SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
3
7
8
1
1
8
Thông báo 21 Tháng Sáu 2019 11:00:00 SA

Thông báo Lịch tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 11

Căn cứ Luật Tiếp Công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Công văn số 1506/UBND-NV ngày 03 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về việc chấn chình công tác tiếp công dân; nghiêm túc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn Quận 8.

Ủy ban nhân dân Phường 11 thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường như sau:

1.             Lịch tiếp công dân định kỳ:

Thời gian Tiếp công dân: Cả ngày Thứ hai hàng tuần:

-                       Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30.

-                      Chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00.

2.             Tiếp công dân đột xuất:

Theo quy định tại khoản 3, điều 18 Luật tiếp công dân năm 2013.

Trên đây là thông báo Lịch tiếp Công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 11, Quận 8. Kính chuyển các cơ quan, đơn vị được biết./.

UBND Phường 11

 


Số lượt người xem: 603    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm