SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
9
3
7
7
5
6
5
Tin Đời sống - Y tế - Môi trường - Văn minh đô thị 08 Tháng Chín 2017 9:25:00 SA

Ủy Ban nhân dân Quận 8 triển khai Kế hoạch Đào tạo nghề nông nghiệp trên địa bàn Quận 8 năm 2017

Ngày 17 tháng 8 năm 2017, Ủy Ban nhân dân Quận 8 đã ban hành và triển khai Kế hoạch số 214/KH-UBND về Đào tạo nghề nông nghiệp trên địa bàn Quận 8 năm 2017.

A/ Mục tiêu của Kế hoạch:

-Triển hai kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp của Thành phố và Quận 8 giai đoạn 2017-2020

-Rà soát, khảo sát thực trạng sử dụng đất nông nghiệp và nhu cầu đào tạo nghề nông nghiệp trên địa bàn Quận 8 năm 2017

-Nâng chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề, đáp ứng nhu cầu học nghề nhằm tạo việc làm tại chỗ, tăng thu nhập của lao động, góp phần đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ, thương mại, công nghiệp xây dựng trên địa bàn Quận

Chỉ tiêu phấn đấu: đào tạo nghề cho 30 lao động trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và nông nghiệp đô thị; sau đào tạo từ 80% trở lên số người học nghề có việc làm mới hoặc tiếp tục làm nghề cũ nhưng có năng suất, thu nhập cao hơn.

B/ Phạm vi và đối tượng đào tạo:

1.Phạm vi:

-Các phường còn đất nông nghiệp gồm: phường 4, 5, 6, 7, 15 và 16.

-Các phường có sản xuất nông nghiệp và có sử dụng lao động phục vụ hoạt động sản xuất nông nghiệp.

2.Đối tượng đào tạo:

Lao động từ đủ 15 tuổi đến 60 tuổi (đối vớn nam) và từ đủ 15 tuổi đến 55 tuổi (đối với nữ) đảm bảo các tiêu chuẩn dưới đây:

-Người lao động có hộ khẩu thường trú tại Quận 8, có trình độ học vấn, có sức khoẻ phù hợp ngành nghề cần học.

-Người lao động thuộc hộ gia đình có đất sản xuất nông nghiệp bị thu hồi.

-Người lao động có hộ khẩu thường trú tại Quận 8 đang trực tiếp làm nông nghiệp trên địa bàn Quận 8.

-Người lao động tạm trú tại Quận 8 đang trực tiếp làm nông nghiệp trên địa bàn Quận 8 thuộc hộ có mã số nghèo, có mã số nghèo, có mã số cận nghèo theo quy định của Thành phố

Trong các đối tượng trên, ưu tiên đào tạo nghề cho người lao động thuộc diện hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, người thuộc hộ bị thu hồi đất.

C/ Hình thức đào tạo: thực hiện đào tạo nghề nông nghiệp dưới 03 tháng.

D/ Ngành nghề đào tạo: ngành nghề về kỹ thuật và quản lý sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, nghề nuôi thủy sản, chế biến nông lâm, thủy sản.

Theo Kế hoạch đề ra, trong quý 3 năm 2017 thực hiện việc điều tra khảo sát nhu cầu học nghề nông nghiệp và quý 4 năm 2017 tổ chức đào tạo nghề nông nghiệp./.

(Trích từ Kế hoạch số 214/KH-UB ngày 17/8/2017 của Ủy Ban nhân dân Quận 8 về Đào tạo nghề nông nghiệp trên địa bàn Quận 8 năm 2017)

 

Phạm Thị Bích Hạnh – Phòng Kinh Tế Quận 8


Số lượt người xem: 760    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm