Hội LHPN - Kế hoạch tổ chức giám sát các cơ sở giáo dục mầm non tư thục và các điểm nuôi giữ trẻ trên địa bàn Quận 8
Hội LHPN - Kế hoạch tổ chức giám sát các cơ sở giáo dục mầm non tư thục và các điểm nuôi giữ trẻ trên địa bàn Quận 8
Hội LHPN - Kế hoạch kiểm tra cuối năm 2014
Hội LHPN - Kế hoạch kiểm tra cuối năm 2014
Kế hoạch tổ chức “Ngày Hội Phụ nữ vì cộng đồng” lần VI năm 2014
Kế hoạch tổ chức “Ngày Hội Phụ nữ vì cộng đồng” lần VI năm 2014
Kế hoạch phối hợp tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức và bồi dưỡng nâng cao kỹ năng cho người nuôi giữ trẻ tại các nhóm trẻ gia đình ở cộng đồng dân cư
Kế hoạch phối hợp tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức và bồi dưỡng nâng cao kỹ năng cho người nuôi giữ trẻ tại các nhóm trẻ gia đình ở cộng đồng dân cư
Kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam và 84 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2014)
Kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam và 84 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2014)
  Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm “Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”  (28/07)
  Phối hợp tổ chức nói chuyện chuyên đề về bình đẳng giới ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2014  (19/06)
  Kế hoạch liên tịch phối hợp hoạt động giữa Quận đoàn và Hội LHPN Quận 8 giai đoạn 2014 - 2115  (20/05)
  Kế hoạch tổ chức "Ngày Phụ nữ và Pháp luật" năm 2014  (26/04)
  Kế hoạch khám bệnh phát thuốc miễn phí, ra mắt điểm tư vấn tâm lý thanh thiếu nhi  (10/04)
  Kế hoạch tuyên truyền, phòng chống tác hại thuốc lá năm 2014  (10/04)
  Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền, phòng chống ma túy, mại dâm, tội phạm trên địa bàn Quận năm 2014  (10/04)
 
 
Tìm kiếm