SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
3
8
7
3
4
4
Tin văn hóa thể thao 08 Tháng Tư 2019 9:15:00 SA

Tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn Quận 8 năm 2019

Căn cứ phương án tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019 (Ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Trưởng ban, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương).

Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Quận 8 đã chỉ đạo đến Ban chỉ đạo tổng điều tra của Quận, 16 phường thực hiện các nội dung tuyên truyền cổ động trực quan; các thành viên Ban chỉ đạo Quận, Phường phối hợp đồng bộ, chặt chẽ công tác tuyên truyền, thực hiện nghiêm việc điều tra mẫu và điều tra toàn bộ.

Quận 8 có 107.173 hộ; số lượng điều tra viên là 387 người; 804 địa bàn (trong đó có 120 địa bàn đặc thù).

Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Quận 8 đã ban hành kế hoạch triển khai việc Tổng điều tra dân số và nhà ở bắt đầu từ 0 giờ ngày 01/4/2019 đến ngày 25/4/2019 trên toàn địa bàn Quận 8, việc huy động lực lượng điều tra viên đồng loạt tổ chức ra quân tổng điều tra thời gian từ ngày 01/4/2019, các phường đã thực hiện việc điều tra theo tỷ lệ từ 5% đến 18,12%.

Qua kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn Quận 8 từ ngày 01/4/2019 đến 9 giờ 44 phút ngày 03/4/2019, số hộ đã được phỏng vấn là 12.503/107.173 hộ - đạt tỷ lệ 11,67%.

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 tiếp tục phối hợp Cục thống kê Quận 8 thông tin công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn Quận 8 nhằm đảm bảo tiến độ, nội dung điều tra. Ban chỉ đạo Quận, Phường đề nghị mỗi hộ gia đình cử thành viên cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác để hỗ trợ cho điều tra viên trong quá trình thực hiện công tác điều tra.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN QUẬN 8

 


Số lượt người xem: 825    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm