SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
6
7
1
8
9
1
0
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 22 Tháng Bảy 2022 10:25:00 SA

HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

Sáng ngày 20 tháng 7 năm 2022, Ủy ban nhân dân Quận 8 tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính trong 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 trên địa bàn quận. Tham dự hội nghị có bà Dương Thị Thanh Lan, Phó Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; ông Huỳng Chí Cường,  chuyên viên Sở Khoa học và Công nghệ thành phố; ông Trần Thanh Tùng, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8-Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Quận 8; ông Phạm Quang Tú, Quận ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Quận 8; thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Quận 8, đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Quận ủy và Văn phòng Quận ủy; lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc quận; Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường; các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Hội nghị đã thông qua một số kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022 như sau tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn đạt trên 99,98%, tỷ lệ hài lòng của người dân khi giải quyết thủ tục hành chính đạt 100%; hồ sơ trực tuyến mức độ 3 là 2.667 hồ sơ, đạt tỷ lệ 75,31%, mức độ 4 là 1.471 hồ sơ, đạt tỷ lệ 53,7%; ban hành 44 Quyết định tuyển dụng công chức và sắp xếp, bố trí các thí sinh trúng tuyển công tác tại các cơ quan, đơn vị theo quy định; thành lập 02 Tổ kiểm tra việc thực hiện Quy tắc ứng xử và các hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quận, kết quả chấp hành tốt giờ giấc làm việc của cán bộ công chức, đi công tác có thực hiện ghi bảng công tác đầy đủ, có thực hiện phân công lãnh đạo và cán bộ, công chức đảm bảo trực tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính cho người dân kịp thời theo quy định; triển khai thực hiện tốt việc tổ chức Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày”; triển khai thanh toán điện tử, thực hiện việc sử dụng mã QR trong thanh toán để giao dịch tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, hoàn thành việc số hóa toàn bộ dữ liệu hộ tịch của Phòng Tư pháp và 16 phường; triển khai Đề án chính quyền đô thị đồng bộ với triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2020 - 2025” tại Quận 8; thực hiện sắp xếp, kiện toàn bộ máy, phân cấp, phân quyền, làm tốt công tác tinh giản bộ máy đi đôi với tăng cường hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Phạm Quang Tú, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Quận 8 đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời chỉ đạo những nội dung trọng tâm nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2022, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị cần tăng cường công tác kiểm tra cải cách hành chính, kiểm tra công vụ, quy tắc ứng xử theo hướng đột xuất; kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân Quận 8 giao và tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn Quận 8 năm 2022 đối với các cơ quan, đơn vị; chủ động tham mưu, hướng dẫn các đơn vị, thực hiện các mô hình, sáng kiến, gương điển hình, sáng tạo trong cải cách hành chính để kịp thời tham mưu Thường trực Ủy ban nhân dân quận tổ chức tuyên dương, nhân rộng trên địa bàn quận; Tiếp tục duy trì ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng nội bộ theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động cơ quan hành chính nhà nước theo quy định; Chủ động rà soát, kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính, đề xuất giải pháp cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực, nhất là thủ tục liên quan đến xây dựng, nhà đất, kinh doanh... đẩy mạnh các giải pháp khuyến khích người dân, tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; Phấn đấu không có hồ sơ trễ hẹn trong năm 2022, trường hợp phát sinh hồ sơ trễ hẹn thì phải nghiêm túc thực hiện Thư xin lỗi theo quy định… nhằm thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”, tập trung nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan nhà nước trong triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác cải cách hành chính góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, phục vụ Nhân dân, hoạt động có hiệu quả tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, nâng cao năng lực cạnh tranh của quận, góp phần thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

 

 

 

Đ/c Phạm Quang Tú, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Quận 8 phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Tại hội nghị lãnh đạo Ủy ban nhân dân Quận 8 đã trao tặng Tài liệu phân tích công việc của UBND phường và Chủ tịch UBND phường cho đại diện lãnh đạo UBND 16 phường và tổ chức khen thưởng cho 16 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện mô hình cải cách hành chính "Xây dựng Tài liệu phân tích công việc của UBND phường và Chủ tịch UBND phường.

Quyển cẩm nang Tài liệu phân tích công việc của Ủy ban nhân dân phường và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường được biên soạn trên cơ sở bám sát các quy định của pháp luật, liên quan đến các nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân phường. Tài liệu được các cơ quan chuyên môn thuộc quận phối hợp với Ủy ban nhân dân 16 phường biên soạn với 42 lĩnh vực và 302 nhiệm vụ. Tài liệu nhằm cung cấp cho cán bộ, công chức và người làm việc tại Ủy ban nhân dân phường nắm các nội dung phải thực hiện thường xuyên trong năm tại đơn vị và cách thức tổ chức thực hiện đảm bảo đúng, đầy đủ theo quy định pháp luật và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Trong Tài liệu, các tác giả đã hệ thống hóa tất cả các nhiệm vụ thường xuyên tại Ủy ban nhân dân phường, mỗi nhiệm vụ được trình bày đầy đủ về cơ sở pháp lý, thời gian giải quyết, yêu cầu công việc, bộ phận (cá nhân) phụ trách và phối hợp, trình tự (nội dung) thực hiện và các biểu mẫu đính kèm trên cơ sở các quy định hiện hành. Cuốn sách này sẽ là tài liệu tham khảo cần thiết đối với mỗi cán bộ, công chức và người làm việc tại Ủy ban nhân dân phường, góp phần giúp cán bộ, công chức và người làm việc tại Ủy ban nhân dân phường nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước tại địa phương.

 

 

 

Lãnh đạo UBND Quận 8 trao tặng và khen thưởng các tập thể, cá nhân về mô hình "Xây dựng Tài liệu phân tích công việc của UBND phường và Chủ tịch UBND phường”

 

 

 

Trần Thị Tuyết Nhung - Phòng Nội vụ Quận 8


Số lượt người xem: 659    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Hội nghị tổ chức hoạt động hưởng tuần lễ hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 09/11” trên địa bàn Quận 8
Sáng ngày 08 tháng 11 năm 2022, Ủy ban nhân dân Quận 8 tổ chức hoạt động hưởng tuần lễ hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 09/11” trên địa bàn Quận 8. Tham dự hội nghị có Trung tá Bùi Thái Đức - Cán bộ Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc (PV 05) - Công an Thành phố Hồ Chí Minh; ông Dương Tấn Lộc - Phó ...
Phường 13 tổ chức hội nghị hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 09/11”
Chiều ngày 08 tháng 11 năm 2022, Ủy ban nhân dân Phường 13 phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Phường 13 tổ chức hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11” năm 2022 trên địa bàn. Tham dự có bà Huỳnh Hương Thảo - Chuyên viên Phòng Văn hóa - Thông tin Quận 8; bà Đinh Thị Lan Phương - Đảng ủy viên - Phó Chủ tịch Ủy ban ...
Hội nghị tập huấn trình tự, thủ tục xử lý vi phạm hành chính trong trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu theo Luật Xử lý vi phạm hành chính
Ngày 06 tháng 10 năm 2022, Phòng Tư pháp Quận 8 phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự Quận 8 tổ chức tập huấn trình tự, thủ tục xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu theo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020); Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và ...
Hội nghị tập huấn công tác xây dựng, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật cho cán bộ, công chức trên địa bàn Quận 8
Sáng ngày 30 tháng 9 năm 2022 tại Phòng họp số 2 của Ủy ban nhân dân Quận 8; Phòng Tư pháp Quận 8 đã tổ chức tập huấn công tác xây dựng, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật cho cán bộ, công chức trên địa bàn Quận 8. Tham dự hội nghị tập huấn có các đồng chí là đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Quận 8 và công chức phụ trách công ...
MỘT SỐ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC TẠI VIỆT
  NHỮNG ĐIỂM CẦN CHÚ Ý VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH TRONG LĨNH VỰC QUỐC  (09/09)
  Một số quy định pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại việt nam ở địa phương  (16/08)
  NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 25/2021/QĐ-TTG NGÀY 22 THÁNG 7 NĂM CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH QUY ĐỊNH VỀ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT  (14/08)
  Hội nghị tuyên truyền “Một số quy định pháp luật liên quan đến người lao động và người sử dụng lao động” cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn Phường 13  (13/08)
  Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải cho lực lượng hòa giải viên ở cơ sở năm 2022  (05/08)
  Một số quy định xử phạt vi phạm hành trong phòng, chống dịch  (05/08)
  TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA “TÍN DỤNG ĐEN” LỪA ĐẢO QUA MẠNG, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 06 CỦA CHÍNH PHỦ CHO CÔNG NHÂN KHU NHÀ TRỌ VÀ NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG 6  (11/07)
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm