SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
4
7
8
0
4
5
Thông tin về Đảng bộ 21 Tháng Chín 2019 2:10:00 CH

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng của các cấp ủy, tổ chức đảng

Chiều ngày 20/9, Quận ủy Quận 8 tổ chức Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm 2019 về thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và Quy định số 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Đến dự hội nghị có đồng chí Đỗ Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, lãnh đạo các ban Quận ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội quận, cấp ủy cơ sở đảng.

Theo báo cáo trong 9 tháng đầu năm, Ủy ban kiểm tra Quận ủy và cơ sở đã tham mưu tốt cho cấp ủy thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng và Quy định số 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy; giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo trong Đảng; thể hiện sự chủ động hơn trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng; tăng cường công tác giám sát theo hướng mở rộng, thường xuyên đối với tổ chức Đảng và đảng viên về việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, việc tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; trong đó, đặc biệt chú trọng đến việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”; công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn quận; công tác cải cách hành chính trong Đảng, chính quyền gắn với thực hiện Nghị quyết số 54 của Quốc hội; việc xây dựng và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Đề án số 02-ĐA/TU của Thành ủy;... Qua đó, góp phần giữ gìn kỷ cương, kỷ luật và Điều lệ Đảng, nâng cao ý thức rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên trong ngăn ngừa vi phạm kỷ luật Đảng; kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh về mất đoàn kết nội bộ ở một số cơ sở đảng, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh đúng thực chất hơn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đỗ Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đã ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của các cấp ủy đảng, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ quận; đồng thời chỉ đạo, thời gian tới Ủy ban kiểm tra Quận ủy, các ban Quận ủy, cấp ủy cơ sở đảng cần tập trung rà soát, đánh giá những nội dung, lĩnh vực còn hạn chế trong 9 tháng đầu năm, lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục, hoàn thành đảm bảo tiến độ đề ra; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng; các cơ quan tham mưu, giúp việc Quận ủy kết hợp giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội quận trong công tác phối hợp phòng, ngừa, phát hiện dấu hiệu vi phạm; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; tập trung kiểm tra, giám sát công tác tiếp công dân, việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của người dân; đồng thời, đề cao sự chủ động tự kiểm tra của đảng bộ, chi bộ cơ sở, trước hết là tự kiểm tra của người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo chủ chốt của cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Coi trọng kiểm tra, giám sát việc sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, công tác quản lý đảng viên; việc phân tích chất lượng đảng viên, nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức hàng năm; công tác quy hoạch, chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng các cấp của đảng bộ, chi bộ cơ sở đảm bảo đúng quy định. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền phường trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các quy định, văn bản mới của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng Quy định số 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; tăng cường công tác phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát, theo dõi kết quả xử lý 04 nguồn thông tin phản ánh của các tổ chức, cá nhân và nhân dân theo thẩm quyền; kịp thời chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh; xem xét, xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân có liên quan theo quy định; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức tổng kết chương trình hành động, kế hoạch thực hiện kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp giai đoạn 2016 - 2020 và chương trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng năm 2019.

 

 

Đồng chí Đỗ Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị.

 

 

Đồng chí Vương Phước Hải, UVBTV, Chủ nhiệm UBKT quận ủy tiếp thu ý kiến chỉ đạo

 

 

Quang cảnh hội nghị

 

 

Đinh Thị Thim – Văn phòng Quận ủy Quận 8


Số lượt người xem: 979    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm