SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
6
1
2
0
8
3
2
Tin Đời sống - Y tế - Môi trường - Văn minh đô thị 05 Tháng Tư 2022 1:40:00 CH

HƯỚNG DẪN THI HÀNH QUY ĐỊNH, BIỆN PHÁP XỬ LÝ ĐỐI VỚI HÀNH VI VI PHẠM VỀ TIẾNG ỒN

1. Điều 17 Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

 

STT

Mức dBA tiếng ồn vượt chuẩn kỹ thuật tiếng ồn

Hình thức phạt

Phạt tiền

1

Dưới 02 dBA

Cảnh cáo

-

2

Từ 02 dBA đến dưới 05 dBA

Phạt tiền

Từ 1 triệu đồng đến 5 triệu đồng

3

Từ 05 dBA đến dưới 10 dBA

Phạt tiền

Từ 5 triệu đồng đến 20 triệu đồng

4

Từ 10 dBA đến dưới 15 dBA

Phạt tiền

Từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng

5

Từ 15 dBA đến dưới 20 dBA

Phạt tiền

Từ 40 triệu đồng đến 60 triệu đồng

6

Từ 20 dBA đến dưới 25 dBA

Phạt tiền

Từ 60 triệu đồng đến 80 triệu đồng

7

Từ 25 dBA đến dưới 30 dBA

Phạt tiền

Từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng

8

Từ 30 dBA đến dưới 35 dBA

Phạt tiền

Từ 100 triệu đồng đến 120 triệu đồng

9

Từ 35 dBA đến dưới 40 dBA

Phạt tiền

Từ 120 triệu đồng đến 140 triệu đồng

10

Trên 40 dBA

Phạt tiền

Từ 140 triệu đồng đến 160 triệu đồng

2. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (QCVN 26: 2010/BTNMT)

Các  nguồn  gây  ra  tiếng ồn  do  hoạt động  sản  xuất,  xây  dựng, thương  mại,  dịch  vụ  và  sinh  hoạt  không được  vượt  quá  giá  trị  quy định (theo mức âm tương đương), dBA.

 

TT

Khu vực

Từ 6 giờ đến 21 giờ

Từ 21 giờ đến 6 giờ

1

Khu vực đặc biệt

55

45

2

Khu vực thông thường

70

55

* Ghi chú:

- Khu vực đặc biệt: những khu vực trong hàng rào của các cơ sở y tế, thư viện, nhà trẻ, trường học, nhà thờ, đình, chùa và các khu vực có quy định đặc biệt khác.

- Khu vực thông thường gồm: khu chung cư, các nhà ở riêng lẻ nằm cách biệt hoặc liền kề, khách sạn, nhà nghỉ, cơ quan hành chính.

3. Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình (thay thế Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình)

Điều 8. Vi phạm quy định về đảm bảo sự yên tĩnh chung

 

 

Nội dung quy định

Thời gian/
địa điểm

Số tiền phạt

Khoản 1: Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đối với một số hành vi sau:

Điểm a

Gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng

Từ 22h ngày hôm trước đến 06h giờ sáng ngày hôm sau

 

500.000 đồng đến 1 triệu đồng

Điểm b

Không thực hiện các quy định về giữ yên tĩnh của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, nhà điều dưỡng, trường học hoặc ở những nơi khác có quy định phải giữ yên tĩnh chung

Toàn thời gian

Điểm c

Bán hàng ăn uống, giải khát quá giờ quy định của Ủy ban nhân dân TP.HCM

 

Khoản 2

Dùng loa phóng thanh, chiêng, trống, còi kèn hoặc các phương tiện khác để cổ động ở nơi công cộng và không được phép của cơ quan có thẩm quyền

Toàn thời gian

1 triệu đồng đến 2 triệu đồng

Khoản 3. Hình phạt bổ sung: Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này

 

4. Nghị định 38/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo

Điều 44. Vi phạm quy định về quảng cáo bằng loa phóng thanh và hình thức tương tự.

 

 

Nội dung quy định

Thời gian/địa điểm

Số tiền phạt

Khoản 1. Phạt tiền đối với một số hành vi sau:

Điểm a

Quảng cáo bằng loa phóng thanh và hình thức tương tự

Trụ sở cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang, trường học, bệnh viện

1 triệu đồng đến 3 triệu đồng

Điểm b

Quảng cáo bằng loa phóng thanh và hình thức tương tự trên hệ thống truyền thanh phục vụ nhiệm vụ chính trị của xã, phường, thị trấn.

 

Khoản 2

Hành vi quảng cáo bằng loa phóng thanh và các hình thức tương tự khác gắn trên phương tiện giao thông và các phương tiện di động tại nội thành, nội thị của các thành phố, thị xã

Toàn thời gian

3 triệu đồng đến 5 triệu đồng

Khoản 3. Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 1, khoản 2.

 

4. Ngoài các hành vi và biện pháp xử lý đối với vi phạm về tiếng ồn nêu trên người vi phạm có thể bị xử lý bởi các hành vi vi phạm khác như: các quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Các quy định về an ninh trật tự (trong đó có hành vi chống người thi hành công vụ), lấn chiếm lòng lề đường, an toàn giao thông, kinh doanh không giấy phép, vi phạm trong đầu tư kinh doanh, đăng ký kinh doanh, ngành nghề kinh doanh…

 

PHÒNG TN-MT QUẬN 8


Số lượt người xem: 153    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Hội nghị tập huấn công tác xây dựng, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật cho cán bộ, công chức trên địa bàn Quận 8
Sáng ngày 30 tháng 9 năm 2022 tại Phòng họp số 2 của Ủy ban nhân dân Quận 8; Phòng Tư pháp Quận 8 đã tổ chức tập huấn công tác xây dựng, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật cho cán bộ, công chức trên địa bàn Quận 8. Tham dự hội nghị tập huấn có các đồng chí là đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Quận 8 và công chức phụ trách công ...
MỘT SỐ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC TẠI VIỆT
NHỮNG ĐIỂM CẦN CHÚ Ý VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH TRONG LĨNH VỰC QUỐC
Một số quy định pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại việt nam ở địa phương
NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 25/2021/QĐ-TTG NGÀY 22 THÁNG 7 NĂM CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH QUY ĐỊNH VỀ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT
  Hội nghị tuyên truyền “Một số quy định pháp luật liên quan đến người lao động và người sử dụng lao động” cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn Phường 13  (13/08)
  Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải cho lực lượng hòa giải viên ở cơ sở năm 2022  (05/08)
  Một số quy định xử phạt vi phạm hành trong phòng, chống dịch  (05/08)
  TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA “TÍN DỤNG ĐEN” LỪA ĐẢO QUA MẠNG, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 06 CỦA CHÍNH PHỦ CHO CÔNG NHÂN KHU NHÀ TRỌ VÀ NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG 6  (11/07)
  Hội nghị tuyên truyền, phổ biến “Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị” và “Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn”  (08/07)
  Tài liệu tuyên truyền “Một số quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến”  (07/07)
  MỘT SỐ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH  (13/06)
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm