SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
7
9
8
6
2
4
Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị 16 Tháng Giêng 2021 9:25:00 SA

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - VĂN HÓA- XÃ HỘI NĂM 2021

I. BỐI CẢNH QUẬN 8:

Năm 2021 là năm diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

Kinh tế của quận tăng trưởng còn chậm, quy mô doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm đa số nên nguồn thu ngân sách không lớn; hạ tầng chưa hoàn thiện; nhu cầu đầu tư lớn trong khi huy động nguồn lực đầu tư xã hội còn khó khăn; tình trạng ùn tắt giao thông còn xảy ra tại một số nơi vào giờ cao điểm chưa thể giải quyết ngay.

II. MỤC TIÊU NHIỆM VỤ VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021:

1. Mục tiêu tổng quát:

Huy động hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; tập trung tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh phát triển, tăng cường công tác kiểm tra, giải quyết nợ đọng thuế, tập trung thực hiện bàn giao mặt bằng cho các dự án trọng điểm theo chỉ đạo của Thành phố. Ủy ban nhân dân Quận tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục rà soát nhằm duy trì và phát huy kết quả đã đạt được trong năm 2020.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2021: (14 chỉ tiêu)

- Tốc độ tăng giá trị sản xuất dịch vụ, thương mại đạt 15,9% trở lên; tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 7,1%; tỷ trọng dịch vụ - thương mại chiếm 77,5%, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng chiếm 22,5%.

- Phấn đấu thu ngân sách nhà nước đạt 100% chỉ tiêu Thành phố giao.

- Triển khai và nhân rộng mô hình trường học thông minh tại một số trường học trên địa bàn; tỷ lệ thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ học vấn trung học phổ thông và tương đương 92,3%; duy trì tỷ lệ hoàn thành Chương trình tiểu học ở mức 100%; tỷ lệ trẻ mẫu giáo đạt 91,6%; hiệu suất đào tạo bậc tiểu học trên 98%, hiệu suất đào tạo bậc trung học cơ sở đạt 96% trở lên. Tiếp tục cải tạo, xây mới nhằm xóa bỏ dần các điểm lẻ tại các trường mầm non.

- Phấn đấu xây dựng ít nhất 93 khu phố đạt chuẩn “Khu phố văn hoá”; giữ vững 11 phường được công nhận Phường văn minh đô thị”; phấn đấu 100% số hộ dân đăng ký xây dựng “Gia đình Văn hóa”, trong đó có trên 95% số hộ đăng ký thực hiện đạt 3 tiêu chuẩn “Gia đình Văn hóa”.

- Phấn đấu từ 93% - 95% gia đình được phổ biến, tuyên truyền và cam kết thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, ngăn chặn sự xâm nhập của các tệ nạn xã hội vào gia đình; phấn đấu 92% - 95% nam, nữ thanh niên trước khi kết hôn được trang bị kiến thức cơ bản về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình.

- Phấn đấu giảm 10% hộ nghèo theo tiêu chuẩn của Thành phố; giới thiệu và giải quyết việc làm từ 9.000 người trở lên.

- Tỷ lệ dân số luyện tập thể dục - thể thao thường xuyên đạt 33,7%. Phấn đấu vận động gia đình thể thao/tổng số hộ gia đình đạt 23,5%.

- Tiếp tục triển khai thực hiện 05 tuyến đường đạt chuẩn tuyến đường văn minh - mỹ quan đô thị (đường Phạm Thế Hiển, Hưng Phú, Tạ Quang Bửu, Phạm Hùng, Tùng Thiện Vương).

- 100% chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và xử lý đúng theo quy định. Duy trì 100% hộ dân trên địa bàn quận được sử dụng nước sạch; nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, tuyên truyền về bảo vệ môi trường.

- Phấn đấu 100% các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi, nhà sách sử dụng các bao bì thân thiện môi trường và 50% tiểu thương tại các chợ dân sinh không sử dụng túi nilông khó phân hủy trong việc gói, đựng sản phẩm cho khách hàng.

- Đảm bảo 100% trường hợp xây dựng không phép, sai phép được phát hiện kịp thời và xử lý theo quy định.

- Tỷ lệ người dân hài lòng với sự phục vụ của các cơ quan hành chính quận và phường đạt trên 97%.

- Giữ vững an ninh chính trị, kéo giảm phạm pháp hình sự và tăng tỷ lệ điều tra khám phá án so với năm 2020; giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố trên 90%; kéo giảm ít nhất 5% số người chết do tai nạn giao thông; nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy, phấn đấu không để xảy ra cháy lớn và giảm 15% các vụ cháy nhỏ. Tiếp tục chuyển hóa hoàn toàn các địa bàn trọng điểm về ma túy tại Phường 12, 14 và không để phát sinh tụ điểm phức tạp mới.

- Giao quân nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an đạt 100% chỉ tiêu ở cả 02 cấp; Đảng viên chính thức đạt 1% trở lên; trình độ Trung cấp, Cao đẳng, Đại học đạt 35% trở lên; sức khỏe loại 1, 2 đạt 70% trở lên.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NĂM 2021:

1. Về phát triển kinh tế

a) Tiếp tục thực hiện chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, chương trình cho vay bình ổn thị trường và các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Triển khai hiệu quả các giải pháp chính sách của thành phố, đồng thời triển khai thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế. Phát triển kinh tế tập thể, phát huy vai trò tự chủ, tự chịu trách nhiệm của thành viên trong hợp tác xã để hợp tác xã thực sự là thành phần quan trọng của nền kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh; Khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tăng trưởng kinh tế sau thiên tai, dịch bệnh.

- Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư nâng cao chất lượng hoạt động để tăng hiệu quả. Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thông qua các chương trình hỗ trợ, tập huấn, phát triển kỹ năng quản lý và xây dựng thương hiệu; hướng dẫn doanh nghiệp tiếp cận các cơ chế chính sách của Thành phố hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư cho hoạt động nghiên cứu, phát triển, nâng cao năng lực sản xuất – kinh doanh.

- Tăng cường tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp giữa doanh nghiệp, hộ kinh doanh với chính quyền Quận 8, triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

b) Về phát triển dịch vụ

- Xây dựng Thương hiệu Chợ hoa tết Quận 8: “Chợ hoa trên bến dưới thuyền” riêng có của Quận 8 và Thành phố, là điểm đến trong hành trình du lịch của Quận 8 và Thành phố.

- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Kế họach phát triển hệ thống chợ- siêu thị - trung tâm thương mại trên địa bàn Quận 8 đến năm 2025 theo hướng văn minh hiện đại, tiện ích và đồng bộ phù hợp với quy hoạch chung của thành phố và phù hợp với phát triển cơ sở hạ tầng, văn minh đô thị, an sinh xã hội. Tạo điều kiện tốt nhất cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, mở rộng hình thức “nhà nước và nhân dân cùng làm”, khuyến khích đầu tư các dự án hạ tầng có quy mô nhỏ, xây dựng hệ thống bán lẻ, phục vụ dân sinh trong phát triển đô thị mới; Tiếp tục vận động mở rộng hệ thống cửa hàng văn minh tiện lợi, xây dựng các điểm bán hàng bình ổn giá. Tiếp tục thực hiện kế hoạch vận động xây dựng chợ theo hướng Văn minh - Thương nghiệp.

- Tiếp tục chủ động thực hiện quyết liệt, đồng bộ và có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, công tác kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Thúc đẩy tăng trưởng du lịch theo hướng bền vững, xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện và văn minh, giới thiệu hình ảnh một thành phố và Quận 8 thân thiện và an toàn.

c) Thu chi ngân sách

- Phấn đấu thu đạt và vượt chỉ tiêu pháp lệnh để đảm bảo cân đối chi theo kế hoạch. Tăng cường các biện pháp để quản lý nguồn thu và bồi dưỡng nguồn thu; đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định của pháp luật. Điều hành dự toán chi ngân sách chặt chẽ, theo đúng dự toán được duyệt và đúng chế độ tiêu chuẩn định mức quy định.

- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ kê khai, nộp thuế. Tăng cường kiểm tra, thanh tra thuế, chống thất thu, chuyển giá. Tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, giảm nợ đọng thuế.

2. Về xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị bền vững:

- Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng các quy hoạch về phát triển hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội có liên quan đến việc sử dụng đất, đảm bảo việc triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả.

- Phát triển hài hòa, đồng bộ giữa xây dựng mới và cải tạo chỉnh trang đô thị. Tăng cường hiệu quả thực hiện quản lý, duy tu hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật, cây xanh; đề xuất giải pháp cụ thể để giải quyết các vấn đề phát sinh; khắc phục tình trạng ngập nước do mưa. Tiếp tục tập trung đầu tư, xây dựng các công trình trọng điểm và các công trình trường học theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ. Huy động sức dân tham gia đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước, cơ sở hạ tầng trong khu dân cư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.

- Tăng cường quản lý đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và tiếp tục triển khai bố trí vốn hiệu quả và tiết kiệm theo đúng quy định của Luật Đầu tư công; tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách Nhà nước. Tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư để đảm bảo thực hiện đầu tư đúng quy hoạch, kế hoạch được duyệt. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách để thu hút mạnh và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng.

- Tiếp tục kiểm tra rà soát và duy tu sửa chữa các tuyến đường xuống cấp ngập nước; khẩn trương phối hợp các cơ quan chức năng nghiên cứu tổ chức giao thông tại các tuyến đường vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra ùn tắc. Đồng thời, xử lý các chủ đầu tư các công trình xây dựng chiếm dụng mặt đường giao thông, thi công gây ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông để trả lại mặt đường phục vụ nhu cầu đi lại cho người dân.

- Rà soát các dự án chậm triển khai, không đủ năng lực triển khai, có đất thuộc phạm vi quản lý của Ban Chỉ đạo 167 các cấp để kiến nghị thu hồi tạo quỹ đất mời gọi đầu tư các dự án nhà ở xã hội phục vụ Chương trình chỉnh trang đô thị, di dời và tái định cư, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân sống trên và ven 02 bờ Kênh Đôi trên địa bàn Quận 8.

- Tranh thủ sự hỗ trợ của thành phố về thực hiện Chương trình chỉnh trang đô thị, di dời nhà lụp xụp, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân sống trên và ven Kênh Đôi; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giao thông trọng điểm đi qua địa bàn Quận 8,…

3. Về Tài nguyên - Môi trường:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường sâu rộng trong nhân dân bằng các hình thức: phát hành tờ bướm tuyên truyền đến người dân, tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, thực hiện các hoạt động trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” kết hợp xây dựng nếp sống văn minh -mỹ quan đô thị, chương trình liên tịch, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, hạn chế sử dụng túi ni-lông thay thế bằng cái loại túi thân thiện với môi trường...

- Kiểm tra các biện pháp bảo vệ môi trường của các đơn vị sản xuất và dự án trên địa bàn; đồng thời, tiến hành phân loại các cơ sở ô nhiễm theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Triển khai và thực hiện lộ trình di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, không phù hợp quy hoạch và có nguy cơ cháy nổ xen cài trong khu dân cư khi có Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố.

Tăng cường công tác xử phạt vi phạm hành chính và thi hành quyết định xử phạt hành chính đối với các trường hợp vi phạm các quy định về kiểm soát ô nhiễm môi trường. Đẩy mạnh công tác quản lý chất thải công nghiệp, chất thải y tế, chất thải nguy hại.

Triển khai tốt công tác đấu thầu quét dọn, thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt. Thực hiện tốt công tác phối hợp kiểm tra, giám sát chất lượng vệ sinh môi trường trong hoạt động quét dọn, thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt trên bộ và trên kênh rạch do các đơn vị cung cấp dịch vụ công ích thực hiện trên địa bàn quận.

