SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
7
9
8
9
9
3
Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị 16 Tháng Sáu 2021 9:45:00 SA

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 6 NĂM 2021

1. Quán triệt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu hiện nay. Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương về công tác phòng, chống dịch, kết hợp hài hòa giữa phòng ngự và tấn công, trong đó tấn công là chính. Giữ mức cảnh giác cao nhất với dịch bệnh, gắn trách nhiệm người đứng đầu trong việc triển khai các hoạt động phòng, chống dịch. Mọi trường hợp lơ là, chủ quan, thiếu trách nhiệm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Tuyên truyền và vận động người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Các cơ quan, đơn vị tăng cường ứng dụng các giải pháp trực tuyến trong hội họp, xử lý công việc vừa đảm bảo phòng, chống dịch hiệu quả, vừa cắt giảm chi phí, thời gian thực hiện thủ tục hành chính.

Chỉ đạo tăng cường kiểm tra việc chấp hành tạm ngưng hoạt động kinh doanh để phòng, chống dịch COVID-19, tăng cường công tác kiểm tra, xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng.

Tiếp tục triển khai hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 trên địa bàn; truy vết, phát hiện người nhiễm bệnh để mở rộng điều tra người tiếp xúc gần nếu có và kịp thời xử trí tiếp theo.

Chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó, đảm bảo đủ năng lực tổ chức khoanh vùng, cách ly kiểm dịch và gửi mẫu xét nghiệm đến đơn vị xét nghiệm đúng quy định, đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế.

Tiếp tục triển khai ký cam kết đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn quận. Rà soát hệ thống camera trên địa bàn 16 phường phục vụ cho việc xử lý các cơ sở kinh doanh không chấp hành việc tạm ngưng hoạt động và không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Triển khai về việc các thủ tục hành chính đặc biệt, cấp bách được tiếp nhận trực tiếp trong đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và khuyến khích trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ bưu chính công ích đối với các nhóm thủ tục (Thủ tục hành chính liên quan đến công tác đăng ký khai sinh, khai tử. Thủ tục hành chính thuộc nhóm các thủ tục liên quan đến: kho bạc, công chứng, chứng thực di chúc, hợp đồng về biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, đăng ký biện pháp bảo đảm… để vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh của cá nhân, tổ chức. Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực bảo trợ xã hội; thẻ bảo hiểm y tế. Thủ tục khác liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ hàng hóa thiết yếu phục vụ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19)

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân Quận 8 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thay đổi phương thức làm việc tại các cơ quan, đơn vị Nhà nước đảm bảo phù hợp trong đợt cao điểm phòng, chống dịch trên địa bàn quận. Tùy theo điều kiện, tính chất hoạt động của cơ quan, đơn vị mà bố trí không quá 1/2 số lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà đối với các nhiệm vụ được phân công. Đồng thời chịu trách nhiệm về việc cán bộ, công chức, viên chức và người lao động lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở.

2. Thực hiện các thủ tục bàn giao nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định nhằm tổ chức thực hiện chính quyền địa phương từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 theo quy định Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh và Nghị quyết 1111/NQ-UBTVQH14 ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Uy ban Thường vụ Quôc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh; triển khai thực hiện Nghị định số 33/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14.

3. Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế; ổn định cuộc sống nhân dân, người lao động. Hướng dẫn Ban Quản lý các chợ xây dựng giá dịch vụ sử dụng mặt bằng bán hàng tại các chợ trên địa bàn Quận 8 và phối hợp với Sở Công Thương thành phố triển khai thực hiện Đề án mô hình kiểu mới Hợp tác xã kinh doanh khai thác và quản lý chợ trên địa bàn quận. Thực hiện hậu kiểm sau khi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và kiểm tra, xử lý các cơ sở vi phạm các quy định của pháp luật.

4. Tiếp tục điều hành sử dụng ngân sách theo đúng dự toán được duyệt và quy định của Luật ngân sách Nhà nước, phù hợp bảo đảm nguồn thu và cân đối ngân sách năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh. Thực hiện tốt Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021. Quản lý chi ngân sách chặt chẽ, hiệu quả, đúng chế độ. Đảm bảo đầy đủ các khoản chi lương, chi cho an sinh xã hội, kinh phí bầu cử, công tác phòng chống dịch và tiêm vắc xin phòng dịch bệnh Covid-19. Đẩy nhanh việc sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất trên địa bàn quận theo quy định.

5. Niêm yết dự thảo chính sách bồi thường, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với dự án Đường vào Trung tâm y tế dự phòng Quận 8; Dự án Trung tâm y tế dự phòng Quận 8. Tập trung đẩy nhanh tiến độ Dự án đường Bình Đăng Phường 6 Quận 8, tiếp tục vận động các trường hợp không đồng ý nhận tiền và bàn giao mặt bằng; thực hiện đầy đủ các thủ tục để tiến hành cưỡng chế thu hồi đất (sau khi đảm bảo công tác phòng, chống dịch). Phối hợp với Sở Quy hoạch Kiến trúc tiếp tục rà soát, đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 đã được duyệt nhưng không còn phù hợp trên địa bàn Thành phố. Rà soát, xây dựng, đề xuất phê duyệt danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

6. Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các dự án đã hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận và bàn giao cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Tiếp tục phối hợp với Đơn vị tư vấn hoàn chỉnh các nội dung của công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất Quận 8. Triển khai Chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2020 - 2030 và năm 2021 trên địa bàn Quận 8.

7. Tiếp tục ra quân lập lại trật tự đô thị, trật tự vỉa hè, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường; đảm bảo tình hình An toàn giao thông, an ninh trật tự; xử lý quảng cáo rao vặt trái phép trên địa bàn quận.

Tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 23-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn, sau khi công tác phòng, chống dịch bệnh đã ổn định.

8. Kiên trì triển khai hiệu quả Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện cuộc vận động “Người dân Thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”; Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 11 tháng 6 năm 2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố về công tác bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư và quản lý chất thải rắn.

9. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm như: kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021); kỷ niệm 20 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2021) và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình; kỷ niệm 96 năm ngày báo chí Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2021).

10. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới, hiện hành trong lĩnh vực pháp luật lao động. Tiếp tục triển khai thực hiện các chế độ đối với người có công với cách mạng; Tổng hợp kết quả khảo sát lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn quận.

11. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu thường xuyên. Ban hành kế hoạch tổ chức phúc tra đăng ký quản lý, đối chiếu nguồn công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ năm 2022. Công tác phòng, chống tội phạm cướp giật tài sản và tội phạm khác trên đường phố tiếp tục được tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, kịp thời ngăn chặn những diễn biến phức tạp. Trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị được duy trì ổn định, không xáy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Tiếp tục đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; vận động người dân thực hiện cấp đổi Căn cước công dân (có gắn thẻ chip); xử lý thật nghiêm các trường hợp đua xe trái phép; chú trọng công tác phòng cháy, chữa cháy, kiểm tra các phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy tại chỗ, đặc biệt là chung cư cũ, khu dân cư hiện hữu có hẻm giới nhỏ.

12. Hoàn thành công tác kê khai, công khai tài sản, thu nhập năm 2020 đảm bảo đúng yêu cầu, nội dung, thời gian và đúng quy định tại Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 5 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Quận 8./.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8


Số lượt người xem: 367    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Object reference not set to an instance of an object.
Tìm kiếm