Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 Tổ chức Hội nghị lần thứ 7 nhiệm kỳ X (2014 - 2019)
Chiều ngày 22/12/2016, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Quận 8 tổ chức Hội nghị lần thứ 7 nhiệm kỳ X (2014 - 2019) Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 8, tham dự Hội nghị có ông Đỗ Trung Tín - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TpHCM, bà Nguyễn Thanh Xuân - Phó Bí thư Quận ủy Quận 8, cùng đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban ...
Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 8 lần thứ 6, nhiệm kỳ 2014 - 2019 và tổng kết công tác tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
Sáng ngày 15 tháng 7 năm 2016 tại Phòng họp trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Quận 8, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 tổ chức Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 lần thứ 6, nhiệm kỳ 2014 - 2019 và tổng kết công tác tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp ...
Chương trình thực hành công tác quy chế dân chủ cơ sở năm 2015
Chương trình thực hành công tác quy chế dân chủ cơ sở năm 2015
Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2015
Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2015
Công tác quý II/2012 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận 8
Công tác quý II/2012 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận 8
  Phối hợp hành động và giải pháp thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tồ quốc Quận 8 – Năm 2012  (05/06)
  Phối hợp thống nhất hành động thực hiện “Năm an toàn giao thông - 2012”  (05/06)
  Nội dung thang điểm thi đua công tác Mặt trận cơ sở năm 2012  (31/05)
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 Tổ chức Hội nghị lần thứ 7 nhiệm kỳ X (2014 - 2019)
Chiều ngày 22/12/2016, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Quận 8 tổ chức Hội nghị lần thứ 7 nhiệm kỳ X (2014 - 2019) Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 8, tham dự Hội nghị có ông Đỗ Trung Tín - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TpHCM, bà Nguyễn Thanh Xuân - Phó Bí thư Quận ủy Quận 8, cùng đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban ...
Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 8 lần thứ 6, nhiệm kỳ 2014 - 2019 và tổng kết công tác tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
Sáng ngày 15 tháng 7 năm 2016 tại Phòng họp trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Quận 8, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 tổ chức Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 lần thứ 6, nhiệm kỳ 2014 - 2019 và tổng kết công tác tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp ...
Chương trình thực hành công tác quy chế dân chủ cơ sở năm 2015
Chương trình thực hành công tác quy chế dân chủ cơ sở năm 2015
Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2015
Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2015
Công tác quý II/2012 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận 8
Công tác quý II/2012 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận 8
  Phối hợp hành động và giải pháp thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tồ quốc Quận 8 – Năm 2012  (05/06)
  Phối hợp thống nhất hành động thực hiện “Năm an toàn giao thông - 2012”  (05/06)
  Nội dung thang điểm thi đua công tác Mặt trận cơ sở năm 2012  (31/05)
 
Tìm kiếm