SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
9
3
3
4
8
8
8
Thông tin về Đảng bộ 25 Tháng Giêng 2019 2:55:00 CH

Quận 8 Tăng cường các giải pháp thực hiện Chủ đề “Năm cải cách hành chính”

Sáng 24/01, Quận ủy Quận 8 đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; đánh giá kết quả 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Đến dự có các đồng chí: Lê Trọng Hiếu, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy; đ/c Đỗ Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; đ/c Nguyễn Thanh Xuân, Phó Bí thư Quận ủy.

Trong thời gian qua, đội ngũ cán bộ dân vận từ quận đến cơ sở đã tập trung triển khai thực hiện các giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở: tổ chức các lớp bồi dưỡng công tác dân vận, quy chế dân chủ cho đội ngũ cán bộ quận và cơ sở; đồng thời, tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, với 8.189 lượt người tham dự, cung cấp 6.535 tài liệu; xây dựng kế hoạch công tác dân vận năm 2018 theo tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị, gắn với chủ đề “Năm dân vận chính quyền”. Các cơ quan chính quyền từ quận đến cơ sở đã tăng cường, đổi mới chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thông qua việc thực hiện có hiệu quả đợt thi đua cao điểm về cải cách hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, trong việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ các tổ chức, doanh nghiệp và người dân; qua đó, có 58 mô hình, giải pháp, sáng kiến cải cách hành chính thực hiện từ nay đến cuối tháng 01 năm 2019; kết quả thống kê tỷ lệ sự hài lòng của khách hàng đối với việc giải quyết thủ tục hành chính đạt trên 99% về các lĩnh vực: xây dựng, đất đai, hộ tịch, chứng thực, kinh doanh, an toàn thực phẩm và dinh dưỡng; tổ chức 137 buổi tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân trên địa bàn quận, qua đó kịp thời giải quyết những kiến nghị, bức xúc của người dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, được nâng chất và mở rộng ở các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, trong năm có 312 tập thể, 292 cá nhân đăng ký thực hiện công trình “Dân vận khéo” cấp quận và cơ sở; có 20 tập thể và 22 cá nhân được tuyên dương, nhân rộng trên các lĩnh vực.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Quận ủy Nguyễn Thanh Xuân đã đề nghị Ban Dân vận Quận ủy: tăng cường công tác phối hợp, nắm chắc và dự báo sát tình hình, những diễn biến trong các giới, các ngành, các tầng lớp Nhân dân; đặc biệt là người dân chịu ảnh hưởng khi thực hiện các dự án, chương trình chỉnh trang đô thị, di dời nhà trên và ven kênh rạch Bờ Bắc Kênh Đôi; tham mưu Quận ủy tập trung tạo sự chuyển biến mạnh mẽ công tác dân vận của cơ quan nhà nước, gắn với chủ đề “Năm cải cách hành chính”, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng công khai, minh bạch, dân chủ, thân thiện, gần dân, phục vụ Nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp công dân; phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, tăng cường phát huy dân chủ trong nội bộ địa phương, cơ quan, đơn vị; thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế dân chủ tại nơi làm việc.

Dịp này, có 17 tập thể có thành tích tốt trong thực hiện công tác dân vận và quy chế dân chủ cơ sở năm 2018 được biểu dương, khen thưởng.

 

 

Các tập thể có thành tích tốt trong thực hiện công tác dân vận và quy chế dân chủ cơ sở năm 2018 được biểu dương, khen thưởng.

Phạm Thúy Hằng – Văn phòng Quận Ủy Quận 8

 


Số lượt người xem: 848    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm