MTTQ - Danh sách ban thường trực

 

DANH SÁCH BAN THƯỜNG TRỰC

ỦY BAN MTTQ QUẬN 8 - NHIỆM KỲ 2014 – 2019

 

STT

Họ tên

Ảnh

Chức vụ

Số điện thoại

1

HUỲNH KIM CHI

Ủy viên Thường vụ Quận ủy

Chủ tịch UBMTTQ Q8

028.38.508.099

2

Ông

MAI HỒNG PHONG

Phó Chủ tịch Thường trực

UBMTTQ Q8

028.38.508.098

3

TRẦN THỊ THU THỦY

 Phó Chủ tịch  UBMTTQ Q8

028.38.508.066

4

Ông

ĐINH CHÍ THÀNH

Phó Chủ tịch UBMTTQ Q8

028.38.508.098

5

NGUYỄN HƯƠNG GIANG

Ủy viên Thường trực UBMTTQ Q8

028.38.508.086

6

Ông

PHẠM NGỌC XUÂN NINH

Ủy viên Thường trực UBMTTQ Q8

028.38.508.086

 

 

 

 

7

 

 

 

Ông

DƯƠNG TẤN LỘC

 

Ủy viên Thường trực UBMTTQ Q8

028.38.508.086

 

 

 

DANH SÁCH ỦY VIÊN

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM QUẬN 8 NHIỆM KỲ X

(2014 - 2019)

 

 (Cập nhật ngày 12/10/2017)

 
Tìm kiếm