Cải thiện đáng kể chất lượng vệ sinh đô thị, kiên quyết xóa các điểm mất vệ sinh trên địa bàn 16 phường, không để phát sinh mới hay phát sinh trở lại những điểm đã tổng vệ sinh.

Tiếp tục triển khai lắp đặt thùng rác, nhà vệ sinh công cộng đảm bảo hợp vệ sinh và mỹ quan đô thị.

Rà soát, cải cách hành chính, đẩy nhanh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án đã giao đất, cho thuê đất và xử lý kịp thời đối với các dự án chậm triển khai nhằm sử dụng hiệu quả quỹ đất phục vụ cho đầu tư.

- Tiếp tục tuyên, truyền phổ biến kiến thức về chủ động phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm nâng cao năng lực cho cộng đồng về rủi ro thiên tai.

- Tỷ lệ hộ dân đăng ký đổ rác đạt 100%

- Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, tuyên truyền về bảo vệ môi trường, duy trì 100% người dân được tuyên truyền, có hiểu biết về bảo vệ môi trường và áp dụng những hành vi bảo vệ môi trường đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày.

- Rà soát đối với các dự án tham gia đầu tư quỹ nhà tái định cư, nhà ở xã hội phục vụ cho Chương trình để có phương hướng hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn thành kịp tiến độ xây dựng dự án để có quỹ nhà phục vụ tái định cư.

4. Về văn hóa - xã hội:

a) Về giáo dục - đào tạo:

- Tiếp tục xây dựng nền giáo dục và đào tạo Quận 8 phát triển đồng bộ, cân đối cơ cấu và quy mô, đa dạng hình thức học tập, đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên, suốt đời của nhân dân, hướng tới “xã hội học tập”.

- Tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển giáo dục. Quan tâm thực hiện công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ. Tăng cường khả năng tiếp cận giáo dục cho trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thiệt thòi.

Tiếp tục củng cố và duy trì kết quả phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi, đảm bảo tỷ lệ trẻ nhà trẻ và mẫu giáo ra lớp; đồng thời, tổ chức tốt công tác phòng, chống suy dinh dưỡng, chống béo phì, tỷ lệ giảm suy dinh dưỡng hàng năm từ 9% đến 10%; đầu tư xây dựng 01 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, Phấn đấu 100% trường đủ điều kiện được kiểm định chất lượng giáo dục.

b) Về phát triển văn hóa, xây dựng con người:

- Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, hiện đại, văn minh, nghĩa tình, tôn trọng pháp luật, kỷ cương, tác phong công nghiệp.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, hướng cuộc vận động về cơ sở, đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa ở cơ sở,rút ngắn khoảng cách về hưởng thụ văn hóa của người dân.

- Tiếp tục nâng cấp, phát triển và đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa; nghiên cứu sâu những đặc trưng của truyền thống văn hóa Quận.

c) Về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân:

Tập trung công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, đồng thời nâng cao chất lượng hiệu quả khám và điều trị bệnh; Đầu tư nâng cấp và trang thiết bị cho Bệnh viện quận và các Trạm y tế phường đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Khống chế không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn quận; tích cực chủ động phòng, chống và sẵn sàng ứng phó có hiệu quả dịch bệnh. Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, tiếp tục thực hiện các chương trình mục tiêu y tế quốc gia, kế hoạch hóa gia đình chăm sóc sức khỏe trẻ em, tiêm chủng mở rộng, y tế nha học đường, phòng chống HIV/AIDS. Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động y tế, nâng cao hiệu quả quản lý của nhà nước thực hiện đúng theo tiêu chuẩn hành nghề khám và chữa bệnh. Phấn đấu hàng năm hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết (giữ vững 16/16 phường đạt chuẩn Quốc gia về y tế; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ở mức 0,7%; Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi; tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ 97%).

d) Đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội:

- Tăng cường công tác tuyên truyền các chính sách về việc làm. Phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường lao động, thông tin thị trường lao động, gắn kết cung - cầu lao động theo nhu cầu của xã hội. Hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở thị trường nước ngoài.

- Theo dõi tình hình lao động trong các doanh nghiệp, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đầy đủ chính sách lao động đối với người lao động mất việc; đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ người lao động nhanh chóng tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống. Triển khai và giải quyết các chính sách liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp; tăng cường công tác hỗ trợ đào tạo nghề, tư vấn - giới thiệu việc làm cho người lao động thất nghiệp để người lao động nhanh chóng quay trở lại làm việc.

- Tăng cường chăm lo cho đối tượng chính sách có công; vận động sự ủng hộ của cơ quan, đơn vị và nhân dân xây dựng mới nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách.

- Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình an sinh xã hội, bao gồm các chương trình, đềán về nghề công tác xã hội, người lang thang xin ăn, người cao tuổi, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người khuyết tật và đối tượng bảo trợ xã hội.

- Thực hiện tốt chương trình vì sự tiến bộ của phụ nữ; từng bước bảo đảm bình đẳng giới trong mọi phương diện chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội; thu hẹp khoảng cách giới, xoá dần định kiến về giới trong đời sống xã hội.

5. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

a) Về công tác cải cách hành chính:

Tiếp tục thực hiện chương trình cải cách hành chính, chống quan liêu trên 3 mặt: cải cách thủ tục hành chính, cải cách tài chính công và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Xây dựng cơ chế chính sách thu hút, đãi ngộ nhân tài. Tăng cường đào tạo bồi dưỡng cán bộ theo chức danh; thực hiện luân chuyển cán bộ theo quy định. Cải tiến lề lối, tác phong làm việc theo hướng sát cơ sở, giảm hội họp và các hoạt động mang tính hình thức.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tiếp tục mở rộng đầu công việc áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin, công khai minh bạch hoạt động các cơ quan quản lý Nhà nước.

Tỷ lệ người dân hài lòng với sự phục vụ cải cách hành chính của quận và phường trên 97%. Phấn đấu đạt từ 30% đến 40 % số thủ tục hành chính được đưa vào cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. Tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất tối thiểu 40% phòng ban chuyên môn và Ủy ban nhân dân phường, trong đó chú trọng công tác giải quyết thủ tục hành chính, thái độ ứng xử của cán bộ, công chức đối với người dân và tổ chức.

b) Về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan nhà nước trong việc chấp hành và thực hiện các quy định pháp luật khiếu nại, luật tố cáo được quan tâm, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước. Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại một số cơ quan, đơn vị.

c) Về cải cách tư pháp:

Quán triệt và thực hiện nghiêm túc chiến lược cải cách tư pháp. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả trách nhiệm của chính quyền địa phương trong hoạt động tư pháp. Nâng cao hiệu quả công tác hành chính tư pháp và bổ trợ tư pháp trên địa bàn. Đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền pháp luật; tăng cường công tác trợ giúp pháp lý cho dân nghèo và chú trọng công tác hòa giải ở cơ sở.

6. Về giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh vững chắc:

Tiếp tục quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng và nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu về quân sự địa phương; tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trên địa bàn quận; Tăng cường giáo dục kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng, hàng năm, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, đảm bảo về số lượng và chất lượng, quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

Tiếp tục giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, chương trình mục tiêu 3 giảm, gắn kết với các chương trình xã hội khác. Sử dụng mọi biện pháp nhằm kéo giảm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tập huấn kỹ năng thoát hiểm, phòng chống cháy nổ. Phát động phong trào tự quản về đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy ở khu dân cư, trung tâm thương mại, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng cháy chữa cháy tại các cơ quan, doanh nghiệp, các khu vực có nguy cơ cháy cao; kiên quyết xử lý đối với các vi phạm về an toàn phòng cháy chữa cháy.

Trên đây là báo cáo tình hình, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của Ủy ban nhân dân Quận 8./.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8


Số lượt người xem: 283    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm