SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
3
8
7
0
1
1
Hoạt động mặt trận đoàn thể 11 Tháng Chín 2020 10:25:00 SA

QUẬN 8 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 05 NĂM THI HÀNH LUẬT MTTQ VIỆT NAM; 05 NĂM THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 01/KL- ĐCT VÀ KẾT LUẬN SỐ 02/KL- ĐCT CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MTTQ VIỆT NAM.

Chiều ngày 10/9/2020, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Quận 8 tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 01/KL-ĐCT và Kết luận số 02/KL-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác Dân tộc và công tác Tôn giáo.

Đến tham dự Hội nghị có đ/c: Trần Hữu Phước - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố ; Trần Hữu Nghĩa - Phó Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố; Đỗ Hữu Trí - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Nguyễn Thanh Sang - Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận; Trần Thanh Thắng - Phó Trưởng Ban Dân vận Quận ủy; Trần Thanh Hà - Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam Quận; đại diện lãnh đạo các Ban chuyên môn, Văn phòng Quận ủy; Văn phòng HĐND - UBND Quận; Thành viên Ban Tư vấn Dân chủ  - Pháp luật và Dân tộc - Tôn giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận; Đại diện các chức sắc, chức việc các tôn giáo; đại diện các dân tộc tiêu biểu trên địa bàn Quận 8; Thường trực Đảng ủy - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 16 phường cùng tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, thay mặt Ban Thường trực ông Lâm Rỏ Cường - Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 8, thông qua Báo cáo sơ kết 05 năm thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, và ông Mai Hồng Phong - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 8, thông qua Báo cáo sơ kết thực hiện Kết luận số 01/KL-ĐCT và Kết luận số 02/KL-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác Dân tộc và công tác Tôn giáo.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Hữu Phước - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Uỷ ban MTTQ Việt Nam Quận 8 về công tác Dân tộc - Tôn giáo trên địa bàn quận trong thời gian qua, thống nhất với các giải pháp đề ra trong phương hướng. Bên cạnh đó, thay mặt lãnh đạo quận, ông Đỗ Hữu Trí - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đề nghị hệ thống Mặt trận quận - phường cũng nên lưu ý một số nội dung cần quan tâm và phát huy nhằm thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.

Tiếp thu ý kiến phát biểu của ông Trần Hữu Phước - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, thay mặt Ban Thường trực ông Mai Hồng Phong - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới được toàn diện hơn. Đồng thời, gửi lời cảm ơn và mong muốn các tổ chức thành viên, các đoàn thể chính trị - xã hội; các cơ quan, đơn vị có liên quan; các phòng ban chuyên môn của UBND quận, tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng Uỷ ban MTTQ Việt Nam Quận thực hiện tốt những nội dung, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần xây dựng và phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đoàn kết toàn dân tộc trong thời gian tới.

Dịp này, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận đã đề xuất trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ thành phố cho 02 tập thể, 02 cá nhân; Bên cạnh đó cấp quận khen thưởng 07 tập thể và 20 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện Kết luận số 01/KL-ĐTC và Kết luận số 02/KL- ĐTC của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác Dân tộc và công tác Tôn giáo.

 

 

Quang cảnh hội nghị

 

 

 

ông Mai Hồng Phong - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Quận 8 thông qua báo cáo tại hội nghị.

 

 

ông Trần Hữu Phước  - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

 

ông Đỗ Hữu Trí - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

 

 

ông Trần Hữu Phước  - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ thành phố cho các đơn vị, cá nhân tại hội nghị.

 

 

ông Đỗ Hữu Trí - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy trao Giấy khen của Ủy ban MTTQ quận cho các tập thể tại hội nghị

 

 

ông Nguyễn Thanh Sang - Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 8 và bà Trần Thanh Hà - Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận 8 trao Giấy khen của Ủy ban MTTQ quận cho các cá nhân tại hội nghị.

PHƯỚC AN - Ủy ban MTTQ Quận 8


Số lượt người xem: 150    

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm