SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
6
4
4
8
7
Hoạt động khối phường 19 Tháng Sáu 2020 1:45:00 CH

PHƯỜNG 4 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ PHƯỜNG 4 LẦN THỨ XIII NHIỆM KỲ 2020 - 2025 VÀ SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG BỘ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

Thực hiện Kế hoạch số 254-KH/TU ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Ban Thường vụ Quận ủy về chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy Phường 4 khóa XIII nhiệm kỳ 2020 - 2025; nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội, đồng thời kiểm điểm đánh giá tình hình tổ chức triển khai thực hiện các chỉ đạo của Quận ủy, Nghị quyết Đảng bộ phường năm 2020 trong 06 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, chiều ngày 18/6/2020, tại Hội trường Ủy ban nhân dân phường, Đảng ủy Phường 4 đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Phường 4 lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020 - 2025 và sơ kết công tác đảng bộ 06 tháng đầu năm 2020.

Chủ trì Hội nghị là đồng chí Trương Công Hồ - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường; Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Đoàn Phi Phượng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy phường; đồng chí Đỗ Lê Minh Quyền - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; Các đồng chí Đảng ủy viên, các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, cùng Cấp ủy 19 chi bộ trực thuộc.

Thay mặt Đảng ủy phường, Đ/c Nguyễn Đoàn Phi Phượng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường báo cáo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Phường 4 lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020 – 2025, đánh giá tình hình thực hiện công tác phát triển đảng viên mới, công tác quản lý đảng viên, công tác giám sát đảng viên tham dự sinh hoạt định kỳ tại các chi bộ và Thông báo kết luận kiểm tra tài chính đảng của Ủy ban Kiểm tra Quận ủy đối với Đảng ủy Phường 4. Bên cạnh đó, tại hội nghị, Đ/c Đỗ Lê Minh Quyền – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường đã Báo cáo các kết quả đạt được của Đảng bộ, tình hình thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2020 trong 6 tháng đầu năm và triển khai Nghị quyết 6 tháng cuối năm.

Hội nghị ghi nhận 03 lượt ý kiến phát biểu của đại biểu tham dự, các đại biểu ghi nhận sự nỗ lực của Đảng ủy, chính quyền phường trong thời gian qua, dù ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nhưng đa số các chỉ tiêu đề đạt tiến độ đề ra, đặc biệt là thời gian qua phường đã có sự tập trung thực hiện nghiêm chỉ thị 23-CT/TU với việc tháo dỡ 19 chòi tạm ở hẻm 35 Cao Lỗ, giải quyết triệt để 13/13 công trình vi phạm tồn đọng từ các năm trước; tăng cường phát động cả hệ thống chính trị ra quân thực hiện vệ sinh môi trường theo Chỉ thị 19-CT/TU; công tác lặp lại trât tự lòng, lề đường cũng được quan tâm thực hiện, tình hình trên địa bàn phường có bước chuyển biến.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trương Công Hồ - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị phường trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong thời gian qua, đặc biệt tuyên dương công tác nắm tình hình dư luận trong Nhân dân, công tác chăm lo an sinh xã hội tại thời gian cao điểm của dịch bệnh Covid-19. Đồng thời đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ phường tới khu phố cần rà soát các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm để từ đó đề ra giải pháp phù hợp nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương và Nghị quyết của Đảng ủy năm 2020, trong đó trọng tâm:

- Chính quyền cần tăng cường chỉ đạo, điều hành công tác quản lý nhà nước ở địa phương gắn với việc thực hiện chủ đề năm 2020 “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, chủ động kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tiếp tục thực hiện nghiệm Chỉ thị 23-CT/TU, Chỉ thị 19-CT/TU, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

- Cấp ủy các chi bộ cần quan tâm tạo nguồn phát triển đảng, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện có hiệu quả Quy định 1374-QĐ/TU và quy định 1896-QĐ/QU.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Tiếp tục thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác phòng, chống biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”.

- Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Tổ chức quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Phường 4 lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân trong việc tham gia giám sát phản biện xã hội đối với thực hiện nhiệm vụ của tổ chức đảng, chính quyền và của cán bộ, đảng viên

- Đổi mới phương thức tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Nắm chắc tình hình nhân dân, dư luận xã hội.

 

 

Đ/c Đỗ Lê Minh Quyền - PBT, CT UBND phường báo cáo sơ kết công tác đảng bộ 6 tháng đầu năm 2020

 

 

Đ/c Nguyễn Đoàn Phi Phượng - PBT Thường trực Đảng ủy báo cáo tổng kết công tác tổ chức Đại hội đảng bộ phường

 

 

Đ/c Bùi Thúy Hợi - Bí thư Chi bộ KP10 phát biểu ý kiến tại hội nghị

 

 

Đ/c Huỳnh Khánh Nhiều - Bí thư chi bộ KP6 phát biểu ý kiến tại hội nghị

 

 

Đ/c Nguyễn Thi Thơ - CUV Chi bộ KP 3 phát biểu ý kiến

 

 

Đ/c Trương Công Hồ - QUV, Bí thư Đảng ủy phát biểu kết luận Hội nghị

Phi Phượng – UBND Phường 4


Số lượt người xem: 986    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm