SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
7
8
5
5
6
3
Thông báo 21 Tháng Mười 2021 2:10:00 CH

Tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam 2021; Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021; Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Căn cứ Công văn số 1979/STTTT-BC ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố về việc tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam 2021;

Căn cứ Công văn số 2191/UBND-BHXH ngày 06 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ ngày 24 tháng 9 năm 2021;

Thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Quận 8 Nguyễn Thanh Sang tại Phiếu chuyển số 10794/PC-VP ngày 13 tháng 10 năm 2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 8 giao Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8, Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng ngày Kỹ năng lao động Việt Nam,

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 đề nghị Ủy ban nhân dân 16 phường chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở triển khai công tác tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam năm 2021 theo các thông tin cụ thể sau:

1. Tuyên truyền, phổ biến về phát triển kỹ năng lao động, các hoạt động giáo dục nghề nghiệp tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp; đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động; mục đích, vai trò và ý nghĩa của Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam (ngày 04/10).

2. Tuyên truyền sự phối hợp giữa Nhà nước - cộng đồng doanh nghiệp - các cơ sở giáo dục đào tạo - người lao động và xã hội đồng hành nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam để nâng cao nội lực, sức mạnh nội sinh cho phát triển đất nước hậu đại dịch COVID-19 bằng sức mạnh của kỹ năng lao động.

3. Tuyên truyền việc thực hiện các chương trình đào tạo, hình thức tổ chức đào tạo, tạo điều kiện cho công dân, đặc biệt là thanh niên tham dự các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng lao động để gia nhập thị trường lao động, lập nghiệp và thực hiện học tập suốt đời, phát triển sự nghiệp.

4. Tuyên truyền chính sách “Hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động” theo quy định của Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới; Quyết định số 176/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030; Quyết định số 1446/QĐTTg ngày 30/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”; Quyết định số 806/QĐ-LĐTBXH ngày 14/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội công bố tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia năm 2020; Nghị quyết số 116/NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ ngày 24/9/2021 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID -19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp; Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

5. Tuyên truyền về các thành tựu, kết quả, các sáng kiến về phát triển kỹ năng nghề, thúc đẩy nâng tầm kỹ năng lao động và giáo dục nghề nghiệp, đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8 đề nghị Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện và gửi báo cáo kết quả thực hiện theo báo cáo ngành định kỳ./.


Số lượt người xem: 143    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm