SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
6
9
1
8
8
1
Tin tức sự kiện 15 Tháng Tám 2016 10:45:00 SA

KẾ HOẠCH Tổ chức chiếu phim “Nhà Tiên Tri” Kỷ niệm chào mừng 71 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc Khánh Nước CHXHCN Việt Nam 02/9/1945 – 02/9/2016

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác” năm 2016 và Kỷ niệm chào mừng 71 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam  02/9/1945 – 02/9/2016.

Thông qua chương trình nhằm tuyên truyền, giáo dục lịch sử, truyền thống cách mạng, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, tăng cường niềm tin của Đảng viên, cán bộ, công chức vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; tạo sự đồng thuận, đoàn kết nhất trí cao trong toàn xã hội; đồng thời khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc.

2. Yêu cầu

Triển khai chặt chẽ công tác phối hợp giữa các cơ quan đơn vị, đảm bảo công tác tổ chức hiệu quả, huy động lực lượng tham gia đúng thành phần, số lượng, chất lượng.

II. NỘI DUNG:

1. Bộ phim được công chiếu:

- Tên phim: “Nhà Tiên Tri” Đây là bộ phim do Công  ty TNHH MTV Hãng Phim truyện Việt Nam sản xuất. Bộ phim có kịch bản đạt giải ba cuộc thi Vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

- Thời lượng: 90 phút.

- Đạo diễn: Bộ phim được đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Vương Đức thực hiện dựa trên 02 truyện ngắn của Bác viết trong giai đoạn này, là "Việt Bắc anh dũng" và "Giấc ngủ 10 năm".

- Nội dung phim:

Phim lấy bối cảnh lịch sử từ năm 1947-1950 tại Việt Bắc nơi Bác Hồ đã tiên đoán về chiến thắng của quân và dân ta năm 1954, từ Việt Bắc tiến về tiếp quản Thủ đô.

Một cảnh trong phim “Nhà tiên tri”

 

Kịch bản “Nhà tiên tri" được được chuyển thể từ 02 truyện ngắn của Hồ Chí Minh viết trước năm 1954 là “Việt Bắc anh dũng” và “Giấc ngủ 10 năm”. Đây là một điểm mới, sáng tạo của nhà thơ – nhà biên kịch Hoàng Nhuận Cầm khi chấp bút, xây dựng kịch bản. Bộ phim "Nhà tiên tri" lấy bối cảnh lịch sử những năm 1947 – 1950 - thời điểm cuộc trường kỳ kháng chiến của chúng ta đầy cam go tại chiến khu Việt Bắc trong tình thế đất nước “ngàn cân treo sợi tóc”. Phim gợi liên tưởng đến tài năng, tài tiên đoán của Hồ Chí Minh thấy được những bước đi của lịch sử, về thắng lợi của cách mạng Việt Nam năm 1954.

2. Đối tượng:

- Tất cả Đảng viên, cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên đang tham gia sinh hoạt tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quận và phường.

3. Thời gian – Địa điểm:

- Thời gian: từ 15/8/2015 đến 14/9/2015 kể cả thứ bảy và chủ nhật

- Đề nghị các đơn vị khi đăng ký danh sách xem phim gửi về Ông Nguyễn Đình Phi – Văn phòng điện thoại 01204688813 hoặc email: nhathieunhiquan08@gmail.com  trước 02 ngày xem phim để BTC sắp xếp phục vụ tốt hơn.

- Lịch chiếu: mỗi suất phục vụ tối đa 100 người.

+ Xuất 01: Từ 08h00 đến 09h15

+ Xuất 02: Từ 09h30 đến 10h45

+ Xuất 03: Từ 13h30 đến 14h45

+ Xuất 04: Từ 15h00 đến 16h15

+ Xuất 05: Từ 18h00 đến 19h15

- Địa điểm: Phòng chiếu phim 3D Nhà thiếu nhi Quận 8

                               (Số 08 đường 1011, phường 05 quận 8)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thành lập Ban tổ chức:

- Bà Lê Thị Kim Dung                                    - Phó ban Tuyên giáo                      - Trưởng ban

- Ông  Phạm Thành Hải                                - Giám đốc NTN                              - Phó ban

- Bà Nguyễn Thị Lệ Xuân                              - CV Ban Tuyên giáo                        - Thành viên

- Bà Trương Nguyễn Ánh Ngọc                    - Trưởng khoa DV-SK                      - Thành viên

- Ông  Nguyễn Ngọc Chính                           - Trưởng khoa TDTT                        - Thành viên

- Ông Phương Khánh Lân                            - Trưởng khoa ST-KT                       - Thành viên

- Ông  Nguyễn Đình Phi                                - Nhân viên Văn phòng                     - Thành viên.

- Bà Đặng Thị Rầy                                        - Nhân viên tạp vụ                            - Thành viên

2. Phân công thực hiện:

- Nhà thiếu nhi: Xây dựng kế hoạch, đảm bảo cơ sở vật chất, địa điểm, nhân sự bảo vệ, xây dựng lịch chiếu, sắp xếp bộ trí lực lượng phục vụ các suất chiếu…

- Ban Tuyên giáo: thực hiện công tác truyền thông, chỉ đạo các đơn vị, huy động lực lượng tham gia đúng thành phần, số lượng để hiệu quả chương trình chiếu phim đạt chất lượng.

IV KINH PHÍ THỰC HIỆN:

Sử dụng kinh phí hoạt động của Phòng chiếu phim 3D đã được dự toán trong năm.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức chiếu phim “Nhà Tiên Tri ” kỷ niệm chào mừng 71 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc Khánh Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 02-09-1945 – 02-09-2016./. 

Nhà thơ – Biên Kịch: Hoàng Nhuận Cầm

Đạo diễn: NSƯT Vương Đức

Bộ phim do Công ty TNHH MTV Hãnh phim truyện Việt Nam sản xuất. Bộ phim đạt giải 3 cuộc thi vận động và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Nội dung phim:

Phim lấy bối cảnh lịch sử từ năm 1947-1950 tại Việt Bắc nơi Bác Hồ đã tiên đoán về chiến thắng của quân và dân ta năm 1954, từ Việt Bắc tiến về tiếp quản Thủ đô.

 

Kịch bản “Nhà tiên tri" được được chuyển thể từ 02 truyện ngắn của Hồ Chí Minh viết trước năm 1954 là “Việt Bắc anh dũng” và “Giấc ngủ 10 năm”. Đây là một điểm mới, sáng tạo của nhà thơ – nhà biên kịch Hoàng Nhuận Cầm khi chấp bút, xây dựng kịch bản. Bộ phim "Nhà tiên tri" lấy bối cảnh lịch sử những năm 1947 – 1950 - thời điểm cuộc trường kỳ kháng chiến của chúng ta đầy cam go tại chiến khu Việt Bắc trong tình thế đất nước “ngàn cân treo sợi tóc”. Phim gợi liên tưởng đến tài năng, tài tiên đoán của Hồ Chí Minh thấy được những bước đi của lịch sử, về thắng lợi của cách mạng Việt Nam năm 1954.


Số lượt người xem: 1622    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm