SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
9
9
5
0
3
9
Tin tức sự kiện 13 Tháng Mười Hai 2016 2:50:00 CH

Ủy Ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016-2020

 Ngày 23 tháng 2 năm 2016 Ủy Ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND về Quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016-2020. Theo đó, Ủy Ban nhân dân thành phố quy định:

1.Mục đích:

Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị Thành phố theo hướng hiện đại, phát triển hiệu quả và bền vững; góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội hiện đại.

2.Phạm vi điều chỉnh:

a.Trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản

b.Lâm nghiêp, diêm nghiệp, phát triển ngành nghề nông thôn sử dụng nguyên vật liệu từ nông nghiệp.

c.Sơ chế, chế biến và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

3.Đối tượng áp dụng:

a.Các doanh nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã, các hộ gia đình, chủ trang trại, cá nhân (sau đây gọi tắt là chủ đầu tư) trực tiếp sử dụng đất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp trên địa bàn Thành phố và có phương án, dự án khả thi (sau đây gọi tắt là phương án khả thi) để đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, ngành nghề nông thôn không gây ô nhiễm môi trường và phù hợp với mục tiêu phát triển nông nghiệp đô thị của Thành phố.

b.Các chủ đầu tư ký kết hợp đồng sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn Thành phố và có phương án đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu hoặc có phương án khả thi tổ chức sơ chế, chế biến sản phẩm nông nghiệp phù hợp với mục tiêu và danh mục khuyến khích của chương trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị của Thành phố.

c.Các chủ đầu tư sản xuất giống phù hợp với mục tiêu của chương trình giống cây, con chất lượng cao của Thành phố

d.Các chủ đầu tư đã được hưởng các cơ chế hỗ trợ lãi vay khác, không thuộc đối tượng áp dụng của quy định này, trừ các trường hợp được quy định cụ thể trong quy định này.

4.Mức vay và lãi suất đế tính hỗ trợ lãi vay:

a.Mức vay được hỗ trợ lãi vay: theo quy mô đầu tư của phương án và quy định của tổ chức vay.

b.Lãi suất để tính hỗ trợ lãi vay: là lãi suất huy động tiết kiệm bằng tiền đồng kỳ hạn 12 tháng bình quân của 4 ngân hàng thương mại trên địa bàn Thành phố gồm: Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam chi nhánh Thành phố, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Thành phố, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thành phố công bố hàng tháng (loại trả lãi sau) cộng thêm 2%/năm. Lãi suất này do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Thành phố thông báo hàng tháng theo quy định.

c.Mức lãi suất hỗ trợ lãi vay được quy định cụ thể cho từng đối tượng theo quy định này. Trong trường hợp lãi suất cho vay nhỏ hơn lãi suất hỗ trợ theo quy định thì mức lãi suất hỗ trợ được tính tối đa bằng lãi suất cho vay.

d.Cách thức áp dụng Thông báo: tại thời điểm lãi vay của hợp đồng tín dụng cụ thể nào đó đến hạn hoặc khách hàng trả nợ vay, tổ chức cho vay dùng Thông báo hiện hành làm căn cứ so sánh để chiết tính ra được số tiền chủ đầu tư được hỗ trợ. Thời điểm của Thông báo hiện hành được xác định bằng mốc thời gian mà website (www.ccptnt.com) của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Phát triển nông thôn) đăng thông báo.

5.Hạng mục và mức hỗ trợ lãi vay:

a.Đầu tư xây dựng cơ bản, mua máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, ngành nghề nông thôn, sơ chế,chế biến sản phẩm nông nghiệp; sản xuất giống; sản xuất nông nghiệp tốt và sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được cấp chứng nhận:

Mức hỗ trợ lãi vay:

-Ngân sách Thành phố hỗ trợ 100% lãi suất theo điểm b, khoản 4

-Hộ nghèo, hộ cận nghèo nếu vay từ Quỹ xóa đói giảm nghèo của Thành phố được Ngân sách Thành phố hỗ trợ lãi suất 4%/năm

Thời hạn hỗ trợ lãi vay:

-Theo chu kỳ sản xuất của phương án được duyệt, nhưng không vượt quá 05 năm trên một phương án.

 b.Đầu tư mua giống, vật tư, thức ăn, nhiên liệu và trả công lao động sản xuất nông nghiệp, ngành nghề nông thôn; ký kết hợp đồng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, ngành nghề nông thôn

 Mức hỗ trợ lãi vay:

-Đầu tư sản xuất hoa lan, cây kiểng, cá cảnh hoặc nuôi trồng thủy sản khai thác hiệu quả nguồn nước kênh Đông: được Ngân sách Thành phố hỗ trợ 80% lãi suất theo điểm b khoản 4.

-Đầu tư sản sản xuất các loại cây trồng vật nuôi khác theo phụ lục I đính kèm Quyết định 04/2016/QĐ-UBND; ký kết hợp đồng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; mua nguyên nhiên liệu phát triển ngành nghề nông thôn; sản xuất thức ăn chăn nuôi hoặc phát triển du lịch sinh thái được ngân sách Thành phố hỗ trợ 60% lãi suất theo điểm b khoản 4.

-Hộ nghèo, hộ cận nghèo được ngân sách hỗ trợ 100% lãi suất theo điểm b khoản 4. Nếu hộ nghèo vay từ Quỹ xóa giảm nghèo của Thành phố, ngân sách Thành phố hỗ trợ lãi suất 4%/năm

Thời hạn hỗ trợ lãi vay:

-Đối với các loại cây trồng, vật nuôi có chu kỳ sản xuất dưới 12 tháng: thời hạn hỗ trợ lãi vay không quá 12 tháng trên một phương án.

-Đối với các loại cây trồng, vật nuôi có chu kỳ sản xuất từ 12 tháng trở lên: thời hạn hỗ trợ lãi vay theo chu kỳ sản xuất nhưng không vượt quá 36 tháng trên một phương án.

-Đối với cây hoa kiểng, gồm lan, bonsai, hoa mai, cây ăn trái: thời gian hỗ trợ lãi vay không quá 60 tháng trên một phương án

-Đối với các đơn vị ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp: thời gian hỗ trợ từ 12 tháng trở lên, nhưng không quá 36 tháng trên một phương án.

-Đối với sản xuất phát triển ngành nghề nông thôn: thời gian hỗ trợ không quá 12 tháng trên một phương án.

6.Quy trình và thời gian phê duyệt phương án được hỗ trợ lãi vay:

a.Đối với các phương án có vốn vay đề nghị hỗ trợ lãi vay từ 5 tỷ đồng trở lên hoặc đầu tư sản xuất giống, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được cấp giấy chứng nhận

 b.Hội đồng thẩm định quận- huyện thẩm định đối với các phương án có vốn vay đề nghị hỗ trợ lãi vay dưới 5 tỷ đồng.

c.Hộ nghèo nếu vay từ Quỹ xóa đói giảm nghèo: thực hiện theo Quy trình cho vay của nguồn Quỹ này. Đồng thời lập danh sách gửi về BCĐ Giảm nghèo bền vững của Quận-huyện, giúp xây dựng phương án chung, trình Hội đồng thẩm định Quận-huyện thẩm định và Ủy Ban nhân dân Quận –Huyện ra quyết định phê duyệt đối với các phương án đủ điều kiện vay.

Phạm Thi Bích Hạnh-Phòng Kinh tế Q8

(Trích từ Quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị ) 


Số lượt người xem: 1341    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm