SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
6
0
2
8
4
1
7
Thông tin về Đảng bộ 14 Tháng Sáu 2019 9:35:00 SA

Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác tiếp công dân, việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của người dân

Chiều ngày 13/6, Quận ủy Quận 8 tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 về thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và Quy định số 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Đến dự hội nghị có Ủy viên Ủy ban kiểm tra Thành ủy Lê Minh Tuấn; Phó Trưởng Phòng Nghiệp vụ 1 - Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hà Minh Hiền; Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Ngô Thành Tuấn; Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Đỗ Hữu Trí và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, lãnh đạo các ban Quận ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội quận, cấp ủy cơ sở đảng.

Theo báo cáo trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban kiểm tra Quận ủy và cơ sở đảng đã chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo điều 30, điều 32 Điều lệ ĐảngQuy định số 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đã có sự đổi mới về nội dung, hình thức và phương pháp; công tác nắm tình hình, tham mưu, đề xuất cấp ủy xử lý kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh liên quan đến cán bộ, đảng viên, công chức được quan tâm; việc thi hành kỷ luật Đảng đảm bảo đúng quy định, nguyên tắc, phương châm, thẩm quyền, phát huy tác dụng giáo dục, răn đe đối với tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng,… đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Ngô Thành Tuấn đã ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của các cấp ủy đảng, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ quận; đồng thời, đồng chí cũng lưu ý, thời gian tới Ủy ban kiểm tra Quận ủy, các ban Quận ủy, cấp ủy cơ sở đảng cần tập trung rà soát, đánh giá những nội dung, lĩnh vực còn hạn chế trong 6 tháng đầu năm; bám sát chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Thành ủy và Quận ủy để tập trung chỉ đạo thực hiện có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường tính chủ động trong phát hiện các sự vụ, sự việc của cấp ủy đảng, chi bộ cơ sở; rà soát, bổ sung triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát năm đã đề ra, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cấp ủy viên, đảng viên thực hiện; chú trọng kiểm tra, giám sát nhiệm vụ của đảng viên trong việc tham gia học tập, nghiên cứu quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng; thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Đề án số 02-ĐA/TU của Thành ủy; quy định về những điều đảng viên không được làm; chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảngviệc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo thông báo kết luận của Quận ủy đối với tổ chức đảng và cá nhân. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác tiếp công dân, việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của người dân; đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; tập trung kiểm tra, theo dõi việc thực hiện quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các ban Quận ủy, Văn phòng Quận ủy, Hội đồng nhân dân quận, Thanh tra quận trong kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ đạo của thành phố và Quận ủy trên một số lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, những công việc có liên quan nhiều đến lợi ích người dân như việc giải quyết các thủ tục hành chính, công tác quản lý đô thị; đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đất đai, trật tự xây dựng, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, quản lý tài chính,… để kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện vi phạm, ngăn ngừa và hạn chế trường hợp đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức vi phạm phải xử lý kỷ luật góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng; Cấp ủy đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên công chức nơi công tác và nơi cư trú. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho cấp ủy, Ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở và cán bộ làm công tác kiểm tra.

 

 

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận 8 Ngô Thành Tuấn, phát biểu chỉ đạo hội nghị.

 

 

Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy Vương Phước Hải báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm 2019.

Đinh Thị Thim – Văn phòng Quận ủy Quận 8

 


Số lượt người xem: 883    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm