SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
5
7
1
6
3
4
Thông báo 12 Tháng Tám 2022 8:15:00 SA

Tuyên truyền Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ

Căn cứ Công văn số 2651/UBND-VX ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ,

Thực hiện Công văn số 1624/UBND-LĐTBXH ngày 09 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về tăng cường triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 đề nghị Trung tâm Văn hóa – Thể thao Quận 8 và Ủy ban nhân dân 16 phường thực hiện tuyên truyền Quyết định số 08/2022-TTg ngày 28 tháng 03 năm 2022 về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên hệ thống thông tin cơ sở.

Đề nghị Trung tâm Văn hóa – Thể thao Quận 8 và Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện./.

 

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8


Số lượt người xem: 407    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm