SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
7
5
4
1
3
8
Thông tin về Đảng bộ 29 Tháng Mười Hai 2018 9:25:00 SA

Quận 8 Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc Hội

Sáng ngày 28/12, Quận ủy Quận 8 tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2018; sơ kết 01 năm thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Đến dự có các đồng chí: Hàm Trưởng phòng Ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Hồng Phương; Phó Trưởng phòng nghiệp vụ 1-Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đỗ Tuấn Anh; Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận Ngô Thành Tuấn; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy, lãnh đạo các ban Quận ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội quận, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, Bí thư Đảng ủy cơ sở, Chủ nhiệm (Phó Chủ nhiệm) Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở, Bí thư, chi ủy viên (đảng viên) phụ trách công tác kiểm tra các chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ quận.

Theo báo cáo năm 2018, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng của Đảng bộ quận đã đạt được một số kết quả quan trọng, Ban Thường vụ Quận ủy và cấp ủy cơ sở đảng đã ban hành quyết định kiểm tra 61 tổ chức đảng và 69 đảng viên, giám sát 62 tổ chức đảng và 46 đảng viên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ trên một số lĩnh vực trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận. Ủy ban kiểm tra quận và cơ sở đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 11 tổ chức đảng và 20 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 47 tổ chức đảng; kiểm tra việc thi hành kỷ luật Đảng đối với 05 tổ chức đảng; kiểm tra việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí đối với Văn phòng Quận ủy và 71 tổ chức đảng cấp dưới; giám sát thường xuyên 952 lượt tổ chức đảng; giám sát chuyên đề 46 tổ chức đảng và 44 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát, đã xử lý kỷ luật 01 tổ chức đảng và 30 đảng viên. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 1374 -QĐ/TU của Thành ủyQuy định số 1896-QĐ/QU của Ban Thường vụ Quận ủy, quận đã tiếp nhận và chỉ đạo xử lý 201 thông tin, đã giải quyết 168 thông tin, đang giải quyết 31 thông tin, qua đó đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, trách nhiệm phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; nâng cao hiệu quả phòng, ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ quận.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận Ngô Thành Tuấn đã ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ quận và cơ sở đảng. Để có kết quả hôm nay, Ủy ban kiểm tra từ quận đến cơ sở và cán bộ làm công tác kiểm tra đã thực hiện tốt các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát với chất lượng, hiệu quả ngày càng nâng cao; tích cực và chủ động tham mưu giúp Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy và cấp ủy cơ sở đảng về công tác kiểm tra, giám sát, triển khai thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU của Thành ủy, Quy định số 1896-QĐ/QU của Quận ủy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Qua triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã kịp thời phát hiện ưu điểm, thành tích để phát huy, nhân rộng; cũng như những thiếu sót, khuyết điểm, hạn chế để chấn chỉnh, khắc phục nhằm nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật của tổ chức đảng và đảng viên, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ quận.

Về phương hướng, đồng chí Bí thư Quận ủy cũng đề nghị Ủy ban kiểm tra Quận ủy và cấp ủy, cơ sở đảng cần tập trung khắc phục những hạn chế trong năm 2018, khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019 có trọng tâm, trọng điểm sát với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; tăng cường chỉ đạo kiểm tra, giám sát trên lĩnh vực cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội, công tác quản lý trật tự đô thị, việc thực hiện các thông báo kết luận của Quận ủy sau kiểm tra, giám sát và những vấn đề bức xúc, nổi cộm, được đảng viên, quần chúng và dư luận quan tâm; đẩy mạnh công tác phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban kiểm tra các cấp với cấp ủy, cơ sở đảng, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng gắn với tổ chức sơ kết, tổng kết các quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị; phát huy vai trò, trách nhiệm của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng trong thực hiện nhiệm vụ; duy trì thực hiện tốt Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu chính quyền các cấp với Nhân dân trên địa bàn quận gắn với Quy định số 1374-QĐ/TU của Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin liên quan đến tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước đảm bảo thực chất và hiệu quả.

Nhân dịp này, Quận ủy đã khen thưởng 10 tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU của Thành ủy, Quy định số 1896-QĐ/QU của Quận ủy.

 

 

Quang cảnh hội nghị

 

 

Đại biểu phát biểu tại hội nghị

 

 

Đồng chí Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận Ngô Thành Tuấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

 

Đồng chí Vương Phước Hải, UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy tiếp thu ý kiến chỉ đạo và phát biểu tại hội nghị

 

 

Đồng chí Phó Trưởng phòng nghiệp vụ 1-Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đỗ Tuấn Anh trao giấy khen cho 07 tập thể Xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2018

 

 

Đồng chí Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận Ngô Thành Tuấn trao giấy khen cho 03 tập thể Xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện Quy định số 1374 của Thành ủy và Quy định số 1896 của Quận ủy

Đinh Thị Thim - Văn phòng Quận ủy

 


Số lượt người xem: 891    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm