Quận 8 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2016
Sáng ngày 10/01/2016, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2016. Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá những mặt làm được và những hạn chế trong thực hiện công tác Mặt trận năm 2016 và rút ra những bài học kinh nghiệm có tính thực tiễn trong công tác Mặt trận và triển khai chương ...
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2016
Năm 2016, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XI, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X, tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, là năm tái lập Hội đồng nhân dân quận, phường nhiệm kỳ 2016 - 2021; các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của quận ...
Kết quả 4 năm công tác phối hợp thực hiện vận động Toàn dân tham gia giúp đỡ người nghiện ma túy và quản lý hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng (Giai đoạn 2008 – 2011)
Kết quả 4 năm công tác phối hợp thực hiện vận động Toàn dân tham gia giúp đỡ người nghiện ma túy và quản lý hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng (Giai đoạn 2008 – 2011)
Báo cáo công tác Mặt trận tháng 05 năm 2012
Báo cáo công tác Mặt trận tháng 05 năm 2012
Báo cáo công tác Mặt trận tháng 04 năm 2012
Báo cáo công tác Mặt trận tháng 04 năm 2012
  Báo cáo công tác Mặt trận tháng 02 năm 2012  (31/05)
  Báo cáo công tác Mặt trận tháng 01 năm 2012  (31/05)
  Báo cáo công tác Mặt trận quý 1 năm 2012  (31/05)

 ‭ (Đã ẩn) ‬Lạc Việt - Tin Tức - Xem chi tiết

Quận 8 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2016
Sáng ngày 10/01/2016, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2016. Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá những mặt làm được và những hạn chế trong thực hiện công tác Mặt trận năm 2016 và rút ra những bài học kinh nghiệm có tính thực tiễn trong công tác Mặt trận và triển khai chương ...
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2016
Năm 2016, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XI, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X, tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, là năm tái lập Hội đồng nhân dân quận, phường nhiệm kỳ 2016 - 2021; các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của quận ...
Kết quả 4 năm công tác phối hợp thực hiện vận động Toàn dân tham gia giúp đỡ người nghiện ma túy và quản lý hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng (Giai đoạn 2008 – 2011)
Kết quả 4 năm công tác phối hợp thực hiện vận động Toàn dân tham gia giúp đỡ người nghiện ma túy và quản lý hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng (Giai đoạn 2008 – 2011)
Báo cáo công tác Mặt trận tháng 05 năm 2012
Báo cáo công tác Mặt trận tháng 05 năm 2012
Báo cáo công tác Mặt trận tháng 04 năm 2012
Báo cáo công tác Mặt trận tháng 04 năm 2012
  Báo cáo công tác Mặt trận tháng 02 năm 2012  (31/05)
  Báo cáo công tác Mặt trận tháng 01 năm 2012  (31/05)
  Báo cáo công tác Mặt trận quý 1 năm 2012  (31/05)
 
Tìm kiếm