SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
3
7
8
4
4
9
Thông báo 07 Tháng Tám 2019 8:30:00 SA

Thông báo Về nội dung thực hành xét tuyển viên chức Vòng 2 Năm học 2019 - 2020

Thực hiện Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 8 năm học 2019 - 2020;

Hội đồng xét tuyển viên chức thông báo nội dung xét tuyển Vòng 2 (thực hành để kiểm tra năng lực về chuyên môn và nghiệp vụ) để người dự tuyển nghiên cứu và chuẩn bị, cụ thể như sau:

1. Những văn bản pháp lý người dự tuyển cần nghiên cứu để áp dụng khi thực hành:

- Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo;

- Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/05/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về dạy thêm học thêm;

- Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định ban hành Chương trình giáo dục phổ thông (áp dụng cho vị trí giáo viên tiểu học và trung học cơ sở);

- Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông (áp dụng cho vị trí giáo viên tiểu học và trung học cơ sở);

- Thông tư số 03/VBHN-BGDĐT ngày 28 tháng 9 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học (áp dụng cho vị trí giáo viên tiểu học);

- Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông (áp dụng cho vị trí giáo viên trung học cơ sở);

- Thông tư số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học (áp dụng cho vị trí giáo viên tiểu học);

- Quyết định số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non (áp dụng cho vị trí giáo viên mầm non);

- Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (áp dụng cho vị trí giáo viên trung học cơ sở);

- Quyết định số 99-/TWĐTN-CTTN ngày 01 tháng 08 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về việc ban hành Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh khóa VIII, giai đoạn 2018 – 2023 (áp dụng cho vị trí giáo viên tổng phụ trách Đội);

- Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông Quyết định số 01/2004/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 01 năm 2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT (áp dụng cho vị trí nhân viên thư viện);

- Thông tư số 45/2017/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin Công văn 4095/BGDĐT-CNTT ngày 10 tháng  9 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin năm học 2018-2019 (áp dụng cho vị trí nhân viên công nghệ thông tin);

- Thông tư số 01/2011/TTBNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính; Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 04 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư và Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu (áp dụng cho vị trí nhân viên văn thư);

2. Nội dung thực hành:

2.1. Đối với vị trí giáo viên:

Thực hành các nội dung:

-           Soạn giáo án;

-           Thực hiện hoạt động giảng dạy, giáo dục;

-           Thực hiện đánh giá, xếp loại học sinh;

-           Thực hiện công tác chủ nhiệm.

Phạm vi thực hiện:

+ Giáo viên mầm non: Bài thực hành trong chương trình dành cho lứa tuổi mẫu giáo (lớp mầm, lớp chồi, lớp lá), gồm các nội dung giảng dạy:

(1)    Giáo dục kỹ năng sống

(2)    Kể chuyện

(3)    Tạo hình

(4)    Làm quen với Toán

(5)    Làm quen với chữ viết (lớp lá)

(6)    Phát triển thể chất

+ Giáo viên tiểu học: Bài thực hành của giáo viên dạy nhiều môn và bộ môn trong phạm vi chương trình lớp 3 và lớp 4.

+ Giáo viên trung học cơ sở: Bài thực hành theo bộ môn trong phạm vi chương trình lớp 6.

+ Giáo viên Tổng phụ trách Đội: Thực hành các nội dung tương ứng theo cấp học và bộ môn nêu trên; đồng thời thực hành các kỹ năng sinh hoạt tập thể, quản trò và nghi thức Đội.

2.2. Đối với vị trí nhân viên:

Thực hành các nội dung:

Cách thiết lập, quản lý và sử dụng hệ thống hồ sơ, sổ sách và những công việc liên quan vị trí dự tuyển.

Phạm vi thực hiện:

+ Nhân viên thư viện:

- Lập chương trình hoạt động, kế hoạch đầu tư, củng cố và phát triển thư viện;

- Tổ chức các hoạt động giới thiệu sách, điểm sách, thông báo sách mới nhập, triển lãm trưng bày sách mới, tranh ảnh.

+ Nhân viên văn thư:

- Soạn thảo các loại văn bản hành chính như tờ trình, công văn, quyết định, biên bản, hợp đồng;

- Quản lý văn bản, quản lý con dấu.

+ Nhân viên công nghệ thông tin:

- Lập chương trình hoạt động, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin của đơn vị;

- Vận hành các hệ thống mạng, khắc phục các sự cố đơn giản./.

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8

 


Số lượt người xem: 759    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm