SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
8
4
6
6
9
4
6
Thông báo 27 Tháng Mười 2021 8:35:00 SA

Tuyên truyền, phổ biến Thông tư Thanh tra Chính phủ

Ngày 01 tháng 10 năm 2021, Thanh tra Chính phủ ban hành các Thông tư: Thông tư số 04/2021/TT-TTCP quy định quy trình tiếp công dân (thay thế Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ); Thông tư số 05/2021/TT-TTCP quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh (thay thế Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ); Thông tư số 06/2021/TT-TTCP quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra (thay thế các Thông tư, Quyết định trước đây của Thanh tra Chính phủ); Thông tư số 07/2021/TT-TTCP quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (thay thế các Thông tư trước đây của Thanh tra Chính phủ).

Các Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2021.

Thanh tra Quận 8 phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 8 đăng tải toàn bộ nội dung 4 Thông tư trên Trang Web Thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân Quận 8 (http://www.quan8.hochiminhcity.gov.vn) để cơ quan, đơn vị cập nhật tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, Nhân dân./.

THANH TRA QUẬN 8


Số lượt người xem: 464    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm