PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN QUẬN 8 KHEN THƯỞNG TẬP THỂ, CÁ NHÂN 6 THÁNG NĂM 2016
Sáng ngày 18/7/2016, tại đơn vị, Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 tổ chức khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ngành Văn hóa và Thông tin 6 tháng đầu năm 2016. Tại buổi họp giao ban cơ quan, Bà Trần Thị Thu Trang – Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 đã biểu dương và khen thưởng cho tập thể và một cá nhân, cụ ...
  Quyết định khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích tốt trong phong trào hoạt động của Ban liên lạc Cựu tù Chính trị - tù binh năm 2014  (17/12)
  Quyết định khen thưởng (đột xuất) các cá nhân có thành tích trong công tác phòng chống tội phạm  (12/12)
 
Tìm kiếm