SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
7
8
5
5
8
7
Thông báo 29 Tháng Mười 2021 2:15:00 CH

Tăng cường tuyên truyền công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn Quận 8

Căn cứ Kế hoạch số 4462/KH-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao năng lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy;

Thực hiện Kế hoạch số 271/KH-UBND-PCCC ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về triển khai Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn Quận 8;

Xét Tờ trình số 01/TTr-VHTT ngày 05 tháng 01 năm 2020 của Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8,

Ủy ban nhân dân Quận 8 chỉ đạo các nội dung sau:

1. Giao Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8:

- Chủ trì, phối hợp Công an Quận 8 và các đơn vị liên quan hướng dẫn Ủy ban nhân dân 16 phường, Quận 8 thực hiện tuyên truyền các biện pháp phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn khi có sự cố cháy, nổ trên địa bàn Quận 8.

- Hướng dẫn Ban Biên tập Bản tin Quận 8, Trang thông tin điện tử Quận 8, hệ thống thông tin cơ sở tăng cường xây dựng tin, bài, phóng sự (ít nhất 01 tháng 01 bài/tin) và các biện pháp phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn khi có sự cố cháy, nổ và tai nạn xảy ra trên phương tiện thông tin đại chúng (báo nói, báo in, báo điện tử).

- Theo dõi, đôn đốc tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy trước ngày 15 tháng 8 hàng năm.

2. Đề nghị Trưởng Công an Quận 8: Chỉ đạo Đội Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an Quận 8 định kỳ mỗi tháng (trước ngày 05 hàng tháng) cung cấp tài liệu tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy theo chuyên đề cho Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 để triển khai đến hệ thống thông tin cơ sở (Bản tin, Trang thông tin điện tử, Kênh truyền hình Nhịp cầu văn hóa, hệ thống loa phát thanh 16 phường, Quận 8, …).

3. Giao Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 8: Chỉ đạo Tổ Công nghệ thông tin Quận 8 thiết lập, duy trì chuyên mục tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy trên Trang thông tin điện tử Quận 8.

4. Giao Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao Quận 8:

- Xây dựng chuyên trang phòng cháy, chữa cháy trên Bản tin Quận 8.

- Tăng cường xây dựng tin bài, phóng sự về hướng dẫn các biện pháp phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn khi có sự cố cháy, nổ và tai nạn xảy ra.

5. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường, Quận 8:

- Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tuyên truyền, thông tin cơ sở trên hệ thống loa phát thanh về các chủ trương, biện pháp thực hiện hiệu quả chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn phường trước ngày 29   tháng 01 năm 2021.

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy trước ngày 10 tháng 8 hàng năm về Ủy ban nhân dân Quận 8 (thông qua Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8).

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện./.


Số lượt người xem: 885    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm