồng ghép chuyên đề trong các hội nghị, lớp tập huấn, cập nhật kiến thức pháp luật mới theo kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật).

(3)       Thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 theo lĩnh vực chuyên môn thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước được phân công; thực hiện theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật.

(4)       Xây dựng, sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường: Thực hiện góp ý các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 theo nội dung tại Danh mục kèm theo Kế hoạch triển khai thi hành Luật bảo vệ môi trường năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2021.

Với những nội dung thực hiện nêu trên, mong rằng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 được tổ chức thi hành đầy đủ, thống nhất, đồng bộ trên phạm vi Quận 8.

 

Hứa Hoàng Anh – Phòng Tài Nguyên - Môi trường Q8


Số lượt người xem: 286    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm