SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
3
0
4
6
8
7
Tin tức sự kiện 23 Tháng Bảy 2015 4:05:00 CH

THÔNG BÁO DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN GIÁO VIÊN QUẬN 8 Năm học 2015-2016

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   
 
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC      
NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   Quận 8, ngày 01 tháng 7 năm 2015
                 
DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN GIÁO VIÊN
  Năm học 2015-2016  
                 
Stt Stt
bậc
học
Mã số
đăng ký
Họ Tên Ngày sinh Môn
 dự tuyển
Cấp học
dự tuyển
Ghi chú
1 1 1973 Nguyễn Thị Kim Ngân 01/10/1994 Mầm non Mầm non  
2 2 2620 Trịnh Thị Thanh Nhàng 23/11/1991 Mầm non Mầm non  
3 3 1791 Uông Thị Cẩm Lệ 20/2/1995 Mầm non Mầm non  
4 4 1801 Bùi Thị Thu Thủy 04/08/1984 Mầm non Mầm non  
5 5 1821 Dương Thị Bích Ngọc 10/03/1982 Mầm non Mầm non  
6 6 1825 Đỗ Ngọc Minh Nhật 04/07/1994 Mầm non Mầm non  
7 7 1845 Trần Thị Linh Trân 20/4/1992 Mầm non Mầm non  
8 8 1854 Lê Thị Tuyết Anh 05/11/1993 Mầm non Mầm non  
9 9 1876 Võ Thị Thu Dung 12/09/1992 Mầm non Mầm non  
10 10 1896 Nguyễn Út Hồng Thúy 09/06/1992 Mầm non Mầm non  
11 11 1902 Nguyễn Ngọc Bích 07/11/1993 Mầm non Mầm non  
12 12 1952 Mai Bích Thuận 01/10/1992 Mầm non Mầm non  
13 13 1972 Trương Thái Quỳnh Như 11/10/1995 Mầm non Mầm non  
14 14 2618 Ngô Thanh Phỷ 04/02/1985 Mầm non Mầm non  
15 15 2621 Đoàn Thị Tuyết Hoài 04/03/1984 Mầm non Mầm non  
16 16 2624 Vũ Đoàn Phương Loan 11/03/1992 Mầm non Mầm non  
17 17 2625 Đào Thị Mộng Vân 11/07/1993 Mầm non Mầm non  
18 18 2634 Nguyễn Thị Bích Liên 06/08/1990 Mầm non Mầm non  
19 19 2665 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 26/1/1987 Mầm non Mầm non  
20 20 2669 Chế Thị Thúy Vi 06/06/1994 Mầm non Mầm non  
21 21 3066 Phan Thị Cẩm Vân 29/9/1992 Mầm non Mầm non  
22 22 3133 Ngô Thị Ngọc Thủy 18/10/1985 Mầm non Mầm non  
23 23 3145 Trần Thị Thanh Thủy 31/12/1992 Mầm non Mầm non  
24 24 3152 Lê Thị Ngọc 15/4/1992 Mầm non Mầm non  
25 25 3167 Lâm Hoàng Yến 15/5/1995 Mầm non Mầm non  
26 26 3761 Nguyễn Huỳnh Bảo Nhi 23/3/1991 Mầm non Mầm non  
27 27 4129 Nguyễn Thị Thủy Tiên 03/02/1993 Mầm non Mầm non  
28 28 4131 Ngô Thị Kim Xuyến 24/9/1993 Mầm non Mầm non  
29 29 4148 Trần Ngọc Thu Hằng 03/05/1974 Mầm non Mầm non  
30 1 1954 Thái Huy Hùng 25/4/1992 Âm nhạc Tiểu học  
31 2 3037 Phan Văn Hoàng 10/8/1988 Âm nhạc Tiểu học  
32 3 1671 Châu Phụng Mỹ 14/10/1983 Dạy lớp (dạy nhiều môn) Tiểu học  
33 4 1698 Phạm Thị Thái Hiền 17/8/1984 Dạy lớp (dạy nhiều môn) Tiểu học  
34 5 1772 Trương Thị Viễn 25/9/1986 Dạy lớp (dạy nhiều môn) Tiểu học  
35 6 1829 Nguyễn Hoàng Thi 10/1/1981 Dạy lớp (dạy nhiều môn) Tiểu học  
36 7 1938 Nguyễn Vũ Phương Dung 8/1/1994 Dạy lớp (dạy nhiều môn) Tiểu học  
37 8 1940 Ông Thị Như Tuyền 18/8/1993 Dạy lớp (dạy nhiều môn) Tiểu học  
38 9 1945 Nguyễn Ngọc Kim Thư 28/6/1993 Dạy lớp (dạy nhiều môn) Tiểu học  
39 10 1958 Vũ Vy Thảo 16/8/1992 Dạy lớp (dạy nhiều môn) Tiểu học  
40 11 2661 Nguyễn Thị Mỹ Trang 22/2/1990 Dạy lớp (dạy nhiều môn) Tiểu học  
41 12 3155 Lưu Bảo Uyên 5/12/1993 Dạy lớp (dạy nhiều môn) Tiểu học  
42 13 3157 Đặng Thị Mỹ Yến 19/10/1993 Dạy lớp (dạy nhiều môn) Tiểu học  
43 14 3177 Tôn Thị Ngọc Huyền 1/6/1992 Dạy lớp (dạy nhiều môn) Tiểu học  
44 15 3234 Hoàng Thị Vân Anh 24/4/1992 Dạy lớp (dạy nhiều môn) Tiểu học  
45 16 4212 Nguyễn Thị Hồng 2/3/1994 Dạy lớp (dạy nhiều môn) Tiểu học  
46 17 4216 Đặng Thị Ánh Quyên 10/3/1991 Dạy lớp (dạy nhiều môn) Tiểu học  
47 18 4306 Tô Thụy Kim Ngân 18/4/1994 Dạy lớp (dạy nhiều môn) Tiểu học  
48 19 4448 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 6/12/1992 Dạy lớp (dạy nhiều môn) Tiểu học  
49 20 1867 Mai Hữu Tuân 16/6/1989 Thể dục Tiểu học  
50 21 3185 Ngô Hoàn Phong 15/11/1988 Thể dục Tiểu học  
51 22 3212 Phan Thị Sơn Trà 21/6/1994 Tiếng Anh Tiểu học  
52 23 1934 Trần Thị Thúy Diệu 3/7/1991 Tiếng Anh Tiểu học  
53 24 2649 Hoàng Thị Thu 9/10/1983 Tiếng Anh Tiểu học  
54 25 2652 Nguyễn Thị Anh Đào 10/1/1986 Tiếng Anh Tiểu học  
55 26 2663 Hứa Thị Thủy Tiên 9/1/1992 Tiếng Anh Tiểu học  
56 27 3775 Hà Thụy Tường Vân 25/6/1994 Tiếng Anh Tiểu học  
57 28 3811 Vũ Hà Phương Thảo 14/11/1985 Tiếng Anh Tiểu học  
58 29 3814 Huỳnh Tuyết Cúc 10/3/1980 Tiếng Anh Tiểu học  
59 30 4132 Bùi Kim Thảo Uyên 21/6/1986 Tiếng Anh Tiểu học  
60 31 4173 Hồ Thị Yến Nhi 30/9/1989 Tiếng Anh Tiểu học  
61 32 4301 Nguyễn Phượng Tín 28/3/1987 Tiếng Anh Tiểu học  
62 33 3158 Lê Hoàng Phúc 11/7/1991 Tin học (CNTT) Tiểu học  
63 34 3770 Đặng Thị Cẩm Loan 11/1/1990 Tin học (CNTT) Tiểu học  
64 35 4136 Hứa Bảo Thịnh 14/12/1988 Tin học (CNTT) Tiểu học  
65 36 4155 Trần Thị Hiên 9/5/1988 Tin học (CNTT) Tiểu học  
66 1 1384 Nguyễn Thị 2/10/1992 Lịch sử Trung học cơ sở  
67 2 1733 Nguyễn Đình Giã 26/5/1992 Lịch sử Trung học cơ sở  
68 3 2006 Nguyễn Thị Kiều Oanh 1/10/1993 Lịch sử Trung học cơ sở  
69 4 2448 Huỳnh Phương Khanh 26/12/1986 Lịch sử Trung học cơ sở  
70 5 2993 Thái Thị Thủy 12/2/1988 Lịch sử Trung học cơ sở  
71 6 3744 Nguyễn Văn Quý 10/1/1992 Lịch sử Trung học cơ sở  
72 7 3794 Hoàng Thị Thu Hương 1/7/1989 Lịch sử Trung học cơ sở  
73 8 3076 Lương Thị Loan 1/4/1992 Địa lý Trung học cơ sở  
74 9 4150 Nguyễn Thị Nga 8/10/1990 Địa lý Trung học cơ sở  
75 10 1907 Trần Thanh Tuấn 7/7/1989 Toán Trung học cơ sở  
76 11 2640 Lê Thị Kim Liên 4/4/1993 Toán Trung học cơ sở  
77 12 2996 Trần Hữu Nghị 26/7/1984 Toán Trung học cơ sở  
78 13 3778 Lưu Quốc Tuấn 20/10/1983 Toán Trung học cơ sở  
79 14 3779 Nguyễn Thị Huệ 18/10/1993 Toán Trung học cơ sở  
80 15 4124 Nguyễn Thị Hoàng Yến 13/10/1988 Toán Trung học cơ sở  
81 16 593 Lê Nữ Ngọc Thùy 19/1/1992 Vật lý Trung học cơ sở  
82 17 1758 Nguyễn Minh Hải 11/9/1990 Vật lý Trung học cơ sở  
83 18 1946 Hồ Văn Đây 23/8/1990 Vật lý Trung học cơ sở  
84 19 2647 Phạm Quốc Vương 1/7/1993 Vật lý Trung học cơ sở  
85 20 3773 Nguyễn Thị Huyền 2/3/1986 Vật lý Trung học cơ sở  
86 21 4142 Hoàng Tuấn 5/1/1991 Vật lý Trung học cơ sở  
87 22 4190 Kim Thị Trang 11/12/1992 Vật lý Trung học cơ sở  
88 23 1931 Lê Trần Nguyên 7/8/1978 Hóa học Trung học cơ sở  
89 24 2643 Đàm Thị Tiềm 20/10/1988 Hóa học Trung học cơ sở  
90 25 4213 Phạm Thị Thắm 23/2/1985 Hóa học Trung học cơ sở  
91 26 4446 Chu Ngọc Mai 30/8/1991 Hóa học Trung học cơ sở  
92 27 1814 Nguyễn Thị Thanh Xuân 15/8/1984 Tiếng Anh Trung học cơ sở  
93 28 1841 Trần Thị Tưởng 30/8/1987 Tiếng Anh Trung học cơ sở  
94 29 1899 Phan Hồng Linh 29/9/1992 Tiếng Anh Trung học cơ sở  
95 30 1924 Trần Thị Bảo Ngọc 17/6/1987 Tiếng Anh Trung học cơ sở  
96 31 1961 Huỳnh Thị Bảo Trang 25/2/1992 Tiếng Anh Trung học cơ sở  
97 32 2991 Nguyễn Thành Nhân 11/7/1993 Tiếng Anh Trung học cơ sở  
98 33 3755 Châu Thị Minh Thương 21/3/1992 Tiếng Anh Trung học cơ sở  
99 34 3796 Nguyễn Thị Lòng 0/0/1988 Sinh học Trung học cơ sở  
100 35 51 Văn Phương Trang 25/3/1994 GDCD Trung học cơ sở  
101 36 4146 Lường Thị Hoà 13/4/1991 GDCD Trung học cơ sở  
102 37 3169 Trần Ngọc Bích 23/4/1993 Công nghệ (Nữ công) Trung học cơ sở  
103 38 2648 Minh 7/10/1988 Tin học (CNTT) Trung học cơ sở  
104 39 2660 Hồ Đoan Trang 15/4/1990 Tin học (CNTT) Trung học cơ sở  
105 40 3162 Nguyễn Đăng Nguyên 17/4/1990 Tin học (CNTT) Trung học cơ sở  
106 41 4445 Nguyễn Văn Tâm 3/1/1978 Tin học (CNTT) Trung học cơ sở  
107 42 1887 Trần Thị Phương Dung 15/5/1990 Thể dục Trung học cơ sở  
108 43 1892 Đoàn Thị Thu Trang 2/10/1993 Thể dục Trung học cơ sở  
109 44 2623 Chu Xuân Nghĩa 15/12/1977 Thể dục Trung học cơ sở  
110 45 3752 Dương Trọng Tiến 2/9/1988 Thể dục Trung học cơ sở  
111 46 2683 Trịnh Tấn Phát 24/9/1983 Âm nhạc Trung học cơ sở  
112 47 4223 Trần Đức Thắng 4/10/1992 Âm nhạc Trung học cơ sở  
113 48 1718 Nguyễn Thị Bảo Oanh 30/5/1990 Ngữ văn Trung học cơ sở  
114 49 2637 Trần Thị Dinh 20/12/1988 Ngữ văn Trung học cơ sở  
115 50 3006 Lê Thị Thúy Hằng 5/9/1978 Ngữ văn Trung học cơ sở  
116 51 3766 Võ Thị Diễm 5/9/1986 Ngữ văn Trung học cơ sở  
117 52 4120 Nguyễn Thị Nhung 18/10/1989 Ngữ văn Trung học cơ sở  
118 53 4207 Trần Thục Lang 8/4/1977 Ngữ văn Trung học cơ sở  
                 
          KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
          PHÓ CHỦ TỊCH
                 
             Đã Ký    
                 
                 
          TRƯỞNG PHÒNG GDĐT QUẬN 8
          Phạm Ứng Dũng

Số lượt người xem: 2277    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm