SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
6
9
2
6
0
9
Tin tức sự kiện 08 Tháng Tư 2020 8:00:00 SA

Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công thương theo Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương;

Căn cứ Thông báo số 663/TB-BQLATTP ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công thương theo Nghị định số 17/2020/ND-CP,

Phòng Y tế Quận 8 thông tin đến các đơn vị, tổ chức, cá nhân được biết và thực hiện./.

Đính kèm các văn bản:

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ.

- Thông báo số 663/TB-BQLATTP ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh.

- Và các biểu mẫu của Nghị định số 17/2020/NĐ-CP có liên quan:

+ Mẫu số 01a: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

+ Mẫu số 01b: Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

+ Mẫu số 02a: Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (đối với cơ sở sản xuất).

+ Mẫu số 02b: Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (đối với cơ sở kinh doanh).

+ Mẫu số 04: Báo cáo kết quả khắc phục.

Diệp Anh – Phòng Y tế Quận 8

 


Số lượt người xem: 1043    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm