SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
7
8
5
8
9
1
Thông báo 04 Tháng Mười Một 2021 3:15:00 CH

Tuyên truyền Kế hoạch tiết kiệm điện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025

Thực hiện Công văn số 1895/STTTT-BC ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh về tuyên truyền Kế hoạch tiết kiệm điện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025;

Thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 8 Nguyễn Thanh Sang tại Phiếu chuyển số 11217/PC-VP ngày 25 tháng 10 năm 2021 giao Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 triển khai văn bản hướng dẫn thực hiện,

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 đề nghị Trung tâm Văn hóa - Thể thao Quận 8 và Ủy ban nhân dân 16 phường thực hiện tuyên truyền Kế hoạch tiết kiệm điện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025; các hoạt động tiết kiệm điện; tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giải pháp tiết kiệm điện bằng nhiều hình thức để các tổ chức, cá nhân được biết.

Đề nghị Trung tâm Văn hóa - Thể thao Quận 8 và Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện./.

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8


Số lượt người xem: 201    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm