Modify settings and columns
  
Xem: 
Sắp xếp theo Tệp đính kèmDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tiêu đềLọcDVCURLLọc
Attachment
Thủ tục Văn bản khai nhận di sản đối với động sản dưới 50 triệu đồngDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Quận
Thủ tục Văn bản khai nhận di sản đối với động sản dưới 50 triệu đồng
Tư pháp16/10/2014
Cấp độ 2
Attachment
Thủ tục Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan động sản có giá trị dưới 50 triệu đồng.Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Quận
Thủ tục Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan động sản có giá trị dưới 50 triệu đồng
Tư pháp16/10/2014
Cấp độ 2
Attachment
Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài hoặc song ngữ Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Quận
Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài hoặc song ngữ
Tư pháp15/10/2014
Cấp độ 2
Attachment
Thủ tục Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoàiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Quận
Thủ tục Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài
Tư pháp15/10/2014
Cấp độ 2
Attachment
Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài và các văn bản giấy tờ song ngữ.Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Quận
Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài và các văn bản giấy tờ song ngữ.
Tư pháp15/10/2014
Cấp độ 2
Attachment
Thủ tục Văn bản thỏa thuận phân chia di sản đối với động sản dưới 50 triệu đồng.Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Quận
Thủ tục Văn bản thỏa thuận phân chia di sản đối với động sản dưới 50 triệu đồng.
Tư pháp15/10/2014
Cấp độ 2
Attachment
Thủ tục Hồ sơ cấp phép hoạt động giới thiệu việc làm.Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Quận
Thủ tục Hồ sơ cấp phép hoạt động giới thiệu việc làm.
Lao động - Thương binh và- Xã hội14/10/2014
Cấp độ 2
Thủ tục Xét vay vốn của hộ nghèo vay quỹ giảm nghèo (trên 10 triệu đồng)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Quận
Thủ tục Xét vay vốn của hộ nghèo vay quỹ giảm nghèo (trên 10 triệu đồng)
Lao động - Thương binh và- Xã hội14/10/2014
Cấp độ 2
Thủ tục Điều tra, lập danh sách hộ̣ đưa vào diện xóa đói giảm nghèo.Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Quận
Thủ tục Điều tra, lập danh sách hộ̣ đưa vào diện xóa đói giảm nghèo.
Lao động - Thương binh và- Xã hội14/10/2014
Cấp độ 2
Attachment
Thủ tục Xét cho vay vốn của dự án vay Quỹ xóa đói giảm nghèo tạo việc làm cho lao động nghèo (không quá 200 triệu đồng)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Quận
Thủ tục Xét cho vay vốn của dự án vay Quỹ xóa đói giảm nghèo tạo việc làm cho lao động nghèo (không quá 200 triệu đồng)
Lao động - Thương binh và- Xã hội14/10/2014
Cấp độ 2
Attachment
Thủ tục Xét cho vay vốn của dự án vay Quỹ xóa đói giảm nghèo tạo việc làm cho lao động nghèo (đối với dự án có mức vốn trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Quận
Thủ tục Xét cho vay vốn của dự án vay Quỹ xóa đói giảm nghèo tạo việc làm cho lao động nghèo (đối với dự án có mức vốn trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng).
Lao động - Thương binh và- Xã hội14/10/2014
Cấp độ 2
Attachment
Chi hỗ trợ cho trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểmDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Quận
Chi hỗ trợ cho trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm
Lao động - Thương binh và- Xã hội08/10/2014
Cấp độ 2
Attachment
Chi hỗ trợ cho trẻ em bị xâm phạm tình dụcDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Quận
Chi hỗ trợ cho trẻ em bị xâm phạm tình dục
Lao động - Thương binh và- Xã hội08/10/2014
Cấp độ 2
Attachment
Công nhận xã, phường phù hợp với trẻ emDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Quận
Công nhận xã, phường phù hợp với trẻ em
Lao động - Thương binh và- Xã hội08/10/2014
Cấp độ 2
Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Quận
Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp
Lao động - Thương binh và- Xã hội07/10/2014
Cấp độ 2
Attachment
Hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điều 37 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Quận
Hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điều 37 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ
Lao động - Thương binh và- Xã hội27/09/2014
Cấp độ 2
Attachment
Giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp về hỗ trợ học nghềDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Quận
Giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp về hỗ trợ học nghề
Lao động - Thương binh và- Xã hội27/09/2014
Cấp độ 2
Tiếp tục hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Quận
Tiếp tục hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp
Lao động - Thương binh và- Xã hội27/09/2014
Cấp độ 2
Attachment
Chuyển nơi hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp do di chuyển nơi cư trú của gia đình hoặc về nơi ở của gia đìnhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Quận
Chuyển nơi hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp do di chuyển nơi cư trú của gia đình hoặc về nơi ở của gia đình
Lao động - Thương binh và- Xã hội27/09/2014
Cấp độ 2
Tạm dừng hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Quận
Tạm dừng hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp
Lao động - Thương binh và- Xã hội27/09/2014
Cấp độ 2
Attachment
Hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp (đối với các trường hợp được hưởng khoản trợ cấp một lần)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Quận
Hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp (đối với các trường hợp được hưởng khoản trợ cấp một lần)
Lao động - Thương binh và- Xã hội24/09/2014
Cấp độ 2
Attachment
Đăng ký bảo hiểm thất nghiệpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Quận
Đăng ký bảo hiểm thất nghiệp
Lao động - Thương binh và- Xã hội23/09/2014
Cấp độ 2
Cấp thẻ khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế Công lậpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Phường
Cấp thẻ khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế Công lập
Bảo hiểm y tế16/09/2014
Cấp độ 2
Cấp lại, đổi thẻ khám chữa bệnh cho trẻ dưới 6 tuổi.Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Quận
Cấp lại, đổi thẻ khám chữa bệnh cho trẻ dưới 6 tuổi.
Bảo hiểm y tế16/09/2014
Cấp độ 2
Cấp lại thẻ khám chữa bệnh cho trẻ dưới 06 tuổi (do mất, sai)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Quận
Cấp lại thẻ khám chữa bệnh cho trẻ dưới 06 tuổi (do mất, sai)
Bảo hiểm y tế16/09/2014
Cấp độ 2
Cấp lại thẻ khám chữa bệnh cho trẻ dưới 06 tuổi (do thay đổi chổ ở, địa chỉ)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Quận
Cấp lại thẻ khám chữa bệnh cho trẻ dưới 06 tuổi (do thay đổi chổ ở, địa chỉ)
Bảo hiểm y tế16/09/2014
Cấp độ 2
Attachment
Cấp thẻ Bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạngDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Quận
Cấp thẻ Bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng
Bảo hiểm y tế16/09/2014
Cấp độ 2
Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng bị mất, thất lạcDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Quận
Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng bị mất, thất lạc
Bảo hiểm y tế16/09/2014
Cấp độ 2
Attachment
Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ (đối với nhà ở nông thôn)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Quận
Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ (đối với nhà ở nông thôn)
Xây dựng - Đô thị03/08/2012
Cấp độ 2
Attachment
Cấp giấy phép xây dựng công trình không phải nhà ở riêng lẻDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Quận
Cấp giấy phép xây dựng công trình không phải nhà ở riêng lẻ
Xây dựng - Đô thị03/08/2012
Cấp độ 2
Attachment
Cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Quận
Cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ
Xây dựng - Đô thị03/08/2012
Cấp độ 2
Attachment
Điều chỉnh giấy phép xây dựngDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Quận
Điều chỉnh giấy phép xây dựng
Xây dựng - Đô thị03/08/2012
Cấp độ 2
Attachment
Gia hạn giấy phép xây dựngDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Quận
Gia hạn giấy phép xây dựng
Xây dựng - Đô thị03/08/2012
Cấp độ 2
Attachment
Thẩm định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nhóm C sử dụng nguồnDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Quận
Thẩm định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nhóm C sử dụng nguồn
vốn ngân sách thành phố phân cấp cho quận- huyện quản lý
Xây dựng - Đô thị03/08/2012
Cấp độ 2
Attachment
Cấp phép xây dựng công trình tín ngưỡngDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Quận
Cấp phép xây dựng công trình tín ngưỡng
Xây dựng - Đô thị02/08/2012
Cấp độ 2
Attachment
Cấp phép di dời công trìnhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Quận
Cấp phép di dời công trình
Xây dựng - Đô thị02/08/2012
Cấp độ 2
Attachment
Cấp phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ tại nông thônDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Quận
Cấp phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ tại nông thôn
Xây dựng - Đô thị02/08/2012
Cấp độ 2
Attachment
Cấp phép xây dựng công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Quận
Cấp phép xây dựng công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS)
Xây dựng - Đô thị31/07/2012
Cấp độ 2
Attachment
Cấp phép xây dựng công trình tạm (không phải nhà ở riêng lẻ)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Quận
Cấp phép xây dựng công trình tạm (không phải nhà ở riêng lẻ)
Xây dựng - Đô thị31/07/2012
Cấp độ 2
Attachment
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Quận
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh
Đăng ký kinh doanh03/05/2012
Cấp độ 2
Attachment
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Quận
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
Đăng ký kinh doanh03/05/2012
Cấp độ 2
Attachment
Tạm ngừng kinh doanh hộ kinh doanhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Quận
Tạm ngừng kinh doanh hộ kinh doanh
Đăng ký kinh doanh03/05/2012
Cấp độ 2
Attachment
Chấm dứt hoạt động kinh doanh hộ kinh doanhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Quận
Chấm dứt hoạt động kinh doanh hộ kinh doanh
Đăng ký kinh doanh03/05/2012
Cấp độ 2
Attachment
Đăng ký khai trình tình hình sử dụng lao độngDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Quận
Đăng ký khai trình tình hình sử dụng lao động
Lao động - Thương binh và- Xã hội03/05/2012
Cấp độ 2
Attachment
Đăng ký Nội quy lao động Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Quận
Đăng ký Nội quy lao động
Lao động - Thương binh và- Xã hội03/05/2012
Cấp độ 2
Attachment
Đăng ký hệ thống thang lương, bảng lươngDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Quận
Đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương
Lao động - Thương binh và- Xã hội03/05/2012
Cấp độ 2
Attachment
Đăng ký thỏa ước lao động tập thểDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Quận
Đăng ký thỏa ước lao động tập thể
Lao động - Thương binh và- Xã hội03/05/2012
Cấp độ 2
Attachment
Đăng ký báo cáo giảm lao độngDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Quận
Đăng ký báo cáo giảm lao động
Lao động - Thương binh và- Xã hội03/05/2012
Cấp độ 2
Attachment
Đăng ký tăng lao độngDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Quận
Đăng ký tăng lao động
Lao động - Thương binh và- Xã hội03/05/2012
Cấp độ 2
Attachment
Hòa giải vụ tranh chấp lao độngDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Quận
Hòa giải vụ tranh chấp lao động
Lao động - Thương binh và- Xã hội03/05/2012
Cấp độ 2
Attachment
Cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Quận
Cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Tài nguyên và Môi trường03/05/2012
Cấp độ 2
Attachment
Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Quận
Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân
Tài nguyên và Môi trường03/05/2012
Cấp độ 2
Attachment
Đăng ký biến động về sử dụng đất do đổi tên Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Quận
Đăng ký biến động về sử dụng đất do đổi tên
Tài nguyên và Môi trường03/05/2012
Cấp độ 2
Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoàiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Quận
Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài
Tư pháp03/05/2012
Cấp độ 2
Attachment
Cải chính hộ tịch Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Quận
Cải chính hộ tịch
Tư pháp03/05/2012
Cấp độ 2
Attachment
Cấp lại bản chính khai sinh Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Quận
Cấp lại bản chính khai sinh
Tư pháp03/05/2012
Cấp độ 2
Attachment
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Quận
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm
03/05/2012
Cấp độ 2
Attachment
Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ (đối với nhà ở đô thị)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Quận
Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ (đối với nhà ở đô thị)
Xây dựng - Đô thị03/05/2012
Cấp độ 2
Attachment
Cấp giấy phép tạm sử dụng vỉa hè Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Quận
Cấp giấy phép tạm sử dụng vỉa hè
Xây dựng - Đô thị03/05/2012
Cấp độ 2
Attachment
Cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Quận
Cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh
Đăng ký kinh doanh02/05/2012
Cấp độ 2
Tìm kiếm