Thang điểm thi đua công tác Mặt trận cơ sở năm 2013
Thang điểm thi đua công tác Mặt trận cơ sở năm 2013
Công văn tuyên truyền vận động tham gia cuộc thi sáng tác ảnh và phát động ca khúc về chủ đề "Thi đua yêu nước"
Công văn tuyên truyền vận động tham gia cuộc thi sáng tác ảnh và phát động ca khúc về chủ đề "Thi đua yêu nước"
Về việc nắm dư luận nhân dân chuẩn bị cho Hội nghị Nhân dân cấp Quận lần I – năm 2012
Về việc nắm dư luận nhân dân chuẩn bị cho Hội nghị Nhân dân cấp Quận lần I – năm 2012
 
Tìm kiếm