Kế hoạch công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 - Năm 2015
Kế hoạch công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 - Năm 2015
Kế hoạc phối hợp tổ chức liện hoan thanh niên dân tộc, tôn giáo làm theo lời bác Chủ đề:"Hoa thơm dâng Bác" lần 2 năm 2015
Kế hoạc phối hợp tổ chức liện hoan thanh niên dân tộc, tôn giáo làm theo lời bác Chủ đề:"Hoa thơm dâng Bác" lần 2 năm 2015
Kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện đề án
Kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện đề án "Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh cong tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư" trong hệ thống Mặt trận Quận 8 năm 2015
Kế hoạch tổ chức cuộc đi bộ đồng hành "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu tổ quốc" Quận 8 - năm 2015
Kế hoạch tổ chức cuộc đi bộ đồng hành "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu tổ quốc" Quận 8 - năm 2015
  Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổ Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 9 Quốc hội khóa XIII  (13/05)
  Kế hoạch tổ chức hội nghị sơ kết  (13/05)
  Kế hoạch phối hợp thực hiện cuộc vận động "Toàn dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông" năm 2015  (13/05)
  Kế hoạch củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Công tác Mặt trận khu phố trên địa bàn Quận 8 giai đoạn 2015 - 2017  (08/04)
  Kế hoạch thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" năm 2015  (08/04)
  Kế hoạch thực hiện chương trình phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2015  (08/04)
  Kế hoạch tổ chức phát động thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc năm 2015, chào mừng Đại hội Đảng bo65ca1c cấp nhiệm kỳ 2015-2020  (08/04)
  Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)  (08/04)
 
Tìm kiếm