SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
9
3
7
7
5
4
7
Thông tin về Đảng bộ 08 Tháng Chín 2018 8:30:00 SA

Phát huy vai trò, vị trí của công nhân viên chức lao động Quận 8 thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Sáng 7/9, Quận ủy Quận 8 đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X và Chương trình hành động số 38-CTrHĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đến dự có các đồng chí: Tô Thị Thủy, Phó Trưởng Phòng Dân vận các cơ quan Nhà nước, Ban Dân vận Thành ủy; đ/c Nguyễn Thanh Xuân, Phó Bí thư Quận ủy.

Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội Quận 8 đã tập trung tuyên truyền và triển khai thực hiện, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và quần chúng các giới về vai trò, vị trí của giai cấp công nhân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; quan tâm nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, chính trị và chăm lo đời sống cho CNVC-LĐ gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; xây dựng đội ngũ CNVC-LĐ và tổ chức công đoàn quận phát triển về số lượng, nâng cao về chất lượng, tăng 275 CĐCS và 3176 đoàn viên so với năm 2008; tổ chức chăm lo đời sống, văn hóa, tinh thần cho người lao động, nhất là cho công nhân, lao động: trao tặng “Góc sinh hoạt cho công nhân”, trang bị tủ sách, tạp chí, sân chơi th thao cho công nhân lao động, thực hiện Chương trình học bổng Nguyễn Đức Cảnh, “Tết sum vầy” với tổng số tiền trên 17 tỷ đồng, tổ chức các phong trào thi đua: “lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “luyện tay nghề, thi thợ giỏi”, với 189 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, 06 đề tài nghiên cứu khoa học mang lại lợi ích trên 8,4 tỷ đồng; tăng cường xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập trên địa bàn quận, đã thành lập được 22 chi bộ doanh nghiệp ngoài Nhà nước; giới thiệu 2431 lượt đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó có 396 CNLĐ trực tiếp sản xuất; kết nạp 162 đảng viên; thành lập 48 chi đoàn thanh niên với 498 đoàn viên thanh niên và 70 chi hội Hội Liên hiệp Thanh niên quận với 742 hội viên.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Quận ủy, Nguyễn Thanh Xuân, đã chỉ đạo: các cấp ủy đảng cơ sở tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X và Chương trình hành động số 38-CTrHĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; tuyên truyền, vận động người sử dụng lao động nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn, gắn với tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 10-CT/TU của Thành ủy về đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, quan tâm công tác phát triển đảng trong đội ngũ công nhân lao động, nhất là công nhân lao động trẻ, nữ; đề cao trách nhiệm của nguời sử dụng lao động trong việc chăm lo lợi ích, đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân; tính tự giác của người sử dụng lao động và của công nhân trong thực hiện chính sách, pháp luật. Đồng chí cũng chỉ đạo UBND quận tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, Bảo hiểm xã hội, chính sách liên quan đến người lao động; chi đạo, giải quyết kịp thời các vụ việc, tranh chấp lao động trên địa bàn quận. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội quận tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, trọng tâm hướng về cơ sở;  quan tâm công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên công đoàn, công nhân ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, xây dựng các tổ chức cơ sở đảng tại doanh nghiệp.

 

 

Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Phó Bí thư Quận ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phạm Thúy Hằng – Văn phòng Quận Ủy Q8

 


Số lượt người xem: 976    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm